Hyppää sisältöön

Miljoonarahoitus Lapin yliopiston johtamalle hankekokonaisuudelle – tutkimuskohteena vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus

Uusien kaivosten ja tuulivoimaloiden rakentamista on perusteltu viime aikoina omavaraisuudella ja vihreällä siirtymällä. Siirtymän oikeudenmukaisuutta tutkivaa hankekimaraa johtaa Tanja Joona.

Nainen istuu penkillä museon käytävällä.
Vihreän siirtymän oikeudenmukaisuutta tutkivaa hanketta johtaa Arktisen keskuksen yliopistotutkija Tanja Joona. Joona kuvattuna Arktikumissa, jonka yhteydessä sijaitsee Arktisen keskuksen tiloja. Kuva: Santeri Happonen / Arctic Centre
Eelis Rytkönen

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtamalle hankekokonaisuudelle on myönnetty 2,7 miljoonaa euroa rahoitusta.

REBOUND -nimeä kantavan hankkeen tarkoituksena tutkia, miten vihreää siirtymää voitaisiin toteuttaa oikeudenmukaisesti. Hanketta johtaa yliopistotutkija Tanja Joona.

Joonan mukaan hankkeella vastataan ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja niihin liittyvistä maankäytön muutoksista johtuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

– Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumiseen tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä ”oikeudenmukaisuus” tarkoittaa eri toimijoiden näkökulmasta: miten riskit, hyödyt ja haitat jakautuvat ja miten ne huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa, Joona kertoo yliopiston tiedotteessa.

Hankkeen kesto on yhteensä kuusi vuotta, ja nyt saatu rahoitus kattaa ensimmäiset kolme vuotta. Toinen kolmen vuoden rahoitus haetaan erikseen.

Vihreä siirtymä vaikuttaa erityisesti pohjoiseen Suomeen

Tutkimuksen painopiste on Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi uusia kaivos- ja tuulivoimahankkeita on perusteltu vihreällä siirtymällä sekä Euroopan tarpeella omavaraisuuteen.

– Kansallisten ilmastotavoitteiden ja muuttuneen geopoliittisen tilanteen aiheuttama energiapoliittinen ja maankäytön muutos on selvästi nähtävillä paikallisella tasolla, hankkeessa todetaan.

Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Helsingin yliopisto. Hankkeen rahoitus on osa laajempaa rahoituspottia.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 27 miljoonaa euroa rahoitusta kymmenelle hankekokonaisuudelle, jotka liittyvät oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen.

REBOUND (”Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta”) on ensimmäinen Lapin yliopiston koordinoima hanke, jolle on myönnetty STN-rahoitusta.

Hankkeen tavoite on myös perustaa uusi organisaatio, joka toimii eri tieteenalojen, organisaatioiden ja sidosryhmien välillä. Uudella toimintamallilla autettaisiin monimutkaisten ongelmien ratkaisussa.

Mitä ajatuksia uutinen herättää? Voit keskustella aiheesta 15.9.2023 klo 23 asti.

Lisää Lapin uutisia kootusti verkkosivultamme.

Suosittelemme sinulle