Hyppää sisältöön

Meriarkeologit kaikuluotaavat Porin satama-alueiden edustaa – löytyykö pohjasta tuntemattomia hylkyjä?

Porin satama-alueiden laajennus on mahdollista vasta, kun merenpohja on kartoitettu ”merenalaisen kulttuuriperinnön” varalta. Meriarkeologien tekemä viistokaikuluotaus alkaa lokakuussa.

Hylky meren pohjassa.
Meren pohjassa makaa hylky jos toinenkin. Arkistokuva. Kuva: Subzone Oy
Antti Laakso

Porissa kartoitetaan lähiaikoina satama-alueiden meriympäristöä arkelogisesta näkökulmasta.

Selvitys on osa Porin sataman laajennussuunnitelmia. Viistokaikuluotaimella saadaan kuva laajennusalueiden pohjasta. Sen jälkeen voidaan tutkia, onko veden alla ihmisen toiminnan aiheuttamia jäännöksiä.

Selvityksen päämääränä on saada selville seudun kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja muinaisjäännökset eli yli sata vuotta veden alla olleet kohteet.

Porin satamien edustojen merialueilla on runsaasti ihmistoiminnan jälkiä, koska seudulla on ollut vuosisatoja vilkasta merenkulkua.

Tutkimuksen tekijä: Vastaan voi tulla yllätyksiä

Selvitystyö alkaa lokakuussa. Tutkittavia alueita on neljä.

Kartoitusta tekevän Subzone-yhtiön johtaja Immi Wallin kertoo, että oletettavasti pohjasta löytyy ainakin laiturirakenteita, pyydyksiä ja alusten hylkyjä, kenties myös yksittäisiä esineitä kuten vanhoja ankkureita. Suurin osa alueen muinaisjäännöksistä on todennäköisesti jo kohtuullisen hyvin tiedossa, mutta yllätyksiäkin voi tulla.

– Me lähetämme tiedot Museovirastolle, joka puolestaan antaa niistä lausuntonsa, Wallin kertoo.

Jos pohjasta löytyy esimerkiksi arvokas hylky, yksi mahdollisuus on, että Museovirasto vaatii kaavoitusta tekevää Porin kaupunkia dokumentoimaan hylyn tarkasti. Sen jälkeen virasto voi antaa luvan hylyn peittämiseen. Joskus hylyt on määrätty nostettavaksi.

Porin sataman laajennus vaatii kaavoitusta

Merialueiden selvitykset liittyvät Porin sataman laajennusta edeltävään kaavoitukseen. Kaavat koskevat sekä Mäntyluodon että Tahkoluodon satamia.

Selvityksiä tehdään paitsi merenpohjan kulttuurihistoriasta, myös esimerkiksi linnustosta, alueen kalakannoista ja virtausten muutoksista.

Myös pohjan kestävyys tutkitaan ja selvitetään, kestääkö se päälleen suunniteltuja rakenteita vai joudutaanko ensin ruoppaamaan pehmeämmät maa-ainekset pois.

Kaavat etenevät vähitellen

Tahkoluodon osalta kaava voi valmistua jo ensi vuonna. Mäntyluodon satama kuuluu Yyterinniemen osayleiskaava-alueeseen. Siellä kaavoitus voi kestää pidempään.

Tahkoluodon kaavassa joudutaan ottamaan huomioon myös suunnitelmat merituulivoimaloiden määrän merkittävästä lisäämisestä Porin edustan merialueella.

Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen Porin kaupungilta kertoo, että 400 kilovoltin voimajohtoja saattaa tulla kaavaan useita, mutta niiden määrä on vielä harkinnassa.

Suosittelemme