Hyppää sisältöön
Seitsemän presidenttiehdokasta istuu tenttilavalla.
Seitsemän presidenttiehdokasta kouvolan turvallisuuskonferenssissa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Näin presidenttiehdokkaat pitäisivät Suomen turvallisena – Yle seurasi tenttiä

Presidenttiehdokkaiden tentti oli osa Kouvolan kaupungin järjestämää turvallisuuskonferenssia. Tentti keskittyi Nato-kysymyksiin.

Tekijät

Mistä on kyse?

  • Presidenttiehdokkaat kohtasivat tentissä Kouvolassa maanantaina puolen päivän aikaan.
  • Teemana olivat Suomen rooli Natossa ja Naton rooli Suomessa eli se, millaista politiikkaa Suomi tekee Naton jäsenenä.
  • Tentti oli osa Kouvolan kaupungin järjestämää turvallisuuskonferenssia. Tentin juonsi Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari.
  • Yle välittää Kouvolan kaupungin tuottaman konferenssilähetyksen Yle Areenassa osana Yle julkaisualustana -pilottia.
Mirjam Tahkokorpi

Turvallisuuslinjat 30 sekunnissa

Presidenttiehdokkailta kysyttiin, millaiset ovat heidän ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjansa. Aikaa kukin sai 30 sekuntia.
Ilona Pesu

Tentti on päättynyt. Kiitos seurasta!

Ilona Pesu

Huolestuttaako kansan yhtenäisyys?

Entä kansalaisten yhtenäisyys ja keskustelukulttuuri – onko ajatus yhtenäisestä kansasta kohta vain korulause?

Jussi Halla-aho toteaa, että yhteiskunta on pirstaloitunut.

Jussi Halla-aho osallistuu presidentinvaalitenttiin Kouvolassa.
Jussi Halla-aho pirstaloitumista ikäväksi kehitykseksi, johon ei kuitenkaan ole nopeita ratkaisuja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

– Mielestäni media ja tietty osa poliittista kenttää on vuosikymmenten ajan tehnyt parhaansa hävittääkseen yhteiskunnasta yhteisen liiman, joka oli aikanaan yhteistä. Tämä on ikävää kehitystä, mutta nopeita ratkaisuja ei varmaan ole olemassa, sanoo Halla-aho.

Paavo Väyrynen osallistuu vaalitenttiin Kouvolassa.
Paavo Väyrynen peräänkuuluttaa vapaata keskustelua. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Paavo Väyrysen mukaan tarvittaisiin aitoa kansanvaltaa ja keskustelua.

– Tässä maassa on eletty yhden totuuden tilanteesta toisen totuuden tilanteeseen, eikä ole sallittu vapaata keskustelua.

Pekka Haaviston mukaan suomalaiset ovat tiukan paikan tullen turvallisuusorientoituneita ja konsensus löytyy yli puoluerajojen. Hän nostaa esimerkiksi Suomen päätöksen Natoon liittymisestä.

Pekka Haavisto ja Alexander Stubb osallistuvat vaalitenttiin.
Kansan jakautuminen huolestuttaa Alexander Stubbia (oikealla). Etualalla Pekka Haavisto, jonka mukaan konsensus löytyy tiukoissa tilanteissa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Alexander Stubb sanoo olevansa vähemmän huolissaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta kuin sisäisestä jakautumisesta.

Hän nostaa esimerkiksi X:n eli entisen Twitterin keskustelut, joiden vastakkainasettelu nousee mediaan ja jota poliitikot jatkavat.

– Presidentin ei pidä olla tämän keskustelun yläpuolella vaan sen keskellä ja ymmärtää, kuunnella ja käydä keskusteluja, Stubb sanoo.

Harry Harkimo kyseenalaistaa some-keskusteluille annettua painoarvoa ja toteaa luottavansa suomalaisiin maanpuolustusasioissa.

Olli Rehn osallistuu vaalitenttiin Kouvolassa.
Eripura ja vastakkainasettelu huolestuttavat Olli Rehniä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

– Olen huolissani eripurasta ja vastakkainasettelusta, jota meillä Suomessa liiaksi esiintyy. Se on haitaksi kansallisen eheyden kannalta, sanoo puolestaan Olli Rehn.

Hän toteaa, että on tärkeää puolustaa esimerkiksi tasavaltalaisia arvoja.

Korjaus 18.9. klo 14.39: Poistettu Haaviston Nato-esimerkkiä käsittelevästä virkkeestä vuosiluku 2020. Nato-keskustelua käytiin Suomessa etenkin 2022 ja Suomesta tuli Naton täysjäsen 2023.

Marika Anttonen

Tuulivoiman tulevaisuus Itä-Suomessa

Seuraavaksi ehdokkailta kysytään tuulivoiman rakentamisesta itäiseen Suomeen. Itä-Suomessa ei tällä hetkellä juuri tuulivoimaloita ole, sillä niiden pelätään häiritsevän itärajaa valvovia tutkajärjestelmiä.

Moni ehdokkaista on sitä mieltä, että teknologian kehittyessä tuulivoimaloita olisi mahdollista rakentaa myös Itä-Suomeen tulevaisuudessa ja keinoja pitäisi etsiä aktiivisesti.

Olli Rehn korostaa, että Kaakkois-Suomi on kärsinyt Venäjän kaupan ja talousyhteistyön katkettua ja tilanteeseen on tärkeää etsiä ratkaisuja.

– Itä-Suomi on yksi tärkeimpiä ulottuvuuksiamme startegisesti, siellä pitää olla elinkeinoa ja näköaloja, Mika Aaltola jatkaa.

Myös Pekka Haavisto korostaa, että tässä tilanteessa on tärkeä irrottautua Venäjän fossiilisista kaasu- ja öljyvaroista ja tuulivoima on juuri sellaista.

Ainoastaan Paavo Väyrynen on sitä mieltä, että Suomessa rakennetaan liikaa tuulivoimaa.

Ilona Pesu

Yhdysvaltojen asevoimien varasto Kouvolaan?

Nyt puhutaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta, joka antaisi Yhdysvalloille luvan käyttää Suomen maaperää harjoitteluun ja säilyttää täällä materiaalia.

Voisiko Kouvolaan tulla tällainen materiaalivarasto?

– Vielä ei ehkä paikkakuntia voi määritellä, mutta varmasti varuskuntapaikkakunnille tämä varastointitoiminta todennäköisimmin keskittyisi, vastaa Pekka Haavisto.

Harjoituksia varten tuotu materiaali olisi olemassa myös kriisitilanteita varten, joten kahdenvälinen sopimus olisi Haaviston mukaan lisä Suomen kykyyn reagoida nopeissa tilanteissa.

Mika Aaltola istuu vaalitenttilavalla Kouvolassa.
Mika Aaltolan mielestä yhdysvaltalaisten materiaalivarasto antaisi viestin varautumisesta myös Venäjän suuntaan . Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Mika Aaltolan mukaan ennakkovarastoiminen on järkevää ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joka antaa viestin myös Venäjän suuntaan.

– Se opittiin Ukrainasta, että kysyntä on kovaa hädän hetkellä, Aaltola sanoo.

Haaviston ja Aaltolan kommenttien jälkeen siirrytään seuraavaan teemaan.

Marika Anttonen

Toiminta kriisitilanteessa?

Ehdokkaille esitetään esimerkkitilanne, jossa itärajalle tulee hallitsemattomasti 50 000 pakolaista. Ehdokkailta kysytään, mikä tasavallan presidentin rooli olisi tällaisessa äkillisessä kriisitilanteessa ja pitäisikö Suomeen perustaa erillinen ”nyrkki” ohjaamaan toimintaa.

Ehdokkaat ovat melko yksimielisiä siitä, että keinoja puuttua tilanteeseen on olemassa ja ylimääräisille toimielimille ei ole tarvetta.

Rehnin mukaan tilannetta kannattaisi katsoa laajemmin ja vahvistaa esimerkiksi valtioneuvoston kanslian kykyä toimia tällaisessa tilanteessa, ei vain presidentin roolia.

Halla-ahon mielestä pyörää ei kannata keksiä uudelleen, vaan kaikki tarvittavat elimet ovat olemassa. Hänestä toimimaton lainsäädäntö on tässä kohtaa suurin heikkous.

Marika Anttonen

Joukkojen lähettäminen maailmalle?

Suomi päättää lähiviikkoina osallistumisesta rauhanajan tehtäviin. Ehdokkailta kysytään, pitäisikö Suomen lähettää maavoimien sotilaita Viroon.

Halla-ahon mukaan Suomen tärkein tehtävä on puolustaa omaa aluettaan. Hän ei usko, että Suomen rooliksi Natossa nähdään se, että sotilaita pitäisi lähettää ensisijaisesti muualle.

Harry Harkimo vaalitentissä Kouvolassa.
Harry Harkimon mukaan joukkojen lähettäminen voi tulla kyseeseen ja on osa Naton toimintaa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Haaviston mukaan maajoukkojen lähettämisellä on koulutuksellinen merkitys, että opitaan toimimaan yhdessä.

Stubbin ja Harkimon mielestä joukkojen lähettäminen voi tulla kyseeseen ja se on olennainen osa Naton toimintaa.

Useat ehdokkat tuovat myös esiin ajatuksen ”yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta”.

Ilona Pesu

Nato-rahoitus?

Ehdokkailta kysytään, paljonko Suomen pitäisi käyttää Natoon rahaa. Ehdokkaiden vastaukset ovat keskenään samansuuntaisia.

Pekka Haavisto ja Olli Rehn toteavat muun muassa, että Suomen täyttyy käyttää vähintään vaadittu kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Halla-aho on Haaviston kanssa samaa mieltä siitä, että rahoitusta täytyy miettiä tarpeen mukaan. Stubb toteaa niin ikään, että kaksi prosenttia on minimi.

Seitsemän presidenttiehdokasta istuu tenttilavalla.
Tenttiin osallistuu seitsemän presidentiksi pyrkivää. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Aaltola on aiemmin puhunut korkeammastakin osuudesta.

– Virossa tavoitellaan kolmea ja Puolassa ollaan neljässä. Kun katsoo karttaa, minimi ei välttämättä ole Suomessa se, mihin pitäisi tyytyä, Aaltola sanoo.

Väyrysen mukaan kaksi prosenttia riittää, kun Suomi keskittyy omaan puolustukseensa.

Harkimon mukaan kaksi prosenttia riittää, mutta samaa pitäisi vaatia kaikilta Nato-mailta.

Marika Anttonen

Ydinsodan uhka

Sitten ensimmäisen varsinaisen teeman pariin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoitti viikonloppuna ydinsodan uhasta kansainvälisen median haastattelussa.

Ehdokkailta kysyttiin, miten uhkaavana he näkevät maailmanpoliittisen tilanteen ja miksi Niinistö heidän mielestään otti asian vahvasti esiin juuri nyt.

Moni ehdokas korostaa, että Niinistön huoli ja tilanne pitää ottaa nyt vakavasti.

Halla-ahon mielestä ydinaseiden uhka on maalaisjärjellä ajateltuna hyvin pieni.

Suosittelemme