Hyppää sisältöön

Hämeenlinnan koulujen lakkautuslista on edelleen pitkä – Miemalan koulu kuitenkin tipahti listalta toistaiseksi

Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta saa ensi tiistaina esityksen palveluverkosta, johon ei tullut isoja muutoksia puolentoista kuukauden aikana.

Koulun sisäänkäynti ja julkisivua.
Miemalan koulua esiteltiin lakkautettavaksi vuonna 2026. Nyt esityksenä on, että koulu jatkaa toimintaansa ja asiaan palataan, kun koulua pitää peruskorjata eli vuosina 2028-2029. Kuva: Miki Wallenius / Yle
Tiina Kokko
Avaa Yle-sovelluksessa

Suunnitelmat Hämeenlinnan palveluverkon muutoksista julkaistiin elokuun alussa. Alustava selvitys sisälsi ehdotuksia koulujen lakkauttamisista ja päiväkoteja koskevista muutoksista.

Myös kirjastopalvelut, kaupunginmuseo ja Iittalan kylätalo olivat mukana palveluverkkoesityksessä.

Kun kaupunki julkisti alustavan selvityksen, käynnistyivät asukasinfot, tiedotettiin henkilöstöä ja avattiin palautekanavat kaikille asiasta kiinnostuneille. Nyt kaupunki on kerännyt palautteen. Esitys sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle on valmis.

Palveluverkkoselvityksessä lautakunnalle esitetään seuraavat muutokset:

  • Alvettulan koulu ja Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024
  • Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koululle 1.8.2026
  • Rengon kirjasto siirretään Rengon koulun ja päiväkodin yhteyteen 1.1.2025
  • Ortelan koulu lakkautetaan 1.8.2026
  • Tarvasmäen koulu- ja esiopetusyksikkö lakkautetaan ja toiminta siirretään uuteen perustettavaan Solvikin lastentaloon 1.8.2026. Solvikin lastentaloa esitetään investointiohjelmaan vuodelle 2024.
  • Luolajan koulu lakkautetaan 1.8.2026
  • Hätilän kirjasto lakkautetaan 1.1.2024

Miemalan kouluun palataan myöhemmin

Miemalan koulu oli elokuussa julkaistussa alustavassa selvityksessä mukana lakkautuslistalla. Nyt esitys sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle on, että Miemalan koulu jatkaa toimintaansa ja asiaan palataan, kun koulukiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen.

Elokuussa nostettiin esiin myös ajatus siitä, että kaupunki luopuisi kotimuseo Palanderin talosta ja kaupunginmuseo mahdollisesti siirtyisi Skogsterista Kumppanuustalolle. Nyt esityksenä on, että kaupungin museokohteista tehdään oma selvitys, josta päätetään ensi vuoden keväällä.

Kaivokadun päiväkodin Kotirinteen yksikön peruskorjausta esitetään vuoden 2025 investointiohjelmaan.

Iittalan kylätalon tulevaisuutta on tarkoitus jatkaa eri toimijoiden yhteistyönä. Siirin päiväkodin tilanteeseen puolestaan palataan vuonna 2026. Päiväkodin ulkoinen vuokrasopimus on voimassa kesään 2027 asti.

”Pelkkiä positiivisia esityksiä ei voi tehdä”

– Tässä on suuri joukko viranhaltijoita tehnyt paljon töitä. Monia kysymyksiä on tullut matkan varrella lisää, ja niihin on haettu vastauksia. Haluan kiittää kaikkia asukkaita, jotka ovat osallistuneet ja ottaneet kantaa, kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen sanoo.

Hämeenlinnan kaupunki perustelee lakkautuksia ja muutoksia palveluverkkoon sekä säästöillä että alakouluikäisten lasten määrän vähenemisellä. Kun koululaiset vähenevät, johtaa se myös entistä pienempiin valtionosuuksiin.

Parviainen sanoo, että palautteita on mahdollisuuksien mukaan pyritty huomioimaan, mutta tilanne on se, että lapsimäärä vähenee kaupunginjohtajan mukaan jopa dramaattisesti.

– Samaan aikaan meidän tulot vähenevät. Sellaista tilannettahan ei ole, että me voisimme tehdä pelkkiä positiivisia esityksiä asukkaiden näkökulmasta.

Pihalla seisoo musta kyltti jossa lukee alvettulan koulu.
Alvettulan koulu ja päiväkoti ovat tulossa tiensä päähän ensi vuonna. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee palveluverkkoselvitystä ensi tiistaina 19. syyskuuta, Hämeenlinnan kaupunginhallitus lokakuussa ja lopulta valtuusto 13. marraskuuta.

Lautakunnalle annettava esitys tarkoittaisi laskelmien mukaan sitä, että vuoteen 2027 mennessä käyttötalouteen syntyisi säästöä noin kaksi miljoonaa euroa.

– Kaupungille tuleva säästö riippuu siitä, miten kiinteistöjä saadaan myytyä, mitä uutta toimintaa niille alueille tulee, joista nyt luovutaan. Myös investointiohjelma kevenisi. Sekä Ortelan että Luolajan kouluun on suunniteltu peruskorjausta, ja niitä ei tämän esityksen mukaan tarvittaisi, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko kertoo.

Asukkaat vastustavat lakkautuksia

Sekä koulujen ja päiväkotien lakkauttamisiin liittyvissä asiakaspalautteissa että asukastilaisuuksissa nousivat esille samantyyppiset asiat.

Lakkauttamisia vastustettiin muun muassa sillä perusteella, että alueen vetovoima kärsii. Muutokset vaikuttavat negatiivisesti perheiden arkeen, koulumatkojen turvallisuus heikkenee ja samalla menetetään pienen koulun edut.

Luokkahuoneessa paljon aikuisia ihmisiä kuuntelee luentoa.
Alvettulan koulun asukasinfossa Hauholla riitti väkeä elokuussa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Eniten palautteita jätettiin Miemalan, Ortelan ja Alvettulan koulujen lakkauttamissuunnitelmista.

Rengossa on suunniteltu Rengon kirjaston siirtoa Rengon koululle. Siirto aiheuttaa vastustusta muun muassa siksi, että muutto heikentäisi ikäihmisten liikkumista kirjastolle. Siirto koulun ja päiväkodin yhteyteen aiheuttaa pelkoa siitä, että tiloista tulisi entistä ahtaammat ja aineisto vähenisi.

Vaikka palveluverkosta saadaan kaupunginvaltuustolta päätös marraskuun 13. päivä, työ ei lopu. Lähivuosien aikana palveluverkkoa joudutaan tarkastelemaan jälleen uudelleen.

– Näin se valitettavasti on. Jos maahanmuutto ei merkittävästi lisäänny, niin kyllä meidän on pakko tarkastella tätä kouluverkkoa uudelleen. Arvioisin, että neljän, viiden vuoden kuluttua, Päivi Raukko sanoo.

Asukkaille järjestetään tänään torstaina, 14. syyskuuta avoin infotilaisuus lautakunnalle annettavasta palveluverkon muutosesityksestä. Tilaisuutta voi seurata Teamsin välityksellä kello 17–19. Linkki infoon löytyy kaupungin nettisivuilta.

Suosittelemme