Hyppää sisältöön

Liikennekuolemien määrä puolittui Etelä-Karjalassa – tärkeintä on teiden parempi kunto

Kuolonkolareiden pääsyinä ovat edelleen ajaminen ilman turvavyötä tai ajaminen päihteiden vaikutuksen alaisena. Etelä-Karjalassa kuskin nuorella iällä ei ollut merkittävää vaikutusta kolarointiin.

Etelä-Karjalan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Anssi Matikaisen mukaan teiden kunnostaminen on vähentänyt kuolemaan johtavien kolareiden määrää. Video: Kare Lehtonen / Yle
Stella Hag,
Mikko Mykkänen
Avaa Yle-sovelluksessa

Liikennekuolemien määrä on vähentynyt Etelä-Karjalassa liki puolella, kertoo Onnettomuustietoinstituutti eli OTI.

Instituutti raportoi moottoriliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräilyliikenteen onnettomuuksia viiden vuoden välein.

Etenkin moottoriliikenteessä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut yli puolet vähemmän edelliseen raportiin verrattuna. Viimeksi kuolonkolareita oli 42, nyt 19.

Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia on ollut selvästi vähemmän tuoreimman viisivuotisjakson aikana kuin sitä aiemmin.

Etelä-Karjalan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Anssi Matikaisen mukaan ajoneuvojen turvallisuus ja ajoteiden kunnostus ovat vaikuttaneet lukujen laskuun merkittävästi. Esimerkiksi keskikaiteet pelastavat onnettomuuksissa paljon.

– Kuutostien parantaminen on vaikuttanut esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksiin positiivisesti.

OTI:n liikenneturvallisuuden asiantuntija ja teknologiapäällikkö Tapio Koisaari kannattaa päätieverkkoihin panostamista.

– Etelä-Karjalassa on nähty se kehitys, kun valtateiden ympäristöä on parannettu. Oli kuljettajan tai auton kunto mikä tahansa, esimerkiksi keskikaide kohtaavan liikenteen välillä jo itsessään pelastaa monta onnettomuutta.

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia moottoriajoneuvojen kanssa on selvästi vähemmän kuin aiemmin.

Kuolonkolari ei katso ikää

Tilastollisesti alle 25-vuotiaat kuljettajat joutuvat kuolemaan johtaviin liikenneonnettomuuksiin useammin kuin esimerkiksi 25–44-vuotiaat. Etelä-Karjalassa trendi on sama, joskin myös yhä useampi yli 65-vuotias kuljettaja joutuu kuolonkolarin uhriksi.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan Matikainen arvioi, että ilmiötä selittävät muun muassa sairaskohtaukset ja ikääntymisen tuomat heikennykset ajokykyyn.

– Jos henkilö ei ole lääkärin kanssa tekemisissä, huonon terveydentilan aiheuttamiin vaaratilanteisiin ei voida puuttua tarpeeksi ajoissa.

Nuorten kohdalla Matikainen painottaa liikennekoulutuksen merkitystä ja arvioi sen myös osin vaikuttaneen Etelä-Karjalan liikennekuolemien vähentymiseen.

– Meillä on ajopoikkeuslupahakemuksella ajavia nuoria kuskeja paljon, mutta siihen nähden onnettomuuksia ei ole hirveästi.

Autokoulun oppilas ajotunnilla.
17-vuotiaalle voidaan myöntää poikkeuslupa ajokorttia varten, jos nuoren säännöllinen kulkeminen esimerkiksi kouluun ja töihin on kulkuyhteyksistä tai muista erityisistä syistä johtuen hankalaa. Kuvituskuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Päihteiden ja turvavyön käytöllä merkittävät vaikutukset

Etelä-Karjalassa suurin kuolemaan johtava syy kolareissa on päihteiden käyttö. Ongelma näkyy Anssi Matikaisen mukaan Etelä-Karjalassa enemmän kuin muualla Suomessa.

– Päihdekuljettajien kohdalla lääkäri voisi puuttua ajamiseen, jos kuljettaja on hoidon piirissä.

Etelä-Karjalan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Anssi Matikainen
Tutkijalautakunta on puheenjohtaja Anssi Matikainen ehdottaa sakottamista keinona liikennekuolemien ennaltaehkäisylle. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Myös turvavyön käytöllä on iso rooli siinä, johtaako onnettomuus kuolemaan.

OTI:n Tapio Koisaari on aina ihmetellyt suomalaista turvavyön käytön valvontaa, sillä turvavyön käyttämättömyyden haitoista on paljon näyttöä.

Noin 20–30 ihmistä olisi säästynyt liikennekuolemalta yhdellä erolla – käyttämällä turvavyötä.

Turvavyön käytön valvonta ja rangaistukset tulisi Koisaaren mukaan laittaa uusiksi, sillä kyse ei ole pienestä rikkeestä vaan valtavasta riskistä.

Koisaari myös muistuttaa, että ilman turvavyötä ei myöskään hyödy muista nykyaikaisten autojen turvalaitteista.

Suosittelemme