Hyppää sisältöön

Uusi sellutehdas kasvattaa Kemissä puun käytön kolmesta miljoonasta kuutiosta 7,6 miljoonaan – yhtiön mukaan puuta Lapissa riittää

Puuta hankitaan Lapin lisäksi muualta Pohjois-Suomesta sekä Ruotsin puolelta. 70 prosenttia puusta tuodaan tehtaalle junalla.

Täysi puutavarajuna kulkee raiteilla kohti tehdasta.
70 prosenttia puusta tuodaan Metsä Groupin Kemin tehtaille junalla. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle
Jari Peltoperä
Avaa Yle-sovelluksessa

Metsä Fibren Kemin uusi sellutehdas käyttää puuta noin 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Lisäystä vanhaan tehtaaseen verrattuna on noin 4,5 miljoona kuutiota.

Havukuitupuun osuus on 70 prosenttia ja koivun 30 prosenttia. Päivittäin uusi tehdas käyttää noin 22 000 kuutiota eli noin 350 rekka-autollista tai junavaunullista puuta.

– Tehtaalle tulevasta puusta 70 prosenttia tulee isojen junaterminaalien kautta junalla tehtaalle. Lähialueelta puu tulee puutavara-autoilla, kertoo Metsä Groupin puunhankinnan piiripäällikkö Jarkko Parpala.

Puunhankinnan takaamiseksi Metsä Group on saanut investoinnit puutavaran mittauslaitteisiin päätökseen Lapin suurissa junaterminaaleissa Kemijärvellä, Rovaniemellä ja Kolarissa. Pellossa on parannettu ja laajennettu pienempää terminaalia. Lisäksi Kainuun Suomussalmelle on valmistunut uusi terminaali.

Vaalassa ja Oulaisissa junaterminaalin parannus- ja laajennustyöt ovat valmistumassa lähiaikoina.

Tornion Laivajärvessä ja Simon Maksniemessä on tehty autoterminaalit, jotka palvelevat lähialueen kuljetuksia.

– Jos esimerkiksi tehtaalla tapahtuu puun käytössä jotakin haastetta tai esimerkiksi kelirikon alta joudutaan puuta ajamaan nopeasti pois kevättalvella, niin meillä on tässä puskuri lähialueella näihin terminaaleihin.

Puurekkoja parkkipaikalla odottamassa tehtaalle pääsyä.
Tehtaan lähialueilta puuta kuljetetaan puutavara-autoilla. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Hankinta-alueena on koko Pohjois-Suomi

Puuta tehtaalle ei hankita pelkästään Lapista, vaan hankinta-aluetta on koko Pohjois-Suomi.

– Suuri osa puusta on tarkoitus hankkia yksityisiltä metsänomistajilta, ennen kaikkea Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Metsähallituksella on myös iso rooli täällä pohjoisessa puun toimittajana.

Ruotsista tuodaan jatkossa noin miljoona kuutiota puuta vuodessa.

– Ruotsista puu on määrä tuoda Metsä Groupin yhteistyökumppaneiden toimittamana, koska meillä ei ole varsinaista omaa osto-organisaatiota Ruotsissa.

Metsäalalla kouluun on tulijoita enemmän kuin voidaan sisään ottaa – Aikuisopiskelijapaikka löytyy jopa parissa päivässä
Puu siis työllistää nyt ja tulevaisuudessa. Juha Mäntykenttä on Lapin koulutuskeskus Redun Jänkätien toimintayksikössä isojen koneiden äärellä.

Hakkuurästejä on kertynyt vuosien varrella

Parpalan mukaan vuosien varrella suurimmat hakkuurästit ja samalla hakkuupotentiaali on kertynyt Pohjois-Suomeen. Metsien inventointien mukaan pohjoisessa on paljon 30–80 -vuotiaita metsiä, jotka ovat vailla ensimmäistä tai toista harvennushakkuuta.

– On laskettu, että tältä alueelta voidaan puuta kestävästi korjata tällainen lisämäärä.

Parpalan mukaan pohjoisessa on ollut pitkään kuitupuusta ylitarjontaa.

– Varmasti tämän uuden tehtaan myötä tilanne tulee tasoittumaan, kun saadaan niitä rästejä liikkeelle. Tästä meitä on jopa usein moitittu, että ei saada harvennusrästejä liikkeelle.

Lisääntyvät kuitupuun hakkuut tulevat lisäämään myös tukkipuun tarjontaa.

– Tässä on nyt neljän ja puolen miljoonan kuution lisämäärä kuitupuuta. On arvioitu, että se lisää tukkipuun määrää markkinoilla noin miljoonalla kuutiolla. On kuitenkin laskettu, että lisääntyvälle tukkipuulle on markkinoita, toteaa Parpala.

Lapissa Metsähallitus on merkittävä puuntoimittaja

Metsähallituksen metsätalouden Lapin aluejohtaja Samuli Myllymäki kertoo, että Metsähallituksessa määritellään luonnonvarojen käyttö luonnonvarasuunnittelun kautta. Tämä koskee myös hakkuutasoja.

Metsähallituksella on Lapissa kaksi luonnonvarasuunnitelmaa: Lapin luonnonvarasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun, sekä Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2027 loppuun. Suunnitelmakausi kestää 5 vuotta.

Metsähallituksen metsätalouden Lapin alueella yhteenlaskettu hakkuutaso on kaksi miljoonaa kuutiota per vuosi, kertoo Samuli Myllymäki.

– Tällä suunnitelmakaudella ei ole hakattu vielä kahta miljoonaa kuutiota per vuosi. Suunnitelmakauden sisällä hakkuumäärät vaihtelevat vuosittain.

Myllymäen mukaan Lapissa metsätalouden monikäyttömetsien kasvu on melkein 4,5 miljoona kuutiota vuodessa, josta alle puolet hakataan vuosittain.

Nainen katsoo kameraan.
Elokapina-ympäristöliikkeen mediavastaava Ida Korhosen mukaan metsäala pitäisi uudistaa totaalisesti ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi. - Vaikka 30 prosenttia Suomen metsistä suojeltaisi, niin silti 7o prosenttia jäisi silti ihmisen hyödynnettäväksi talouskäyttöön. Se ei ole yhtään radikaalivaatimus, hän totesi Kemin oikeustalolla järjestetyssä mielenosoituksessa, jolla tuettiin Aalistunturilla pidätettyä ja oikeuteen joutunutta luonnonystävää. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Kisa puusta lisääntyy

Tutkimusprofessori Pasi Rautio Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että ainakin toistaiseksi kuitupuuta riittää Lapissa keskiviikkona avattavaan Metsä Fibren sellutehtaaseen.

– Se on tietenkin arvioitu, ennen kuin tehdasta ruvettiin rakentamaan. Tässä on välissä Veitsiluotokin lopettanut. Riittää, varsinkin jos tehdas saa yhden miljoonan kuution verran puuta Ruotsista.

Raution mukaan Venäjän kaupan tyrehtyminen on sekoittanut jonkin verran puumarkkinoita Lapissa. Esimerkiksi Inarin seudulla on käytetty aikaisemmin venäläistä puuta lämpölaitoksissa ja kilpailu puusta on lisääntynyt Lapissa.

– Myös Oulussa on puun tarve kasvamassa, kun Stora Enso muuttaa paperilinjan kartongille ja lisäksi sinne on tulossa uusi saha myös, muistuttaa Rautio.

Metsänhoitoyhdistys Lapin johtaja Veijo Ekonoja edustaa yksityismetsänomistajia. Hän odottaa, että puun kysynnän lisääntyminen tulee näkymään myös puun hinnassa.

– Alennuksella ei puuta myydä. Kun hinta on kilpailukykyinen, niin puuta kyllä saa. Nyt kun Venäjän tuonti loppui, se näkyy jo puun hinnassa Lapissa.

Yksityismetsänomistajan kannalta Kemin sellutehtaan investointi on kullanarvoinen asia. Tehdas jauhaa kymmeniä vuosia ja puuta tarvitaan.

– Hinta on aika ratkaiseva tekijä puukaupassa, vaikka osa myykin puuta esimerkiksi metsänsä hoitotarpeen takia, kertoo Ekonoja.

Ekonojan mukaan puuta kasvaa riittävästi Lapin metsissä, mutta on eri asia, miten se saadaan sieltä hankittua.

– Myös metsänhoidosta täytyy pitää huolta. Puuston kasvu pitää saada nousevalle käyrälle Lapissa, muistuttaa Ekonoja.

Työvoimaa riittää hakkuisiin ja kuljetuksiin

Metsä Groupin puunhankinnan piiripäällikkö Jarkko Parpalan mukaan puunhankintaan on löytynyt tähän mennessä työvoimaa hyvin.

– Meillä ei ole nyt pulaa kuljettajista, mutta varsinaisesti tilanne nähdään ensi vuoden aikana, kun uuden tehtaan puunkäyttö on kunnolla lähtenyt käyntiin. Tällä hetkellä näyttäisi, että meillä on työvoimaa hakkuukoneisiin ja puutavara-autoihin.

Suosittelemme