Hyppää sisältöön

Työuupumuksen riski koskee yhä useampaa – työhyvinvointi ei ole lähtenyt nousuun koronan jälkeen

Sekä työkyky että työn imu koettiin vähäisemmäksi kesällä 2023 kuin loppuvuonna 2019, kertoo Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimus. Siinä nousee esiin tarve satsata työoloihin.

Työntekijä nukkuu sohvalla.
Suomalaisten työhyvinvointi ei ole palannut koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kuva: Tiina Jutila / Yle
Oona Seppänen
Avaa Yle-sovelluksessa

Tutkimushanke Miten Suomi voi? maalaa ilottoman kuvan suomalaisten työhyvinvoinnista.

Mikään tutkituista työhyvinvoinnin kokemuksista ei ole kohentunut, kertoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

– Lasku on korkeintaan tasoittunut viimeisen parin vuoden aikana. Erityisesti työuupumuksen vähentäminen ja monilla lisääntynyt yksinäisyys tulevat olemaan isoja yhteiskunnallisia haasteita, Hakanen sanoo.

Sekä työkyky että työn imu koettiin vähäisemmaksi kesällä 2023 kuin loppuvuonna 2019. Nuorten työntekijöiden kokema yksinäisyys on pysynyt samalla tasolla kuin korona-aikana.

– Olisi voinut toivoa, että yksinäisyys vähenee, kun rajoitukset vähenivät ja päättyivät, sanoo erikoistutkija Janne Kaltiainen.

Tutkimushanke tuottaa tietoa työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työasenteiden kehittymisestä. Vastaajat ovat työssäkäyviä 18–65-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksessa seurattiin muutoksia suomalaisten työhyvinvoinnissa 2019 loppuvuoden sekä vuosien 2021 ja 2023 kesien välillä.

Työuupumus yhä yleisempää

Noin joka neljäs työntekijä kuuluu työuupumuksen riskiryhmään.

Riskiryhmä on kasvanut vuodesta 2019 noin viidellä prosenttiyksiköllä. Kesällä 2023 eniten työuupumusoireista kärsiviä oli naisten lisäksi alemman koulutustaustan työntekijöissä sekä alle 36-vuotiaissa.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitos.
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen mukaan Miten Suomi voi? -tutkimushankkeen uusissa tuloksissa ei ole juuri ilon aiheita. Kuva: Työterveyslaitos / Annukka Pakarinen

Kaikilla koulutusasteilla esiintyy yhä enemmän työuupumusta. Kognitiiviset häiriöt, kuten ajattelun, muistin ja tarkkaavaisuuden heikentyminen, sekä kyynistyneet asenteet työtä kohtaan ovat yleistyneet niin naisilla kuin miehilläkin.

– Näyttää siltä, että työuupumuksen syntymekanismi on moninaistumassa, Hakanen kertoo.

Etätyön hyödyt kasvaneet

Pelkän etätyön tekijöillä näkyy nyt hieman myönteistä kehitystä, kun aiemmin hybridi eli osittainen etätyö on tukenut työhyvinvointia parhaiten.

– Tietyissä elämäntilanteissa kotona työskentely säästää aikaa ja voimia, ja se näkyy tässä tutkimuksessa kroonisen työväsymyksen lievänä laskuna. Toisaalta pidemmän päälle jatkuvassa etätyössä voi ilmetä tylsistymistä ja mielekkyysvajetta, Hakanen sanoo.

Kaltiaisen mukaan työpaikoilla on mahdollisuus tehdä paljon hyvinvoinnin eteen.

– Se tapahtuu kehittämällä työoloja yhdessä työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi lisätään mahdollisuuksia oppia työssä ja ylläpidetään yhteisöllisyyttä. Tehdään myös parhaamme sen suhteen, ettei työntekijään kohdistuisi kohtuuttomia odotuksia tai paineita.

Korjattu 13.9. kello 13:12 määritelmä ”yhä useammalla koulutusasteella” muotoon ”kaikilla koulutusasteilla” kerrottaessa työuupumuksen esiintymisen yleistymisestä.

Suosittelemme