Njuike sisdoaluide

Buvttadanfitnodat áigu máksit velggiidis lappilaš fitnodagaide – ”Mii leat várrugasat optimisttalaččat dassái ruđat lea kontus”, dadjá fitnodatoalli

Anáris ja Avvilis govvejedje álgojagis Constellation-ráiddu, mii lea okta Eurohpá divraseamos tv-buvttademiin. Guovllu fitnodatdoallit eai goit leat velge ožžon buot ruđaid bálvalusaidis ovddas.

Inarissa kuvataan tällä hetkellä kansainvälisten suosikkinäyttelijöiden tähdittämää Constellation-televisiosarjaa.
Constellation-ráidu govvejuvvui Avvilis ja Anáris álgojagis. Ráidu galggašii almmustuvvat Apple TV+ -rávdnjenbálvalusas dán jagi loahpas. Govva: Theresa Clamann / Turbine Studios
Anni-Saara Paltto

Constellation-ráiddu buvttadanfitnodat áigu máksit velggiidis lappilaš fitnodagaide. Turbine Studios -buvttadanfitnodat almmuhii mannan vahkuloahpas šleađgaboasta bokte fitnodagaide, ahte máksigoahtá miljovnna euro sturrosaš velggiidis dán vahku rájes.

Anáris ja Avvilis govvejedje álgojagis ovtta Eurohpá divraseamos ráidduin Appe TV+ rávdnjenbálvalussii. Guovllu fitnodatdoallit eai goit leat velge ožžon buot ruđaid bálvalusaidis ovddas. Mávssekeahtes rehkegat leat badjel miljovnna euro ja stuorra oassi dain leat buvttadanjoavkku idjadan- ja boradangolut. Máŋggat fitnodagat leat šaddan ekonomalaš váttisvuođaide ášši geažil.

Aurota Estate -fitnodaga doaimmajođiheaddji Heidi Seikkula lea koordineren suopmelaš fitnodagaid figgamušaid oččodit ruđaid buvttadanfitnodagas. Seikkula mielde báikkálaš fitnodagain lea dál miella gehppon.

– Mii leat dál várrugasat optimisttalaččat dassái ruđat lea kontus, dadjá Seikkula.

Seikkula mielde buvttadanfitnodat lea bivdán smávva lassiraporterema.

– Mii leat leamašan duođai dárkilat buot raporteremiin olles buvttadeami áigodagas ja dan maŋŋáge, dadjá Seikkula.

Seikkula deattuha, ahte ruđaid áigot oažžut buot velgoheddjiide, geain lea juoga oažžumuš Constellation-ráiddu govvemiin. Seikkula mielde ruđaid vurdet nu Lappis go maiddái eará guovllus Suomas.

Helsingin Sanomat aviisa čálii miljonvelggiid birra vuosttas geardde borgemánus. Stuorámus ovttaskas mávssekeahtes rehkegat leat lagabui 300 000 euro. Máŋggat fitnodagat leat šaddan ekonomalaš váttisvuođaide ášši geažil.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia