Hyppää sisältöön

Tosirakkaus, rakkaus luontoon ja 25 muuta rakkauden lajia tuntuvat kehossa eri tavoin – tutkijat selvittivät rakkautta kehokartoilla

Aalto-yliopiston tutkimuksessa voimakkaimmat rakkauden kokemukset olivat myös miellyttävimpiä. Pää ja rintakehä korostuivat rakkauden kehokartoilla, mutta osa rakkauden lajeista koettiin koko kehossa.

Kaksi ihmistä halaa kadulla.
Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit ovat keskenään samankaltaisia ja voimakkaimmin koettuja. Kuvituskuva. Kuva: Aalto Puutio / Yle
Elisa Kallunki

Tuntuuko rakkaus lämpimänä ailahduksena sydänalassa? Tai saako se koko kehon kihelmöimään päästä varpaisiin?

Aalto-yliopiston tutkimus selvitti, missä päin kehoa ja kuinka intensiivisesti rakkaus koetaan.

Sen sijaan, että tutkijat olisivat tarkastelleet rakkauden kokemista yhtenä ilmiönä, he valikoivat mukaan 27 rakkauden eri lajia. Tutkittavina olivat esimerkiksi intohimoinen rakkaus, tosirakkaus, äidin tai isän rakkaus lapseen, rakkaus ystäviin, luontoon ja viisauteen.

Filosofi-tutkija Pärttyli Rinne Aalto-yliopistosta korostaakin, että rakkaus on moniulotteinen ilmiö, jolla voi olla lukuisia erilaisia kohteita.

– Rakkaus ei välttämättä rajaudu vain lähimpiin ihmissuhteisiin. Rakkaus voi olla myönteinen, lempeä tunne, joka voi ohjata suhdettamme kaikkiin olentoihin, Pärttyli Rinne sanoo.

Mitä voimakkaampi kokemus, sitä laajemmin se kehossa tuntuu

Tutkijat tekivät tulosten perusteella kehokarttoja siitä, miten koehenkilöt keskimäärin kokivat rakkauden erilaiset lajit kehossaan.

Tunnekokemuksissa on paljon samankaltaisuutta. Mukana olleet rakkauden lajit muodostavat jatkumon vahvemmin koetuista heikommin koettuihin.

– Mitä voimakkaampi kokemus on, sitä laajemmalla kehoalueella se tyypillisesti tuntuu, kertoo filosofi-tutkija Pärttyli Rinne Aalto-yliopistosta.

27 piirrettyä henkilöhahmoa.
Kehokartoilla näkyy, missä kohdissa koehenkilöt keskimäärin ilmoittivat kokevansa tutkitut rakkauden eri lajit. Mitä vaaleampi väri on, sitä enemmän tuntemuksia kyseiseen kehon kohtaan liitettiin. Koehenkilöitä oli 128. Lähde: Philosophical Psychology. Kuva: Philosophical Psychology -lehti

Pää ja rintakehä korostuvat rakkauden kehokartoilla

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt merkitsivät ihmishahmojen kuvissa kohtia, joissa he kokivat kunkinlaisen rakkauden aiheuttavan tuntemuksia. Verkossa toteutettuun kehokarttaosuuteen osallistui 128 koehenkilöä.

– Tuntemukset keskittyvät aika paljon rinnan ja pään alueelle. Jos puhutaan rakkaudesta seksuaalisessa viitekehyksessä, genitaalialueet tulevat mukaan, Pärttyli Rinne sanoo.

Kehokartoissa pään alueella oli tuntemuksia kaikissa mukana olleissa rakkauden lajeissa. Rintakehän alueella koetut tuntemukset lisääntyivät, kun siirryttiin heikommin koetuista rakkauden lajeista, kuten viisauden rakkaudesta tai tuntemattomiin kohdistuvasta rakkaudesta vahvemmin koettuihin.

Esimerkiksi tosirakkaus ja intohimoinen rakkaus herättivät puolestaan tunnekokemuksia koko kehon alueella.

Vastaajat kokivat ihmisten välisen rakkauden lajit keskenään enemmän samankaltaisina kuin ne, joissa kohde oli abstraktimpi. Ihmisten välisen rakkauden koettiin myös jakautuvan seksuaaliseen tai romanttiseen ja toisaalta ei-seksuaaliseen rakkauteen.

Sydämen lyöntitiheys nopeutuu, hengitys tihentyy

Fysiologisesti rinnan alueen tuntemukset liittyvät muun muassa sydämen lyöntitiheyden nopeutumiseen ja hengityksen tihentymiseen. Lisäksi sydän on yleinen rakkauden symboli. Sekin voi osaltaan vaikuttaa siihen, että rakkauden tuntemusten koetaan liittyvän kehossa juuri sydänalaan.

Genitaalialueen tuntemukset sen sijaan voivat yhdistyä kiihottumiseen.

Se, miksi pään alueen tuntemukset nousivat vahvasti esiin kaikissa tutkituissa rakkauden eri lajeissa, vaatisi tutkimusryhmän mukaan enemmän selvittelyä. Heikommin koettuja rakkauden lajeja saatetaan yhdistää esimerkiksi ajatteluun tai järkeilyyn.

– Tai voi olla niin, että esimerkiksi rakkaus muukalaisia kohtaan koetaan jollakin tavalla miellyttävänä tuntemuksena pään alueella, ehkä miellyttävänä ajatuksena, Pärttyli Rinne sanoo.

Rakkaus luontoon nousi suomalaistutkimuksessa korkealle

Pärttyli Rinne hymyilee kameralle.
Filosofi-tutkija Pärttyli Rinne Aalto-yliopistosta korostaa, että rakkaus on moniulotteinen ilmiö. Kuva: Johanna Kannasmaa / Yle

Aalto-yliopiston tutkimukseen osallistuneessa joukossa painottuivat alle 35-vuotiaat korkeakouluopiskelijat, joilla ei ollut omia lapsia.

– Tässä koehenkilöryhmässä romanttisiin suhteisiin ja seksuaalisuhteisiin liittyvät rakkauden lajit ovat niitä, jotka tuntuvat kaikkein voimakkaimmin, Pärttyli Rinne sanoo.

Aalto-yliopiston tutkimuksen osallistujat kokivat myös rakkauden luontoa kohtaan kehossaan hyvin laajasti. Yksi mahdollinen selitys luonnonrakkauden korostumiseen on se, että Suomessa luontoympäristöä on paljon ja luonto on monille helposti saavutettavissa.

Toisenlaisessa vastaajajoukossa tunnekokemusten voimakkuus voisi olla erilainen. Esimerkiksi vanhemman rakkaus lapseen voisi näkyä kehokartoilla huomattavasti vahvempana, jos vastaajissa olisi enemmän lasten vanhempia.

Pärttyli Rinteen mukaan myös esimerkiksi rakkaus Jumalaan näyttäytyisi jossakin uskonnollisessa yhteisössä todennäköisesti selvästi voimakkaampana kokemuksena kuin tässä tutkimuksessa.

Rakkauden tunne ei ole raastava, vaan miellyttävä

Rakkauden raastavuus tai riipivyys ei tutkimuksessa noussut lainkaan esiin.

Pärttyli Rinteen mukaan voidaankin erotella rakkaus tunteena ja ihmisten välinen suhde, jota kutsutaan rakkaudeksi. Esimerkiksi ihmisten väliseen rakkaussuhteeseen tai yksipuoliseen rakastumiseen voi liittyä rakkauden ja muiden myönteisten tunteiden lisäksi monenlaisia muita tunteita, joskus myös niitä raastavia ja ikäviä.

Sen sijaan rakkaus tunteena on myönteinen. Mitä voimakkaammin tutkimuksen koehenkilöt kokivat jonkin rakkauden lajin kehossaan ja mielessään, sitä miellyttävämmäksi koehenkilöt sen raportoivat.

– Korrelaatio on tosi voimakas. Jos kokemus on vahva, se on myös tosi miellyttävä, Pärttyli Rinne sanoo.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Philosophical Psychology -lehdessä. Tutkimuksen eri osuuksiin osallistui yhteensä satoja suomalaisia. Pärttyli Rinteen lisäksi tutkimukseen ovat osallistuneet Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Mikke Tavast, tutkija Enrico Glerean ja emeritusprofessori Mikko Sams.

Suosittelemme