Njuike sisdoaluide

Saamelaiskäräjävaalit kuumentavat tunteita – Paavo Riihitammela aikoo pyytää poliisin avukseen äänestyspaikalle

Paavo Riihitammela aikoo matkustaa tuhannen kilometrin matkan äänestyspaikalle, vaikkei varmuutta äänestämään pääsemisestä olekaan.

Paavo Riihitammela ja saamelaiskäräjävaalit.
KHO:n mukaan Paavo Riihitammela täyttää saamelaismääritelmän kolmannen kriteerin. Saamelaiskäräjien hallitus oli asiasta eri mieltä. Kuva: Vihtori Koskinen / Yle ja Paavo Riihitammelan kotialbumi
Sáárá Seipiharju

Saamelaiskäräjävaalien äänestys on parhaillaan käynnissä. Liki sata henkilöä edelleen odottaa tietoa äänioikeudestaan, eli pääsevätkö he äänestämään vai eivät.

Saamelaiskäräjävaaleissa pystyvät äänestämään saamelaiset, jotka kuuluvat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänestysuurnille pyritään siitäkin huolimatta, vaikkei vaaliluettelosta nimeä löydykään.

Tuhannen kilometrin matka ilman voimassaolevaa äänioikeutta?

Yksi äänestämään pyrkivistä on Kittilässä syntynyt Paavo Riihitammela. Hän aikoo äänestää saamelaiskäräjävaaleissa Korkeimman hallinto-oikeuden parin vuoden takaisella päätöksellä. Päätöksessä todetaan, että Riihitammela tulee merkitä seuraavien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon.

– Olen pyytänyt virka-apua, jotta voin osallistua vaaleihin vaalitoimipaikalla ja minulle luovutettaisiin vaaliasiakirjat. Minulla on siellä näillä näkymin virkavallan edustajat mukana tilannetta katsomassa. Haluan varmistaa, että voin turvallisesti suorittaa äänestyksen saamelaiskäräjävaaleissa.

Äänestäminen tarkoittaa Riihitammellalle tuhannen kilometrin matkaa pääkaupunkiseudulta Inariin.
Riihitammela on yksi heistä, jotka saamelaiskäräjien vaalilautakunta jätti merkitsemättä vuoden 2023 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus on Riihitammelan hyväksynyt aikaisemmin vaaliluetteloon, ja hänet on määrätty merkittäväksi vuoden 2023 vaaliluetteloon.
Yle on nähnyt Riihitammelan KHO:lta saaman päätöksen.

Vanha päätös ei vaalilautakunnan mukaan päde uusissa vaaleissa

Hallintolain emeritusprofessori Olli Mäenpään mukaan KHO ei voi päätöksellään ottaa kantaa tulevien vaalien vaaliluettelon lainmukaisuuteen, eikä siten määrätä pysyvää äänioikeutta kenellekään.

Mäenpää arvelee Riihitammelan tapauksessa kyseessä olleen erityistilanteeseen liittyvä ratkaisu, jota ei voi yleistää.

– KHO edellyttää, että kyseinen henkilö on merkittävä vaaliluetteloon vuoden 2023 vaaleissa, koska hänellä ei käytännössä enää ollut mahdollista äänestää vuoden 2019 vaaleissa. Tällä KHO:n päätöksellä kyseisen henkilön varmaankin pitäisi päästä äänestämään vuoden 2023 vaaleissa.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää
Olli Mäenpää arvelee Riihitammelaa koskevan päätöksen taustalla olleen KHO:n myöhään tullut päätös, jolloin vuoden 2019 vaalit oli jo ehditty pitää, eikä lakipykälää KHO:n päätöksellä äänestämisestä voitu enää soveltaa. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikion mukaan vaaliluettelosta ei ole karsittu yhtään äänioikeutettua. Hän muistuttaa, että joka vaaleja varten luodaan saamelaiskäräjälain mukaisesti uusi, nimenomaan niitä vaaleja koskeva vaaliluettelo.

– Vuoden 2023 vaaliluetteloa laatiessaan vaalilautakunnan oli otettava huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjinnän vastaisen komitean kannanotot, joiden mukaan tietyt korkeimman hallinto-oikeuden päätökset on todettu Suomen kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita loukkaaviksi, selventää Aikio.

Vaalilautakunta on ilmoittanut, että äänestämään pääsevät ne henkilöt, jotka ovat saaneet korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan vuoden 2023 vaaliluetteloa koskien. KHO on kuitenkin arvioinut, ettei ehdi käsitellä valituksia ennen vaaleja.

– Vuoden 2023 vaaliluetteloa koskevia päätöksiä ei ole vaalilautakunnan tietojen mukaan vielä annettu, toteaa Aikio.

”Olen aina tiennyt, että olen saamelainen ”

Ivalolaislähtöinen Ritva Hirvelä asuu Lempäälässä. Hänkin odottaa päätöstä äänioikeudestaan vuoden 2023 vaaleihin korkeimmalta hallinto-oikeudelta toivoen, että pääsisi äänestämään.

– Jos ehtisi tulla se korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Sehän olisi aivan huippua, että oikaistuisi tämä vääryys.

Hirvelä kokee tulleensa nöyryytetyksi ja syrjityksi. Hän on kaksissa vaaleissa ollut vaaliluettelossa KHO:n päätöksellä. Häntä ei omien sanojensa mukaan hyväksytty vaaliluetteloon kielikriteerin vuoksi. Hirvelän mukaan kielikriteeri olisi kuitenkin täyttynyt hänen kohdallaan.

Ritva Hirvelä istuu pöydän ääressä.
Ritva Hirvelä ei ole menettänyt toivoaan saamelaiskäräjävaaleissa äänestämisen suhteen. Kuva: Eljas Niskanen / Yle

Hirvelä kertoo hänen molempien vanhempiensa olleen inarinsaamelaisia. Saamelaiskäräjien ja KHO:n valituksia varten Hirvelä on etsinyt muun muassa Oulun maakunta-arkistosta papereita, joilla hän voisi todistaa saamelaisuutensa.

– Olen aina tiennyt, että olen saamelainen isän ja äidin puolelta. Pääsin vaaliluetteloon vasta monien valituksien ja todistelujen jälkeen KHO:n päätöksellä, mutta nyt minäkin olen tippunut pois sieltä.

Kirkkoherranviraston todistus ei yksin riitä todisteeksi äidinkielestä

Saamelaiskäräjälaissa saamelaisuus voidaan määritellä kolmella eri kriteerillä. Yksi näistä kriteereistä on kielikriteeri joka tarkoittaa sitä, että henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan olisi oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään.
Paavo Riihitammelan kokee kielikriteerin ongelmallisena.

– Eihän sitä voida kenenkään kohdalla tarkoin toteen näyttää, ne ensimmäiset sanat, ovatko ne olleet saamen kieltä vai jotain muuta. Kieli on tärkeä, muttei se yksistään tee saamelaiseksi, sanoo Riihitammela.

Saamelaiskäräjien hallitus on päätöksessään vuonna 2015 todennut, ettei yksin kirkkoherranviraston todistusta henkilön äidinkielestä voida pitää tarpeeksi luotettavana näyttönä henkilön saamen kielen oppimisesta nimenomaan ensimmäisenä kielenä.

Vuonna 2015 julkaistussa artikkelissa avattiin saamelaiskäräjien elinten perustelut vaaliluettelosta hylkäämisille yleisellä tasolla. Saamelaiskäräjien hallitus toteaa, että saamen kieli on objektiivisen kriteerin perusta. Asiaa perusteltiin kielen merkityksellä saamelaiskulttuurille ja sillä, että kieli on ollut myös ensimmäisen juridisen saamelaismääritelmän pohjana. Saamen kieli on saamelaiskäräjien hallituksen mukaan ollut ainoa objektiivinen saamelaisuuden kriteeri ennen vuoden 1995 saamelaiskäräjälakia.

Vaaliluettelon hylkäämisen perusteena oli myös ensiksi opitun kielen todistaminen. Tuolloin hakemuksien liitteenä oli lähetetty suuri määrä yksityishenkilöiden todistuksia hakijan vanhemman tai isovanhemman saamen kielen taidosta. Vaalilautakunta totesi vuonna 2015, etteivät yksityishenkilöiden antamat todistukset ole riittäviä. Tällöin vaalilautakunta totesi, ettei ensimmäisenä opittuja kieliä voi olla kuin yksi, eikä hakemuksissa ja liitteissä saa olla sisäistä ristiriitaa, mikä oli henkilön ensimmäiseksi opittu kieli.

Vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio kommentoi, että vaalilautakunta toimii voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Vaaliluetteloon hakeutuvan henkilön tulee liittää hakemukseen luotettava selvitys saamen kielen oppimisesta ensimmäisenä kielenä.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Unna Junná rosttovkaʹlndaris rahpasa ođđa luŋka juohke iđit Yle Areenas gitta juovllaid rádjai.

Utsjoen kunnanvaltuusto valitsi uudeksi kunnanjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Päivi Kontion. Edeltävä kunnanjohtaja Taina Pieski oli virassa puolitoista vuotta.

Ohcejoga váldostivra válljii gaskavahku ođđa gielddahoavdan hálddahusdiehtagiid magisttar Päivi Kontio.