Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirastolta löytyi ulkopuolisen tarkastuksessa laittomia hankintoja

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksissa merkittävimmät rikkeet löytyivät Maahanmuuttovirastosta. Virasto aikoo parantaa osaamistaan saatujen suositusten perusteella.

Maahanmuuttovirasto Helsingissä. 3.2.2021.
Kuva: Jorge Gonzalez / Yle
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Joitakin valtiolle tilatuista pitkäkestoisista palveluista on ostettu hankintalain vastaisesti, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

VTV tarkasti kuudessa eri kohteessa yhteensä 14 hankintaa, joissa palvelua on tilattu pitkään samoilta tuottajilta. Neljään niistä sisältyi suorahankintoja, jotka olisi viraston mukaan pitänyt kilpailuttaa.

Kolme taloudellisesti merkittävintä tapausta löytyi Maahanmuuttovirastosta. Se on toteuttanut suurta UMA-tietojärjestelmähankintaa mittavin suorahankinnoin vuoden 2006 kilpailutuksen jälkeen. VTV:n mukaan hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa uudelleen jo yli kymmenen vuotta sitten, kun kokonaisuutta laajennettiin merkittävästi.

Lisäksi kahteen vastaanottokeskustoiminnan hankintaan on sisältynyt lainsäädännön vastaisia suorahankintoja, VTV kertoo.

Yksi hankintalain vastainen suorahankinta löytyi VTV:n mukaan myös KEHA-keskuksesta. Se on ely-keskusten ja te-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kehittävänsä hankintojaan VTV:n tuoreiden suositusten perusteella.

– Vuosina 2011 ja 2016 tehtyjen hankintojen epäselvyydet nousivat esille VTV:n tehdessä selvitystään. Olemme sen jälkeen selvittäneet asiaa ja haluammekin kiittää VTV:tä tämän esille nostamisesta, ylijohtaja Ilkka Haahtela sanoo tiedotteessa.

Maahanmuuttovirasto kertoo käyttäneensä kuluneen vuoden aikana ulkopuolista konsultaatiota hankintojen tukena sekä vahvistaneensa omaa sisäistä tarkastustaan ja hankintojen dokumentaatiota. Lisäksi VTV:n raportissa mainitut vastaanottotoiminnan suorahankintasopimukset on irtisanottu.

Niukka kilpailu on riski

Pitkiä toimittajasuhteita voi syntyä esimerkiksi pitkäaikaisen palvelusopimuksen kautta tai saman toimittajan voittaessa kilpailutuksen toistuvasti.

VTV:n mukaan kilpailun vähäisyys on riski pitkäkestoisissa palveluhankinnoissa,. Monissa tarkastetuissa hankinnoissa yksittäisiä hankintoja ei ollut kilpailutettu lainkaan tai tarjouksia oli tullut vain yksi tai kaksi. Joissain tapauksissa kilpailutetun kauden jatkoksi oli tehty lukuisia suorahankintoja.

Esimerkiksi sopimusmuutokset voivat johtaa siihen, ettei hankinta ole enää hankintalain mukainen. Pitkät sopimussuhteet voivat tuoda myös hyötyjä, mutta riskinä on, että valtion asema ostajana heikkenee ja palvelun hinta nousee korkeaksi. VTV:n tarkastamissa kohteissa näin ei juurikaan ollut käynyt, virasto kertoo.

Suosittelemme