Hyppää sisältöön

Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Verkossa tehtyyn Polis-kyselyyn vastasi runsaat 150 kansalaista. Kyselyllä kartoitettiin ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta ja laatua. Vastausten avulla palveluita kehitetään.

Tuoleja ja pöytä uudessa ryhmähuoneessa.
Osa Polis-kyselyyn vastanneista suhtautui hyvinvointialueen ruotsinkieliseen palvelutarjontaan kriittisesti. Arkistokuva. Kuva: Malin Valtonen / Yle
Heini Holopainen

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue avasi verkossa keväällä kyselyn, jolla haluttiin selvittää, kuinka ruotsinkieliset palvelut alueella toimivat.

Vastauksista ilmeni, että neuvolapalvelut eivät toimi samalla tavoin suomeksi ja ruotsiksi.

Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västin mukaan seikka on huomattu ja prosesseja pyritään nyt muuttamaan.

Vastaajat kokivat lisäksi, että myöskään vanhustenhuollossa ei saa riittävästi palvelua ruotsiksi.

Tällä hetkellä huolena on myös löytää riittävästi ruotsinkielisille tarkoitettuja palveluasumisen paikkoja. Niitä ostetaan nyt Pohjanmaan hyvinvointialueelta Kruunupyystä.

Osa vastaajista koki, että hyvinvointialueen palvelut toimivat hyvin myös ruotsin kielellä, mutta osa vastaajista suhtautui Soiten tarjoamien palveluiden laatuun ja saatavuuteen kriittisesti.

Kyselyyn ruotsinkielisistä palveluista (31.5.–21.6.) vastasi noin 150 ihmistä, joista 85 % on ruotsinkielisiä. Kysely aiotaan toistaa ensi vuonna, jotta nähdään, onko epäkohtia saatu korjattua.

Hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta on käsitellyt vastaukset ja tieto on mennyt myös hyvinvointialueen hallitukselle. Tarkoitus on jatkossa vahvistaa ruotsinkielisiä palveluita ja ruotsin kielen käyttöä.

Suosittelemme