Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakoulut kiinnostavat opiskelijoita, mutta pomopaikat jaetaan edelleen maistereille

Tilastojen perusteella maisterin tutkinnolla työllistyy työmarkkinoilla paremmin kuin ammattikorkeakoulututkinnolla.

Alina Koivuniemi istuu penkillä ja katsoo kohti kameraa.
Alina Koivuniemi kokee, että ammattikorkeakoulututkinnon arvostus on noussut opiskelijoiden keskuudessa. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle
Heinimaija Hirvonen,
Päivi Meritähti

Yliopistokoulutusta on perinteisesti arvostettu ammattikorkeakoulututkintoa enemmän, mutta onko asetelma muuttumassa?

Syksyn 2023 korkeakoulujen yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita oli ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin tradenomitutkintoihin. Kymmenen kilpailluimman hakukohteen joukkoon mahtui vain yksi yliopistotutkinto.

Tilanne ei kuitenkaan anna täyttä kuvaa opiskelupaikkojen suosiosta, sillä yliopistot keräävät perinteisesti paljon hakijoita kevään yhteishaussa.

Tänä syksynä tradenomiopinnot aloittanut Alina Koivuniemi haki ensin yliopistoon opiskelemaan psykologiaa, mutta lopulta mieluisampi ala löytyi Turun ammattikorkeakoulusta.

Koivuniemi ei ole huomannut opiskelijoiden keskuudessa sellaista ajatusta, että yliopisto olisi parempi kuin ammattikorkeakoulu – tai toisin päin. Toisaalta hän tunnistaa erot koulutusmuotojen saamassa huomiossa.

– Yläasteella jo puhuttiin, että tästä lukioon ja sitten yliopistoon. Tuli sellainen olo, että niin sen vain kuuluu mennä, Koivuniemi muistelee.

Lukiossa suurin osa koulutuksia ja ammatteja esittelevistä vierailijoista tuli yliopistomaailmasta. Koivuniemi ei koe tilannetta tietoiseksi painostukseksi, mutta myöntää, että yliopistoa pidettiin yleisesti lukion jatkumona.

Asetelma murtumassa

Opiskelijoista käydään nykyään kovaa kilpailua kansainvälisesti, mutta myös paikkakuntien ja opinahjojen välillä. Ammattikorkeakoulun asema on parantunut tässä kilpailussa, vahvistaa Turun ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Tähän ovat vaikuttaneet panostukset markkinointiin ja koulutusten toteuttamiseen.

– Perinteinen ammattikorkeakoulun ja yliopiston välinen asetelma alkoi murtua jo muutama vuosi sitten. Tarjolla oleva osaaminen kiinnostaa hakijoita enemmän kuin hallinnollinen muoto, Taatila näkee.

Hän huomauttaa, että tällä hetkellä opiskelemaan hakevat nuoret ovat sen ikäisiä, että heille ammattikorkeakoulu on aina ollut olemassa.

– Se on heille luonnollinen valinta.

Työmarkkinoilla maisterin tutkinto jyrää

Turun yliopiston kasvatustieteiden professori Ulpukka Isopahkala-Bouret on tutkinut ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon statuseroja korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyyden näkökulmasta.

Vaikka ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa laajuudeltaan maisterin tutkintoa, ei sillä ole työnantajien silmissä samanlaista statusta kuin yliopistotutkinnolla.

Ulpukka Isopahkala-Bouretin ja Kristiina Ojalan tekemässä tutkimuksessa haastateltiin tradenomiksi ja kauppatieteiden maisteriksi valmistuneiden kokemuksia tutkintojen arvostustuksesta.

– Haastattelujen perusteella ekonomi-tradenomi -hierarkia on selvästi olemassa. Haastateltavien mukaan se näkyy esimerkiksi siinä, ketkä valikoituvat työhaastatteluihin minkäkinlaisiin tehtäviin, Isopahkala-Bouret kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, millä tutkinnolla on suurin todennäköisyys tulla palkatuksi asiantuntijatehtäviin. Tilastojen perusteella maisterin tutkinnolla työllistyy edelleen työmarkkinoilla paremmin kuin ammattikorkeakoulututkinnolla.

– Se ei tarkoita sitä, ettei kukaan ammattikorkeakoulusta valmistunut voisi päätyä korkeasti palkattuihin tehtäviin, mutta todennäköisyys on suurempi yliopistosta valmistuneilla, Isopahkalala-Bouret kuvailee tuloksia.

Koulutus nostaa yhteiskunnallista statusta

Koulutuksella haetaan ammatin ja osaamiseksi lisäksi yhteiskunnallista asemaa.

Yliopistokoulutuksen arvostus tulee esiin muun muassa siinä, että korkeasti koulutettujen vanhempien lapset hakevat todennäköisemmin yliopistoon kuin ammattikorkeakouluun, Isopahkala-Bouret kertoo.

– Korkeakoulutus avaa ovia tietynlaisiin ammatteihin ja elämäntyyliin. Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevien vanhempien lapset ovat tietoisempia tällaisista arvoasteikoista.

Sijainti vaikuttaa arvostukseen

Väheneekö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen vastakkainasettelu tulevaisuudessa?

Ulpukka Isopahkala-Bouret näkee, että koulutusten ja tutkintojen vertailu on pikemminkin lisääntymässä kuin vähenemässä.

Oppilaitoksen sijainti on yksi keskeinen arvostukseen vaikuttava tekijä. Professorin mukaan on mahdollista, että pääkaupunkiseudulla sijaitsevien oppilaitosten statusero nousee verrattuna maakuntiin.

– Olisi kiinnostavaa tutkia maakunnissa sijaitsevien yliopistojen arvostusta suhteessa pääkaupunkiseudulla toimiviin ammattikorkeakouluihin.

Suosittelemme sinulle