Hyppää sisältöön

Selvityksen mukaan sujuva lentoliikenne maakuntakentille synnyttäisi tuhansia uusia työpaikkoja

Tuoreen selvityksen mukaan hyvät lentoyhteydet Oulusta, Kajaanista ja Kuusamosta voisivat tuoda alueelle tuhansia uusia työpaikkoja.

Oulusalon lentokentän lennonjohtotorni iltavalaistuksessa.
Selvityksessä arvioidaan, että hyvät lentoyhteydet toisivat yrityksille uutta liikevaihtoa noin 1,7 miljardia euroa ja tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla verotuloja tulisi valtiolle ja kunnille yhteensä noin 109 miljoonaa euroa. Kuva: Risto Degerman / Yle
Risto Degerman
Avaa Yle-sovelluksessa

Lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kuvaavan selvityksen mukaan hyvät lentoyhteydet Oulusta, Kajaanista ja Kuusamosta voisivat tuoda alueelle jopa noin 5 350 uutta työpaikkaa. Selvitystyön mukaan Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentoasemien vaikutusalueelle syntyvästä liikevaihdosta 51 prosenttia eli 26 miljardia euroa riippuu lentoliikenteestä. Liikevaihto synnyttää noin 11 000 työpaikkaa alueella.

Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan Oulun lentoaseman vaikutusalueella toimivien yritysten liikevaihto on 22,7 miljardia euroa ja työpaikkoja niissä on 8 850.

Kajaanin lentoaseman vaikutusalueen lentoliikenteestä riippuvaisten yritysten vuotuinen liikevaihto on 1,7 miljardia euroa ja työpaikkoja niissä on 1 250. Kuusamossa liikevaihto on 540 miljoonaa euroa ja työpaikkoja on 1 020.

Hyvät lentoyhteydet tukevat investointeja

Sujuvat lentoyhteydet ovat yrityksille tärkeitä ja joka kolmas alueen yritys ilmoittaa tehneensä viimeisen kymmenen vuoden aikana investointeja, jotka edellyttävät sujuvia lentoliikenneyhteyksiä. Nämä yritykset vastaavat 71 prosentista alueen yritysten liikevaihdosta ja 61 prosentista työpaikoista.

Lähes joka kymmenes yritys kertoo myös jättäneensä investointeja tekemättä huonojen lentoliikenneyhteyksien takia.

Yleisimmät lentoliikenteestä riippuvat investoinnit ovat olleet uuden toimipisteen avaaminen, työpaikkojen määrän merkittävä lisääminen, investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin sekä matkailuyritysten investoinnit vuodepaikkoihin. Suurin osa investoinneista on ollut suuruudeltaan 1–5 miljoonan euroa, mutta myös satojen miljoonien investointeja on tehty.

Nykyisten lentoyhteyksien vähäisyys on puolestaan vähentänyt työpaikkojen määrään, arvioi noin joka kymmenes yritys. Toteutumatta jääneiden työpaikkojen määräksi yritykset arvioivat noin 3080, joista suuri osa on jäänyt syntymättä informaatiotekniikan yrityksiin.

Selvityksessä on kyselty lentokenttien vaikutusalueella toimilta yrityksiltä, mikä merkitys lentoliikenteellä on yritysten toimintaan ja investointeihin.

Lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kuvaava selvitys on tehty Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa -hankkeessa ja mukana ovat olleet myös Kainuun liitto ja Naturpolis Oy. Selvitystyö toteutettiin yhdessä Sitowise Oy:n ja Kiila Consulting Oy:n kanssa.

Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentoasemien vaikutusalueella toimivista yrityksistä noin 300 vastasi kyselyyn, joka oli auki elokuussa 2023. Vastaajat edustivat 45 prosenttia alueen liikevaihdosta ja 15 prosenttia alueen työpakoista.

Suosittelemme sinulle