Hyppää sisältöön

Oulu ottaa aikalisän airbnb-kiistassa – majoittajille esitetty jopa yli 60 000 euron uhkasakkoa

Rakennuslautakunta käsitteli uusia uhkasakkoja keskiviikon kokouksessaan, mutta asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Oulussa aiemmin asetetuista uhkasakoista on valitettu oikeuteen.

Asemantorni II -kerrostalo Oulun Rautatienkadulla.
Asemantorni II -kerrostalon lyhytaikaiselle majoitustoiminnalle esitettiin uhkasakkoja, mutta asia palautettiin Oulun rakennuslautakunnassa uudelleen valmisteltavaksi. Kuva: Taneli Kärki / Yle
Risto Ukkonen

Oulun kaupunki ottaa aikalisän asuinkerrostalojen lyhytaikaisen majoitustoiminnan uhkasakkolinjauksissaan.

Rakennuslautakunnalle esitettiin keskiviikkona uhkasakkopäätöksiä koskien kahta asunto-osakeyhtiötä, ja niissä asuntoja omistavia yhtiöitä sekä useaa toiminnanharjoittajaa ja muutamaa yksityistä osakkeenomistajaa.

Kokouksen aikana kuultiin taloyhtiöiden edustajia, käytiin keskustelua ja tehtiin muutettu esitys. Asia palautettiin kuitenkin uudelleen valmisteluun äänin 6–4. Päätöksestä jätettiin eriäviä mielipiteitä.

Yhtenä syynä oli aiemmin asetetuista vastaavista uhkasakoista tehdyt valitukset Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisua nyt odotetaan. Asia on tarkoitus ottaa uudelleen käsittelyyn oikeuden ratkaisun jälkeen. Lisäksi lyhytaikaiseen majoitustoimintaan liittyen voi myös tulla hallitusohjelman mukaisia valtakunnallisia linjauksia.

Oulu asetti keväällä uhkasakkoja Oulun Asemantorni I -taloyhtiössä tapahtuvalle majoitustoiminnalle. Nyt uhkasakkoja esitettiin Asemantorni II ja Oulun Marskinpuiston kerrostaloasuntojen majoitustoiminnalle.

Rakennuslautakunnalle tehdyn esityksen mukaan isossa osassa asuntoja ei ole vakituista asukasta, ja vuokraustoimintaan liittyy ammattimaisia piirteitä. Toiminnasta esitetyt uhkasakkosummat vaihtelivat neljästä tuhannesta jopa yli 60 000:een euroon.

Suosittelemme