Hyppää sisältöön

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio huolestui merituulivoiman vaikutuksista Tornionjoen loheen ja muihin vaelluskaloihin

Lausuntokierroksella olevassa rannikkostrategiassa esitetään, että fossiilisia polttoaineita korvattaisiin esimerkiksi merituulivoimalla.

Ilmakuva Kukkolankosken pinnalta.
Rajajokikomissio muistuttaa, että Tornionjoki on Itämeren tärkein lohijoki sekä merkittävä kutujoki uhanalaiselle meritaimenelle ja vaellussiialle. Kuva: Juuso Stoor / Yle
Jarno Tiihonen

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on huolestunut merituulivoiman mahdollisista vaikutuksista vaelluskalakantoihin.

Komissio on antanut ympäristöministeriölle lausunnon rannikkoaluestrategiasta. Lausunnossaan komissio pitää varovaisuusperiaatteen noudattamista tärkeänä etenkin Tornionjoen lohen kannalta.

– Siinä tapauksessa, että joku Itämeren valtioista aiheuttaisi merituulivoimahankkeilla vaellusesteitä tai muuten vaikeuttaisi lohen elinoloja se voitaisiin katsoa rajan ylittävänä vaikutuksena, lausunnossa kirjoitetaan.

Komissio muistuttaa, että Tornionjoki on Itämeren tärkein lohijoki sekä merkittävä kutujoki uhanalaiselle meritaimenelle ja vaellussiialle. Komission mukaan merituulivoiman vaikutuksista vaelluskaloihin ei tiedetä tarpeeksi.

Strategialuonnoksessa esitetään, että fossiilisista polttoaineista luovutaan asteittain, ja niitä korvaavat tulevaisuudessa uudet energianlähteet kuten merituulivoima, aurinko- ja aaltoenergia, vety ja ammoniakki.

Merellä suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen soveltamisalue koskee Tornion- ja Muonionjoen kansainvälistä valuma-aluetta sekä rannikkoaluetta Tornion ja Haaparannan edustalla.

Suosittelemme