Hyppää sisältöön

Ämpäritesti näyttää, miten kipsi puhdistaa viljelyn saastuttaman veden – suosio ylitti odotukset

Kipsikäsittelyllä pyritään vähentämään valuma-alueilta tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Saaristomeri on tällä hetkellä heikommassa kunnossa kuin Perämeri ja Merenkurkku, mutta toimia tarvitaan kaikilla alueilla.

Kaustislaisen Kari Rauman pelloille levitetään kipsiä. Maaperästä kipsikäsittelyn jälkeen suodatettu vesi eroaa selvästi kipsikäsittelemättömästä. (Video: Kalle Niskala / Yle).
Kaje Komulainen

Kaustisen Salonkylässä pellolle levitetään kipsiä kahden traktorin voimin. Maatilayrittäjä Kari Rauma seuraa pellon reunalla.

– Pitää kokeilla kaikkea uutta, jos tällä olisi positiivinen vaikutus ympäristöön, sanoo Rauma.

Rauman tilalla on 120 hehtaaria peltoa, joista kuusikymmentä saa kipsikäsittelyn.

Mies pellon laidalla. Taustalla peltoa ja lato.
Maatalousyrittäjä Kari Rauma oli hyvillään siitä, että ely-keskus hoiti kipsin levityksen avaimet käteen -periaatteella. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kipsi-hankkeen tarkoitus on antaa valuma-alueilla oleville 100 000 peltohehtaarille kipsikäsittely. Varsinais-Suomen ely-keskus koordinoi vuonna 2022 alkanutta hanketta.

– Viljelijät ovat ottaneet hankkeen vastaan erittäin hyvin. Se on ylittänyt meidän odotukset. Hakijoita on ollut enemmän, kuin on pystytty toimittamaan, kertoo asiantuntija Mats Willner.

Kipsikäsittelyä haetaan ely-keskukselta ja se on viljelijöille ilmainen. Haku aukeaa uudelleen lähipäivänä, ja kipsikäsittely on mahdollista saada vielä ensi kesäksi jos täyttää hakemusehdot.

Kipsin käytössä hyvä hinta–laatusuhde

Kipsikäsittelyllä pyritään vähentämään valuma-alueilta tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta.

– Tutkimuksissa on saatu noin 50 prosentin vähennys fosfori- ja kiintoaineskuormaan, kertoo Willner.

Hankkeen rahoituksesta 15 miljoonaa tulee EU:n elpymisvaroista, loput on kansallista rahoitusta.

– Kipsikäsittely on hinta–laatusuhteeltaan tehokas keino, ja siitä syystä hanke on valikoitunut toteutettavaksi, sanoo Willner.

Kipsikäsittely on vain yksi toimenpide muiden joukossa, eikä se vähennä muiden vesiensuojelutoimien tarpeellisuutta.

Traktorin perään kiinnitettyyn laitteeseen nostetaan pellolla valkoista jauhetta.
Kipsiä levitetään noin neljä tonnia hehtaarille. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Maan kasvukunto ja peltojen vesitalous on pidettävä kunnossa käyttämällä muita ratkaisuja.

– Ravinteiden valumista voidaan ehkäistä myös kosteikoilla ja tulvatasanteilla. Näiden fyysisten rakenteiden lisäksi toimivat myös erilaiset maanparannusaineet kuten rakennekalkki sekä maanparannus, kertoo Mats Willner.

Hankkeella tehdään kipsin käyttöä tutummaksi, mutta vaikutus merialueeseen on pieni.

– Ei tällä meriä pelasteta, mutta saadaan lisää aikaa, sanoo Mats Willner.

Mies pellon laidalla. Taustalla peltoa ja pellolla kulkeva traktori.
Ely-keskuksen asiantuntija Mats Willner kertoo, että hankkeella tehdään kipsin käyttöä viljelijöille tutuksi. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Vesiensuojelulla merille parempaa vointia

Vesiensuojelun tehostamisen ohjelman tarkoituksena on saada merialueet parempaan kuntoon, sanoo ympäristöministeriön erikoisasiantuntija Johanna Helkimo.

– Kipsi-hanke on yksi nopea keino vähentää valumia.

Kipsin levitys otettiin Helkimon mukaan ohjelmaan siksi, että fosforin valumiin voidaan vaikuttaa nopeasti. Tutkimukset osoittavat kipsin voivan jopa puolittaa valumat.

– Tämä hyödyttää myös viljelijöitä, kun pelloilta ei valu lannoitteita, vaan ne jäävät kasvien käyttöön, kertoo Helkimo.

Kaksi pulloa pöydällä ulkona. Vasemmassa pullossa on vaaleampaa nestettä ja oikessa pullossa tummempaa. Taustalla näkyy auto.
Kaksi pulloa havainnollistaa hyvin sen, miten tehokas aine kipsi on sitomaan epäpuhtauksia: vasemmanpuoleisen pullon vesi on kipsin ansiosta lähes kirkasta. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Tarvetta toimille on kaikilla merialueilla

Merialueiden palautuminen vuosikymmenten takaiseen kuntoon on haasteellista, sillä ilmasto on Helkimon mukaan asettanut uudet haasteet.

– Talvet ovat pidempiä ja meret lämpimämpiä. Ravinteiden valuminen jatkuu paikoittain läpi talven. Paluuta entiseen ei ole. Meitä sitoo vesien ja merenhoidon tavoitteet saada meret ja vesistöt hyvään kuntoon, mutta se on haasteellista, sanoo Helkimo.

Saaristomeri on tällä hetkellä heikommassa kunnossa kuin Perämeri ja Merenkurkku, mutta kaikilla alueilla on tarvetta toimille, eikä tavoitteita ole saavutettu.

Viime hallituskauden vesiensuojelun tehostamisen ohjelman rahoitukset loppuvat vuonna 2025, mutta Marinin hallituskaudella tehty Saaristomeri-ohjelma jatkuu maatalouden osalta.

Pellolle levitetään valkoista jauhetta. Pellon vierellä kulkee mutkitteleva joki.
Kipsin levityksen jälkeen pellon pinta käännetään. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Uudella hallituksellakin on ohjelmassa vesiensuojelua erityisesti Saaristomerellä. Rannikkoalueiden kipsilevitykseen käytetään myös elpymis- ja palautumisvälineen tukea.

– Tarkoitus on saada Itämeri pois Itämeren suojelukomission HELCOMin hot spot-listalta, kertoo Helkimo.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 27. syyskuuta kello 23 asti.

Suosittelemme