Hyppää sisältöön

Kun eläkeuudistus seuraavan kerran tulee, on valittavana viisi vaihtoehtoa – tällä hetkellä voi kuitenkin odottaa eläkepäiviä rauhassa

Suomalaiset elävät vanhemmiksi kuin koskaan. Pitkä ikä on ihmiselle siunaus, mutta kirous eläkejärjestelmälle. Ongelmaa pahentaa se, että uusia eläkkeiden maksajia syntyy vähemmän kuin vuosikymmeniin.

Mikko Kautto kattoterassilla.
Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto muistuttaa, että työeläkejärjestelmässä on velan sijaan satoja miljardeja euroja sijoitettuina tulevien eläkkeiden maksua varten. Kuva: Jari Kovalainen / Yle
Matti Toivonen

Suomi alkoi pitää huolta vanhenevasta väestään jo ennen talvisotaa. Silloin päätettiin kansaneläkkeestä, joka tosin ei vielä ollut kattava.

Ensimmäinen kaikkia 65 vuotta täyttäneitä koskeva eläkelaki, Kansaneläkelaki, säädettiin vuonna 1956.

Työeläkkeitä on maksettu vuodesta 1962 alkaen vaihtelevissa oloissa.

Nyt huolen aiheeksi on noussut alhainen syntyvyys. Perheisiin on alkuvuonna hankittu lapsia vähiten vuodesta 1900 alkavan tilastohistorian aikana.

Kuinka tällä kertaa eläkejärjestelmälle käy, kun maksajat vähenevät?

Kerrataan perusteet.

Työeläkejärjestelmä on lakisääteinen, mutta valtion sijaan työeläkkeitä hoitaa monta yksityistä työeläkevakuuttajaa, koska kilpailu on hyväksi.

Listasta puuttuu yli 700 000 työeläkevakuutetun Keva, joka vastaa julkisen alan eläketurvasta. Keva tarkoitti alun perin kuntien eläkevakuutusta, mutta kun vuonna 2011 yhtiölle siirtyi myös valtion eläkkeiden hoito, nimi napakoitettiin nykyiselleen. Sittemmin Kevan hoitoon ovat siirtyneet myös evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan ja Suomen Pankin eläkeasiat.

Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki maksavat suoraan omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle, joten sen vertailu työeläkeyhtiöihin ei ole tarkoituksenmukaista.

Kevalla on myös rahaa. Vuoden vaihteessa sillä oli sijoituksia 62 miljardia euroa, neljäsosa kaikista työeläkevaroista.

Suomessa on reilut 200 000 yrittäjää, joiden eläketurvaa hoidetaan eläkevakuutusyhtiöissä. Meininki on kädestä suuhun: kaikki yrittäjiltä kerättävät eläkemaksut menevät suoraan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeisiin. Eikä sekään riitä, joten puuttuvan osan maksaa valtio.

Tämän vuoden alussa yrittäjäeläkejärjestelmässä täsmennettiin työtulon määritelmää. Enää yrittäjä ei voi alivakuuttamalla itsensä säästää eläkemaksuissa.

Parhaillaan keskustellaan, miten yrittäjillekin voitaisiin kerätä eläkerahastoja puskuroimaan maksupaineita.

Valtio ja kunnat ovat velkaantuneet, eläkerahastoissa miljardeja säästössä

Työeläkettä karttuu työstä. Eläkemaksuun menee noin neljännes joka kuun palkasta. Yksityinen työnantaja pulittaa siihen noin 17 prosenttia palkasta ja työntekijä maksaa itse 7-8 prosenttia palkastaan iästä riippuen.

Kuudenkymmeneyhden toimintavuoden aikana eläkeyhtiöiden rahastoihin on karttunut reilu puskuri, lähes 250 miljardia euroa. Se erottaa eläkejärjestelmän muusta julkisesta taloudesta. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto oikoo harhaluuloja:

– Kun valtio ja kunnat ovat velkaantuneet, niin moni luulee, että myös työeläkejärjestelmä olisi jotenkin velkaantunut. Se on ihan harhaluulo. Työeläkejärjestelmässä ei ole lainkaan lainarahaa. Päin vastoin: siellä on varoja. Eli on etukäteen varauduttu siihen, että eläkkeitä täytyy joskus maksaa.

Tavoitteena pitää työuran ja eläkevuosien 2:1 -suhde samana

Viime vuonna työeläkkeitä maksettiin yli 31 miljardia euroa, joten karkea jakolasku johtaa päätelmään, että nykyisiä eläkkeitä voitaisin maksa kahdeksan vuotta ilman, että perittäisiin yhtään euroa eläkemaksuja.

Maksuja kuitenkin peritään: jokaisesta eläke-eurosta suurin piirtein 83 senttiä tulee työssäkäyvien eläkemaksuista ja vain 17 prosenttia eläkerahastojen sijoitustuotoista.

Suurten ikäluokkien eläköitymisen takia työeläkemeno on nykyään suurempi kuin kerättävä eläkemaksutulo. Tämä on mahdollista, koska osa eläkkeistä maksetaan eläkerahastoista.

Tuorein eläkeuudistus vuodelta 2017 on pitänyt työeläkejärjestelmän hyvässä kuosissa. Kyse on työuran ja eläkevuosien suhteesta.

Nykyään työura on noin 40 vuotta, ja vanhuuseläke kestää noin 20 vuotta.

– Tavoittelemme sitä, että suunnilleen sama suhde, karkeasti kahden suhde yhteen, jatkuisi tulevaisuudessakin. Vuosikymmen tästä eteenpäin oisimme siis 41 vuotta töissä ja 20,5 vuotta eläkkeellä, Mikko Kautto kiteyttää.

Eläkeuudistus tulee, mutta sillä ei ole kiire

Työeläkejärjestelmä säätää siis itseään, mutta se ei leiju tyhiössä, vaan talous vaikuttaa siihenkin.

Tulevaisuudessa on valittavina neljä vaihtoehtoa.

Eläkemaksuja kerryttävää palkkasummaa nostetaan sillä, että tänne muuttaa lisää työntekijöitä.

Palkkasumma voi tietysti kasvaa myös siksi, että työn tuottavuus kasvaa nopeasti.

Ellei palkkasumma kasva, joudutaan eläkemaksua nostamaan.

Ja viho viimeinen vaihtoehto olisi se, että eläkkeitä leikattaisiin. Se olisi hyvin vaikea poliitiinen päätös maassa, jossa omaisuuden suoja on yksi vahvimpia perusoikeuksia.

Viidettäkin vaihtoehtoa pyöritellään. Raha voitaisiin panna poikimaan nykyistä ripeämmin. Toisaalta, jos eläkeyhtiöille sallitaan nykyistä enemmän osakeriskiä, täytyy varautua myös tuottojen suurempaan vaihteluun. Ratkaisua ei onneksi tarvitse tehdä tänään.

– Eläkejärjestelmä on kohtuullisen hyvässä kunnossa myös pitkälläkin aikavälillä. Mahdolliset muutokset, joita Orpon hallitus lupaa valmistella, eivät välttämättä ole dramaattisen suuria. Ne voidaan jakaa ajassa ja riskinkantomielessä väestössä tasaisesti, Mikko Kautto vakuuttaa.

Lue lisää eläkkeistä yle.fi:ssä

Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ennakoi, että alhainen syntyvyys nostaa eläkemaksuja 2030-luvulla

Katsaus eläkeyhtiöiden sijoitustuottoihin elokuussa 2023

Eläkelaskuri kertoo jäljellä olevan työuran sekunnin tarkkuudella

Katso tv-juttu eläkkeistä Yle Areenasta

Suosittelemme