Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus velvoitti maksamaan Hevosopiston entiselle rehtorille korvauksia – Hevosopisto on valittanut tuomiosta

Helsingin käräjäoikeus velvoitti kesäkuussa Hevosopisto oy:n maksamaan opiston entiselle rehtorille korvauksia yli 260 000 euroa sekä oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

Läheltä
Tiina Kokko

Ypäjällä toimiva Hevosopisto oy ja opiston entinen rehtori Pauliina Mansikkamäki ovat puineet Helsingin käräjäoikeudessa ex-rehtorin ylityö-, loma- ja erokorvauksiin liittyvää velkomusasiaa.

Mansikkamäki työskenteli Hevosopistolla rehtorina helmikuusta 2016 alkaen ja saman vuoden joulukuusta alkaen rehtorin työn ohella myös toimitusjohtajana. Toukokuussa 2021 Mansikkamäki sai yhtiöltä irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisaika oli puoli vuotta.

Käräjäoikeudessa Mansikkamäki vaati Hevosopistolta ylityö-, loma- ja erokorvauksia. Oikeus päätyi kesäkuun alussa ratkaisuun, jossa Hevosopisto velvoitettiin maksamaan Mansikkamäelle korvauksia yli 260 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja yli 41 000 euroa.

Hevosopisto on jättänyt tuomiosta valituksen tänään perjantaina. Hevosopistolle myönnettiin lisää määräaikaa valituksen tekemiseen 15. syyskuuta asti. Vastavalituksen määräaikaa jatkettiin 29. syyskuuta asti.

Kysymys sopimusehtojen tulkinnasta

Tapaus juontaa juurensa loppuvuoteen 2020. Osapuolilla oli erimielisyyttä Mansikkamäelle rehtorin tehtävässä siihen mennessä kertyneiden ylityökorvausten ja tulospalkkioiden korvaamisesta. Erimielisyys ratkaistiin, kun toimitusjohtajan ehdoista sovittiin ja asiasta laadittiin sovintosopimus. Samalla solmittiin uusi toimitusjohtajasopimus.

Mansikkamäen vaatimukset korvauksista perustuvat sekä sovinto- että toimitusjohtajasopimukseen. Kysymys on sopimusehtojen tulkinnasta: onko jompikumpi tai molemmat osapuolet ylittäneet sopimuksia tehdessään toimivaltansa, niin etteivät ylityö- ja erokorvauksia koskevat sopimusehdot sitoisi yhtiötä.

Hevosopisto vastusti kannetta. Ainoastaan kahden vaatimuskohdan osalta yhtiö myönsi kanteen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi. Lisäksi Mansikkamäeltä vaadittiin vahingonkorvausta ja yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Käräjäoikeus katsoi, että Mansikkamäen kannevaatimukset tulivat perusteeltaan ja määrältään toteen näytetyiksi. Samalla Hevosopiston vastakannevaatimukset hylättiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Suosittelemme sinulle