Hyppää sisältöön

Kenen koti?

Tampereen seutu haluaa kasvaa kymmenillä tuhansilla. Uusille asukkaille on raivattava lisää tilaa. Tämä juttu näyttää, mitä kovista kasvutavoitteista seuraa luonnolle.

Tuuli pyyhkäisee hakkuuaukean yli. Onni Rantasen, 20, saappaat pysähtyvät kolmimetrisen puupökkelön eteen. Siihen on kiinnitetty järeä, nyt jo autio, linnunpönttö.

Lehtopöllöemon entinen koti.

Pöllön pesintä oli käynnissä metsäkoneen myllätessä vieressä. Sahanterä viisti myös pöllön kotipuun poikki pöntön kattoa hipoen.

Rantanen seisoo Nokian Kuusiston alueella. Siihen on luonnosteltu uusia koteja noin 500 asukkaalle.

– Tämä kuvastaa vahvasti sitä, että luonto saa aina väistää ja että ihminen on se, joka määrittelee, missä luontoa saa olla.

Luontokuvaaja Onni Rantanen ei usko, että metsäkoneen kuljettajalla oli tietoa siitä, että lehtopöllön pesintä oli käynnissä. Jälkikäteen Rantanen on pohtinut, oliko alueelle tehty riittävä luontokartoitus tai välitettiinkö siitä.

Onni Rantanen on kuvannut lintuja Etelä-Nokian metsissä 9-vuotiaasta asti. Kodin lähiympäristön kaavoitus on kiihtynyt lähiaikoina.

– Asutusalueen kylkeen jätetyt virkistysalueet ovat nekin ennemmin ihmistä kuin luotoa varten. Pienet kaistaleet ovat luontoarvoiltaan köyhiä.

Lehtopöllön pönttö katkaistussa puussa.
Luontokuvaaja Onni Rantanen. Taustalla lehtopöllön pönttö katkaistussa puussa.

Vaikka lehtopöllöemon elinympäristö oli muuttunut radikaalisti, se jatkoi pesinnän loppuun.

Onni Rantanen oli mukana rengastamassa neljää pöllönpoikasta.

Nokia ei laajene yksin. Koko Tampereen seudun kasvu on viime vuosina ollut ennätyksellisen nopeaa. Tahti ei ole hiipumassa.

Väestötavoitteeksi on asetettu 480 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Se tarkoittaa 71 000 uutta asukasta eli keskimäärin runsasta 4 000 vuodessa.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman luonnoksessa keskuskaupungin osuus kasvutavoitteesta on 55 prosenttia. Jokaisen kehyskunnan väestönkasvun arvioidaan olevan 8,6 prosenttia. Väestönkasvusta 80 prosenttia kohdennetaan kartan tumman punaiselle alueelle. Video suuntaa-antava.

Uusille asukkaille on raivattava uutta tilaa. Rakennesuunnitelman luonnoksessa tavoitteena on 46 900 asuntoa vuoteen 2040 mennessä.

Merkittävä osuus kasvusta kohdentuu jo olemassa oleva rakenteen sisälle ja etenkin raitiolinjan varteen. Se tarkoittaa tiivistämistä, eli kerrostalojen rakentamista ja esimerkiksi vanhojen varastoalueiden hyödyntämistä.

Tampereen muuttovoittoisiin kehyskuntiin nousee korkeiden rakennusten lisäksi kokonaan uusia, tuhansien ihmisten asuinalueita. Alla olevissa kartoissa näkyvät muun muassa Nokian Harjuniityn, Kangasalan Lamminrahkan ja Ylöjärven Siltatien alueiden muutokset.

Nokian Harjuniityn asukasluku on tällä hetkellä noin 3000. Uudelle asemakaava-alueelle on tulossa 2250 asukasta lisää. Kaavaluonnokseen on pyydetty luontoarvojen osalta tarkennuksia. Nokian väkiluvun arvioidaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä nykyisestä reilusta 35 000:sta noin 42 600 asukkaaseen. Video suuntaa-antava.
Kangasalan Lamminrahkaan on arvioitu tulevan noin 8000 asukasta, puolet etelä- ja puolet pohjoisosaan. Lamminrahkasta on selvitystietoa liito-oravasta yli 20 vuoden ajalta, ja lajin huomioimiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kangasala haluaa olla vuoteen 2040 mennessä 41 000 ihmisen koti. Tätä nykyä asukasluku on reilut 33 300. Video suuntaa-antava.
Ylöjärven Siltatien asuinaluetta kehitetään tiiviiksi 3000 asukkaan kodiksi. Uusien suunnittelualueiden pinta-alat ovat noin 77 ja 37 hehtaaria. Tätä nykyä Ylöjärven asukasluku on noin 33 600. Vuoteen 2040 mennessä kaupunki haluaa olla yli 45 000 asukkaan koti. Video suuntaa-antava.

Kaavoitus on monivuotinen tasapainoilulaji.

Näin voisi summata Tampereen kehyskuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kokemuksia. Vastakkain ovat kaupungin kasvutavoitteet ja ympäristö.

Luontokartoituksia ja erilaisia lisäselvityksiä tehdään Nokian kaupungin ympäristösuojelupäällikön Raimo Tuohisaaren mukaan enemmän kuin koskaan hänen 30-vuotisen uransa aikana. Lähiluontokohteiden pinta-ala pyritään jättämään mahdollisimman laajaksi.

Onni Rantanen suojellun ja kaadetun metsän välissä.
Lahonneen ja kaatuneen puunrunko, jossa hyönteisen tekemiä jälkiä.
Suuri kaatunut kuusi metsässä.
Lahoja ja katkenneita puita metsässä.
Kaadettu, keskeltä ontto ja lahonnut kuusen kanto.

Mutta miten määritellään arvokas metsä?

Yksi mittari on uhanalaisten lajien määrä, EU-direktiivien turvaamien tai luonnonsuojelulaissa rauhoitettujen lajien esiintyminen. Kaikki uhanalaiset eliöt on otettava huomioon, mutta niiden elo alueella ei aina takaa koskemattomuutta.

Kohteet voivat olla metsä- tai vesilain suojaamia. Myös tietyillä luontotyypeillä, kuten pähkinäpensaslehdoilla, on lainsuoja. Kriteerit niidenkin suhteen ovat tiukat: pähkinäpensaita on oltava tietty määrä hehtaarin sisällä ja alueen luonnontilaisen kaltainen.

Jos luontokartoittaja ei löydä alueelta lain turvaamia kohteita tai huomionarvoiset lajit elävät hajallaan, on alueen turvaaminen vaikeaa.

Lopulliset päätökset kaavojen hyväksymisestä tehdään kaupunginvaltuustossa.

Luonnontilaisten metsien jääminen asutuksen alle tai siirtyminen talouden piiriin huolestuttaa Onni Rantasta.

– Onko metsästä löydyttävä jotain suojeltavaa, että se säästetään? Eikö kaikki luonto ole arvokasta sellaisenaan?

Töyhtötiainen pää kallellaan.
Erityisen lähellä Rantasen sydäntä ovat nyt jo uhanalaiset hömö- ja töyhtötiainen. Rantanen on kuvannut tiaisia omalla ruokintapaikallaan jo seitsemän vuoden ajan. Sosiaaliset tiaiset ovat Rantasen mielestä paitsi söpöjä, myös erityisen ilmeikkäitä lintuja. Kuva: ONNI RANTANEN
Töyhtötiainen lahossa puussa.
Tiaiset ovat riippuvaisia lahopuusta. Ne tekevät pystyyn kuolleeseen pökkelöön pesäkolonsa ja piilottavat niihin ruokaa talvea varten. Kuva: ONNI RANTANEN
Hömötiaisia laholla puunrungolla.
Eri ikäiset puut ja metsän monirakenteisuus ovat merkityksellistä muidenkin eliöiden kannalta. Tiaiset tarvitsevat yhden pökkelöpuun lisäksi puustoa laajemminkin. Kuva: ONNI RANTANEN

Yleinen puhe suomalaisista metsäkansana on Rantasesta vahvasti romantisoitunutta, sillä luonnontilaista metsää on Suomessa hyvin vähän.

”Kun puhutaan metsistä, puhutaan usein vain puista. Nähdään puukasvattamo. Metsät kätkevät sisälleen niin paljon muutakin elämää”, Onni Rantanen pohtii.

Yhden luonnontilaisen kuvauspaikan Rantanen löysi edelliskeväänä 300 metrin mittaisena tukkipinona tienvarresta.

Pohjantikka syöttämässä poikasta pesällä.
Onni Rantanen näyttää pohjantikan kuvaa puhelimen näytöltä.
Palokärki syöttämässä poikasiaan.

”Kuvasin metrin päästä pohjantikan syöttämässä kimeällä äänellä kirkuvaa poikasta.”

”Nyt lahopuun paikalla on pelkkä kanto.”

”Tämä Nokian Sammalistossa majaileva palokärki poikasineen saa lähiaikoina väistää ihmiskotien tieltä.”

Suomi on sitoutunut luontokadon torjumiseen vuoteen 2030 mennessä. Viheralueiden kaavoittamatta jättämisellä on siinä oma roolinsa, sanoo Tampereen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemi.

Rajaniemi on huomannut huolen monimuotoisuuden katoamisesta myös arkkitehtuurin ja rakennustekniikan opiskelijoissa.

– Viherympäristö on aiemmin nähty lähinnä ihmisen virkistysympäristönä. Nyt ajatellaan, että kaupunkeja suunnitellaan ihmisen lisäksi myös eliöstölle. Moni on kiinnostunut, miten viherympäristöä voi säästää ja miten rakentaa ekologisesti kestävällä tavalla.

Tampereen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemi.
Luontokartoitusten arvostus on ollut viime vuosiin asti Tampereen yhdyskuntasuunnittelun professorin Juho Rajaniemen mukaan vähäistä ja luontoalueita on säilytetty lain rimaa hipoen. Arvomuutos viimeisen neljän vuoden aikana on ollut selkeä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Myös Onni Rantanen on valinnut ammattinsa luonto mielessään. Hän opiskelee nyt Jyväskylän yliopistossa luonnonvara- ja ympäristötieteitä.

Opinnot ovat yksi tapa vaikuttaa siihen, mitä metsissä lähellä ja kaukana tapahtuu.

– Asiantuntijuuden kautta voin edistää esimerkiksi luonnontilaisten metsien ja itselleni tärkeiden lajien säilyttämistä.

Luonnon huomioiminen näkyy Onni Rantasesta toistaiseksi vain korupuheissa konkreettisten tekojen sijaan. Hän on varovaisen toiveikas, että hänen ikäisistään löytyy halua ja ymmärrystä luontoarvojen edistämiseksi.

Voit kommentoida aihetta 2. lokakuuta kello 23:een saakka.