Hyppää sisältöön

Juuri julkistettu raportti paljastaa, miksi Kauhavaa johtanut Markku Lumio menetti luottamuksen: vähätteli käyttäytymisohjeita ja vuoti tietoja

Kauhavan kaupunki joutui julkistamaan tilapäisen valiokunnan raportin yli vuoden takaa, kun hallinto-oikeuden päätös tuli voimaan. Näin kävi, kun korkein hallinto-oikeus ei antanut kaupungille valituslupaa.

En man med glasögon kisar mot solen.
Markku Lumio valittiin marraskuussa Kaskisten kaupunginjohtajaksi. Sitä ennen hän hoiti virkaa määräaikaisena syyskuun alusta. Kauhavalta irtisanouduttuaan Lumio ehti olla ilman virkaa vain 40 päivää. Kuva: Juho Teir / Yle
Sari Möller
Avaa Yle-sovelluksessa

Kauhavan kaupunginjohtajan virasta irtisanoutunut Markku Lumio oli menettänyt laajasti luottamuksensa, osoittaa tilapäisen valiokunnan raportti.

Valiokunta perustettiin toukokuussa 2022 valmistelemaan Lumion irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä.

Tarkoituksena oli selvittää, nauttiiko Lumio luottamusta sen jälkeen, kun häntä oli syytetty epäasiallisesta käytöksestä naisia kohtaan.

Valiokunnan raporttia ei pyynnöistä huolimatta julkaistu aikanaan, sillä Lumio päätyi itse irtisanoutumaan ennen kuin valiokunnan esitys ehti kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Hallinto-oikeus kumosi tuon viranhaltijapäätöksen. Kaupunki haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa, mutta ei saanut sitä. Niinpä raportti luovutettiin keskiviikkona sitä pyytäneille, myös Ylelle.

Raportti: Luottamus oli mennyt

Raportissa mainitaan useaan otteeseen, että Lumio on puhutteluissa ja ohjeistettaessa kuunnellut nöyrästi ja ilmoittanut ymmärtäneensä.

Ollessaan valiokunnan kuultavana hän on kuitenkin vähätellyt tapahtumia, väittänyt ohjeita vanhentuneiksi ja ilmaissut ymmärtävänsä vain kaupunginhallituksen kirjallisia ohjeita eli varoituksen tai pöytäkirjamerkinnän.

Hän on myös vuotanut tietoja muistiosta tukijoilleen ja paljastanut itse paikallislehdelle häntä epäasiallisesta käytöksestä syyttäneen naisen nimen. Nämä asiat eivät valiokunnan mukaan olleet omiaan lisäämään luottamusta kaupunginjohtajaan.

Valiokunta olisikin esittänyt kaupunginjohtajan irtisanomista ilman viranhoitovelvollisuutta irtisanomisaikana.

Markku Lumio kommentoi Svenska Ylelle, että raportti on hänen mielestään tyhjää täynnä. Hänen nykyiseen työhönsä Kaskisten kaupunginjohtajana tapahtumat eivät vaikuta.

– Vuosi sitten luottamushenkilöt Kaskisissa totesivat, että katsomme eteenpäin, emme taakse päin. Olen saanut heiltä vahvaa tukea Kaskisten kehittämiseen, ja kehittämisessä on tarpeeksi tekemistä.

Taustalla syytöksiä epäasiallisesta käytöksestä

Kauhavan valtuusto perusti siis vuonna 2022 toukokuussa tilapäisen valiokunnan selvittämään kaupunginjohtaja Markku Lumion luottamusta.

Tuolloin sanottiin, ettei kyse ole enää vuonna 2018 esiin tulleesta naiseen kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä. Valiokunnan raportti lähtee kuitenkin jo noista tapahtumista.

Lisää: Asiaton käyttäytyminen johti luottamuspulaan: Kauhava haluaa irtisanoa kaupunginjohtaja Markku Lumion

Syyskuussa 2018 puheenjohtajille oli ilmoitettu kaupunginjohtajan ”kohtuullisen pitkään” jatkuneesta epäasiallisesta käytöksestä erästä naista kohtaan.

He pitivät Lumiolle kehityskeskustelun, jossa kaupunginjohtajaa ohjeistettiin suhtautumaan asiaan vakavasti, pidättäytymään kaikista toimista, jotka voidaan kokea häiritseviksi ja muutenkin arvioimaan käyttäytymistään niin, että vastaavaa palautetta ei enää tule.

Valiokunnan kesäkuisessa kuulemisessa Lumio ei ollut osoittanut ymmärtäneensä, että kyse oli ollut yleispätevästä ohjeistuksesta. Hänen mukaansa ohje oli myös vanhentunut.

”Sekavaa keskustelua” ja ”vääränlaista ohjeistusta”

Kun Lumio valittiin jatkokaudelle helmikuussa 2022, vuoden 2018 tapahtumat nousivat esiin mediassa. Silloin puheenjohtajat ohjeistivat taas Lumiota pitämään käytöksen asiallisena.

Lumio myöntää vastineessaan, että näin tapahtui. Kesäkuun kuulemisessa hän ei raportin mukaan kuitenkaan ”niistä enää tuntunut välittävän”.

Myös maaliskuussa Lumiota ohjeistettiin vakavasävyisesti esimerkiksi pitämään etäisyyttä ja välttämään supisemista. Hänen sanotaan suhtautuneen ohjeisiin nöyrästi ja ilmaisseen ymmärtävänsä viestin.

Kesäkuussa viesti oli raportin mukaan toinen: Lumion mielestä keskustelu oli ollut hyvin sekava eikä hän muistanut kenenkään antaneen ohjeita.

– Hän ilmaisi ymmärtävänsä vain kaupunginhallituksen antamia kirjallisia ohjeita eli varoituksen tai pöytäkirjamerkinnän, valiokunnan raportissa todetaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli soittanut kaupunginjohtajalle vielä myöhemmin maaliskuussa ja sanonut selkeästi, etteivät vuoden 2018 tapahtumat saa toistua. Lumio totesi valiokunnalle kesäkuussa, että ohjeistus oli hänestä vääränlaista eikä hän noteerannut sitä.

Uusi tapaus pian ”vääränlaisen ohjeistuksen” jälkeen

Vain kolme päivää puhelun jälkeen kokousmatkalla tapahtui jotain, mikä johti kirjalliseen ilmoitukseen kaupunginjohtajan asiattomasta käytöksestä.

Tällöin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat olivat todenneet yhdessä, ettei Lumioon voi luottaa, sillä tämä ei usko ohjeita, vaan käyttäytyy liian usein epäasiallisesti ja vahingoittaa Kauhavan mainetta.

– Epäasiallinen käyttäytyminen aiheuttaa kaupungille valtavan mainehaitan sekä paljon ylimääräistä työtä asioiden selvittämisessä.

Huhtikuussa Lumiota kuultiin maaliskuun lopun tapahtumista. Kaupunginjohtaja myönsi toimineensa väärin ja ymmärtävänsä sen. Kesäkuun alussa valiokunnan kuulemisessa sävy oli muuttunut: Lumio vähätteli tapahtunutta ja korosti saaneensa anteeksi.

Hän ei myöskään ilmaissut ymmärtävänsä, että valiokunnan toimeksiannon keskiössä oli luottamuksen selvittäminen, ei epäasiallisen käyttäytymisen. Lumio ei valiokunnan mukaan kertaakaan osannut tunnistaa, myöntää lupauksiaan ja niiden noudattamatta jättämistä.

Uusimman tapauksen yksityiskohtia hän ei myöntänyt muistavansa ja piti asiaa vähäpätöisenä ja selvitettynä. Vuoden 2018 kehityskeskustelun ohjeet hän taas kiisti vanhentuneina.

Valtuustoryhmistä keskusta, kokoomus, SDP ja KD totesivat huhtikuussa, että kaupunginjohtaja on menettänyt niiden luottamuksen, koska ei ilmiselvästi osaa tai viitsi noudattaa saamiaan käyttäytymisohjeita. PS:n ryhmä ei ollut yksimielinen.

Lumio vuoti tietoja omaksi edukseen

Valiokunta huomasi työnsä aikana myös, että Lumion tueksi perustetun Pro positiivinen Kauhava -ryhmän Facebook-ryhmässä oli täsmällisiä virkkeitä Lumion saamasta valiokunnan muistiosta. Tietovuoto ei raportin mukaan ollut omiaan lisäämään luottamusta kaupunginjohtajaan.

Sama vaikutus oli sillä, että Lumio myönsi kysyttäessä vahvistaneensa itse paikallislehdelle sen naisen nimen, joka teki maaliskuun lopussa 2022 ilmoituksen kaupunginjohtajan asiattomasta käytöksestä.

Valiokunta toteaa, että vuoden 2018 tapaus oli vakava, ja Lumiota on puhuteltu ja huomautettu kirjallisesti kehityskeskustelumuistiolla. Häntä on myös ohjeistettu uudelleen tänä vuonna uudelleenvalinnan yhteydessä. Vastaanottavasta reagoinnistaan huolimatta Lumio käyttäytyi epäasiallisesti naista kohtaan kokousmatkalla.

Valiokunta piti selvitettynä, ettei kaupunginjohtajan lupauksiin asiallisesta käyttäytymisestä voi luottaa.

Valiokunnan esitys ei koskaan päätynyt kaupunginvaltuustolle asti, sillä Lumio irtisanoutui ennen sitä. Esityksessä valiokunta totesi, että lupausten pitäminen on luottamuksen kannalta oleellista. Lumio on keskusteltaessa myöntänyt virheensä ja luvannut olla käyttäytymättä epäasiallisesti. Jälkikäteen hän on kuitenkin ilmaissut noudattavansa vain varoitusta tai pöytäkirjamerkintää.

Esimiehen suulliset ohjeet ovat yhtä päteviä kuin kirjalliset, muistuttaa valiokunta.

Valiokunta oli esittämässä Lumion irtisanomista välittömästi ilman viranhoitovelvollisuutta irtisanomisaikana. Kaupungin organisaatiosta ei valiokunnan mielestä olisi löytynyt kaupunginjohtajalle sopivaa virkaa tai tehtävää, johon hänet olisi voitu siirtää.

Lumio toimii nyt Kaskisten kaupunginjohtajana.

Lisätty Lumion kommentit 21.9.2023 kello 12.20.

Suosittelemme