Hyppää sisältöön

Eteläpohjalaisen suon suojelulla yllättävän suuri merkitys – ”Nämä toimet auttavat koko maapalloa”, arvioi ilmastotutkija Tero Mustonen

Palkittu osuuskunta Lumimuutos osti ennallistamisohjelmaansa lähes 300 hehtaaria suota Seinäjoelta. Saksalainen ilmastorahasto tuli apuun 200 000 euron tukisummalla.

Saksan luonnonsuojeluliiton edustajat Bernd Hofer ja Julia Krooss vierailivat kuluneella viikolla Seinäjoen Karvasuolla. He mittasivat muun muassa turvekerroksen paksuutta.
Päivi Rautanen

Satojen lintujen kurkiparvi havahtuu ihmisten ääniin Seinäjoen Karvasuolla ja lehahtaa lentoon.

Ei hätää, sillä seuraava ruokailu- ja levähdyspaikka on muutaman siiveniskun päässä, todennäköisesti viereisellä suolla.

Karvasuo on yli tuhannen hehtaarin laajuinen, lähellä luonnontilaa oleva suo. Se on ollut tähän saakka suurin Etelä-Pohjanmaan suojelemattomista suokokonaisuuksista.

Karvasuo on myös kiistelty suo. Sen kohtaloa on puntaroitu vuosikymmeniä. Viimeiseen saakka suolle suunniteltiin turvetuotantoaluetta.

Viime kesänä syntyi ratkaisu. Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa kotipaikkaansa pitävä osuuskunta Lumimuutos osti 276 hehtaaria Karvasuosta ennallistamisohjelmaansa.

Osa Karvasuosta on nyt siis suojeltu, ja osuuskunta on varannut seuraavalle kolmelle vuodelle varat alueen ennallistamistöihin. Karvasuolta ei tulla nostamaan turvetta.

Seinäjoen eteläpuolella on kaikkiaan lähes 2 000 hehtaarin laajuinen suoyhdistymä, kun Karvasuon lisäksi mukaan lasketaan Honkaneva ja Sahanneva. Sahannevalla on jo tehty ennallistamistöitä.

Hannu Tuomisto ja Bernd Hofer tutkivat suon kasvustoa.
Hannu Tuomisto ja Bernd Hofer Seinäjoen Karvasuolla. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

”Itku tuli, kun kuulin uutiset”

Seinäjokelainen biologi ja Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Tuomisto tuntee Karvasuon ja sen ekosysteemin hyvin. Hän on tehnyt pitkään töitä suon pelastamiseksi.

– Täytyy myöntää, että itku tuli, kun kuulin uutiset. Oli se niin mahtava uutinen.

Hannu Tuomisto muistuttaa Karvasuon monimuotoisuudesta.

– Täällä on uhanalaisia suoluontotyyppejä, arvokasta linnustoa ja hyvä perhoslajisto. Tämä on huippukohde.

Osuuskunta Lumimuutos teki maakauppaa ennen kaikkea Neovan tytäryhtiön Vapo Terran kanssa.

– Yksityisten maanomistajien kanssa edetään myös, mutta neuvottelut käydään pikkuhiljaa vapaaehtoispohjalta, osuuskunnasta kerrotaan.

Suoalueen oston ja lähivuosien ennallistamisen hintalappu on noin puoli miljoonaa euroa. Tästä summasta merkittävä osa eli 200 000 euroa tulee Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n ilmastorahastolta.

Hannu Tuomisto toimi tällä viikolla oppaana, kun saksalaisen ilmastorahaston edustajat vierailivat Karvasuolla. Vieraat mittailivat turvekerroksen paksuutta ja tallensivat kameralle näkemäänsä ja kokemaansa.

– He haluavat ymmärtää, miten ekosysteemi täällä toimii, Hannu Tuomisto selittää.

Frank Woesthoff ja Hannu Tuomisto katsevat suolla. Tuomisto osoittaa kädellään ympäröivää metsää.
Frank Woesthoff kuuntelee, kun Hannu Tuomisto esittelee Karvasuon ”luonnetta”. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Vähän kuin Robin Hood

Karvasuon saksalaisvieraat kehuvat tutustumiskohdettaan ainutlaatuiseksi.

Sitä Karvasuo on, jos sitä verrataan keskieurooppalaisiin soihin. Saksassa lähes tulkoon kaikki suoalueet on jo kauan sitten kuivatettu lähinnä maatalouden käyttöön. Niiden ennallistaminen olisi vaikeaa ja ottaisi aikaa.

Saksan luonnonsuojeluliiton ilmastorahaston johtaja Frank Woesthoff on sitä mieltä, että suojelemalla eteläpohjalaista, lähes luonnontilaista suota, ilmasto kiittää Euroopassa saakka, jopa maailmanlaajuisesti.

Frank Woesthoff toimii vähän niin kuin Robin Hood. Hän ottaa suurilta ja antaa luonnolle.

Woesthoff ei ole biologi eikä ekologi, vaan hän on työskennellyt aiemmin teollisuuden rahoituksen parissa. Hän tietää, kuinka rahaa hankitaan.

Frank Woesthoff seisoo Seinäjoen Karvasuon laidalla.
Saksan luonnonsuojeluliiton ilmastorahaston johtaja Frank Woesthoff hankkii rahaa luontokohteisiin teollisuudelta. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Frank Woesthoff kertoo haalivansa rahaa teollisuudelta ilmastotyöhön niin paljon kuin vain pystyy, sillä yritykset haluavat pienentää päästöjään ja hiilijalanjälkeään.

Woesthoff sanoo huomauttavansa yrityksille, ettei niiden kannata laittaa rahojaan sertifikaatteihin ja maailmanlaajuisiin hankkeisiin, vaan paikallisten toteuttamiin projekteihin.

– Ja aika juoksee koko ajan, Frank Woesthoff muistuttaa.

Kirsi Kärki seisoo metsän ja suon rajavyöhykkeellä raivaussaha käsissään.
Kirsi Kärki hoitaa taimikkoa suojellun Karvasuon viereisellä metsäpalstallaan. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Metsänomistaja hämmentyneenä

Seinäjokelainen Kirsi Kärki sattuu Karvasuolle samaan aikaan saksalaisten kanssa. Hänellä on mukanaan sekä sanko ja marjanpoimuri että raivaussaha.

Kirsi Kärki omistaa metsää, joka rajautuu nyt suojeltuun Karvasuohon. Hän on vasta saanut ensitiedon suojelusta ja ennallistamisesta.

– Hivenen hämmentynein mielin olen, sillä tietoa tästä ei ole ollut etukäteen saatavilla. Ihmetyttää, että asia on jo edennyt tähän pisteeseen.

Kirsi Kärki kertoo suhtautuvansa suojeluun kahtiajakoisin ajatuksin.

– Turvetuotanto olisi tuonut työpaikkoja alueelle. Metsänomistajana mietin, että rajoittaako suojelualue jollain tavoin toimiani metsäpalstalla.

Kärki kertoo toistaiseksi jatkavansa metsänhoitoaan suojelualueen naapurissa niin kuin on suunnitellutkin.

– Taimikon ensiharvennusta on tarkoitus lähteä tekemään.

Kirsi Kärki on myös pannut merkille Karvasuon luonnon monimuotoisuuden.

– Eliöitä ja eläimiä on monenlaisia, ja virkistyskäyttöä tälle alueelle löytyy. Tämä on helposti saavutettavissa.

Hannu Tuomistolle Karvasuo on paitsi arvokas luontokohde myös virkistymisen lähde.

– Olen käynyt täällä itsekseni ja perheeni kanssa marja-, lintu- ja telttaretkillä. Viime talvena olimme täällä jopa luistelemassa. Suon keskellä olevalla lammikolla oli loistavat luisteluolosuhteet.

Karvasuo Seinäjoella.
Karvasuo on monien lintulajien suo. Siellä viihtyvät niin riekot kuin monet muuttolinnut. Suon reunamilla on nähty muun muassa ilveksiä. Karvasuolla elää myös uhanalaisia perhoslajeja. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Laajat vaikutukset

Osuuskunta Lumimuutos ryhtyy nopeasti käytännön toimiin Karvasuolla. Liuta osuuskunnan omia asiantuntijoita eli biologeja, ekologeja, maantieteilijöitä ja hydrologeja käy arvioimassa suon luonnontilaa.

Keväällä inventoidaan alueen linnustoa. Myös mahdollisten vieraslajien, kuten minkkien ja supikoirien, torjuntaan käydään pika puoliin.

Lumimuutoksen puheenjohtaja, ilmastotutkija Tero Mustonen uskoo, että Karvasuon ennallistamisella on laajat vaikutukset.

– Suojeltu alue on sen verran suuri, että se jo turvaa seutukunnan luonnon monimuotoisuutta.

Kun mukaan laskee lähialueen muutkin suot, puhutaan Mustosen mukaan jo pienen kansallispuiston laajuisesta alueesta, ja sillä on jo isompaakin merkitystä.

Mustonen sanoo, että Karvasuon uusi tulevaisuus keskustelee eurooppalaisen luonnon kanssa.

– Karvasuo on muuttolintujen kannalta merkittävä lintujen pesimä- ja levähdysalue.

Etelä-Pohjanmaan Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Tuomisto pystytti banderollia Karvasuon laitaan Seinäjoella 1.6.2010.
Hannu Tuomisto toimi Karvasuon suojelun puolesta jo vuonna 2010. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Karvasuo nielee ja varastoi runsaasti hiiltä.

– Kun Karvasuo saa elää luonnontilaisena, se tarkoittaa ilmastonmuutoksen kannalta isoa askelta. Nämä toimet auttavat koko maapalloa, Mustonen arvioi.

Tero Mustonen heittää ilmoille toiveen siitä, että Karvasuon ennallistamistoimet auttavat pitkällä tähtäimellä myös kansallisesti tärkeää alueen vesistöä eli Kyrönjokea, jos joen puolesta ollaan valmiit ponnistelemaan.

– Suot toimivat filtterinä ja puhdistavat suon alapuolisen vesistön vedenlaatua. Karvasuon luonnontilaisuus liittyy siis isoon kokonaisuuteen luonnon ja ilmaston näkökulmasta.

Miksi suota ennallistetaan Suomessa saksalaisten tuella?

Tero Mustonen toteaa, että tänä päivänä luonnossa ei ole rajoja. Samalla hän toteaa, että osuuskunta on myös sijoittanut runsaasti rahaa Karvasuon pelastamiseksi.

– Nämä ovat sellaisia summia, joita ei valitettavasti Suomesta valtion puolelta ole saatu liikkeelle. Osuuskunta sai kuitenkin eurooppalaisen yhteistyökumppanin kanssa aikaan ratkaisun, joka näyttää pelaavan.

Suuria palkintoja pokannut osuuskunta

Mikä onkaan tämä osuuskunta Lumimuutos, joka toiselta laitaa Suomea käy taistoon länsisuomalaisen suon pelastamiseksi?

Lumimuutos on voittoa tavoittelematon osuuskunta, joka tekee töitä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Se ennallistaa soita, metsiä, jokia ja järviä eri puolilla Suomea. Osuuskunta harjoittaa myös ammattimaista kalastusta.

Tero Mustoselle myönnettiin huhtikuussa maailman merkittävimpänä pidetty ympäristöpalkinto, 200 000 dollarin arvoinen Goldman-palkinto eli niin sanottu "vihreä Nobel". Pari vuotta sitten puolestaan skotlantilainen yliopisto jakoi osuuskunnalle 100 000 euron ilmastopalkinnon.

Sammalta Karvasuolla.
Karvasuolta löytyy sekä aapa- että keidassuon piirteitä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Suosittelemme