Njuike sisdoaluide

Vuässõõđ vaalchattsaǥstõõllmõʹšše da kõõjj sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩin tuu miõl âʹlnn joorri kõõččmõõžžid

Vaalchaatt jäʹrjstet mââibaarǥ 26.9.2023 čiâss 18.00–20.00.

Grafiikkakuva, jossa on sinisiä, punaisia, keltaisia ja vihreitä graafisia kuvioita ja teksti, jossa lukee saamelaiskäräjävaalit 2023 neljällä kielellä.
Ååʹn tuʹst lij vuäittmõš kõõjjeed sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩin da kuullâd sij jurddjid Yle vaalchaattâst. Govva: Hilppa Hyrkäs / Yle
Mira Rauhala

Mâid haaʹleʹčiǩ kõõččâd sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩin? Ååʹn tuʹst lij vuäittmõš kõõjjeed võboršiiʹǩǩin da kuullâd sij jurddjid Yle vaalchaattâst.

Yle jääʹrjast pukid ääv vaalchaatt mââibaarǥ 26.9.2023 čiâss 18.00–20.00. Vaalchatt käunnai tääiʹben.

Saǥstõõllmõõžž teeʹmmen lie täk kõõččmõõžž: Måkam aaʹššid Sääʹmteʹǧǧ õõlǥči saʹtssjed pueʹttiääiʹj? Ååʹn tääʹrǩmõssân lij leämmaž sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ, leâša mii puk lij pääccam tõn tuâkka?

Vaalchattsaǥstõõllmõõžž jååʹđte Yle tååimteei Sara Kelemeny, Sáárá Seipiharju da Mira Rauhala. Jiõnsteei di sääʹmteʹǧǧvaali võboršeeʹǩǩ vuäiʹtte vuässõõttâd saǥstõõllmõʹšše nuõrttsääʹm-, aanarsääʹm-, tâʹvvsääʹm- da lääʹddǩiõʹlle.

Puk lie tiõrv puättam saǥstõõllâd. Yle lij kåččam pukid sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩid vuässõõttâd vaalchatt-saǥstõõllmõʹšše.

Saǥstõõllmõʹšše vuässõõttâm vääras taarbšak Yle Tiõtt (Yle Tunnus). Kaaunak vuäʹppõõzzid tõn tuejjummša tääiʹben. Yle saǥstõõllâmvuäʹppõõzz vuäitt lookkâd tääiʹben.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tååimtet 4.9.–2.10.2023 da vaal-luʹvddkåʹdd raʹvvai vaali puäđõõzz seärad 4.10.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Unna Junná rosttovkaʹlndaris rahpasa ođđa luŋka juohke iđit Yle Areenas gitta juovllaid rádjai.

Utsjoen kunnanvaltuusto valitsi uudeksi kunnanjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Päivi Kontion. Edeltävä kunnanjohtaja Taina Pieski oli virassa puolitoista vuotta.

Ohcejoga váldostivra válljii gaskavahku ođđa gielddahoavdan hálddahusdiehtagiid magisttar Päivi Kontio.