Hyppää sisältöön

Juutalaisten joukkotuhon kiistäminen on kohta rikos – Suomi joutuu muuttamaan lakia Euroopan komission vaatimuksesta

Oikeusoppineet ennustavat, että jatkossa myös yhteen ihmiseen kohdistuva vihapuhe voi olla kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Auschwitzista vapautettuja lapsia piikkilangan takana.
Auschwitzin keskitysleiriltä vapautettuja lapsia. Natsi-Saksan juutalaisvainojen kieltäminen on tunnustettu yleisesti vihapuheeksi. Kuva: United States Holocaust Memorial Museum
Pauliina Tolvanen

Suomi joutuu kiristämään kiihottamisrikoksia koskevaa lainsäädäntöään.

Euroopan komissio katsoo, ettei Suomen nykyinen rikoslaki ole linjassa EU:n vuonna 2008 tekemän puitepäätöksen kanssa.

Sen mukaan jäsenmaiden on kriminalisoitava joukkotuhon kieltäminen ja vähättely. Esimerkkinä on holokausti eli natsi-Saksan toisessa maailmansodassa toteuttama juutalaisten vaino ja joukkomurha.

Suomi on viivytellyt lain kanssa, mutta syyskuun alussa julkaistussa syrjimättömyystiedonannossa hallitus lupasi kriminalisoida holokaustin kieltämisen.

Komissio uhkaa Suomea oikeudella

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta katsoo, ettei hallituksen päätös ollut täysin vapaaehtoinen.

– Euroopan komissio on aloittanut Suomea vastaan rikkomuskannemenettelyn. Minusta tätä vähän peiteltiin valtioneuvoston tiedonannossa, että me joudumme tekemään muutoksia, Nuotio toteaa.

Kysyimme Nuotiolta ja eurooppalaisen oikeuskäytännön hyvin tuntevalta professori Lina Papadopouloulta, mistä komission vaatimuksissa on kyse ja millaisia muutoksia lakiin on mahdollisesti tulossa.

Oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopiston päärakennuksen Porthanin edessä.
Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää hyvänä, että Suomi kriminalisoi holokaustin kieltämisen: ”Oikeastaan kyse on siitä kuulummeko Eurooppaan vai emme.” Kuva: Toni Määttä / Yle

1. Miksi Suomi joutuu kiristämään lainsäädäntöä?

Suomessa on katsottu, että rikoslain pykälät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan mahdollistavat puuttumisen holokaustin kieltämiseen tai vähättelyyn.

Euroopan komission näkökulmasta laki ei ole riittävän yksiselitteinen.

– Meillä on ollut tapauksia, missä holokaustin kieltämisestä on annettu tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta usein näihin tapauksiin on liittynyt muutakin uusnatsi-ideologiaa, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio toteaa.

Professori Lina Papadopoulou Thessalonikin Aristoteles-yliopistosta katsoo, että lain tarkentaminen on tarpeen, sillä holokaustin kiistäminen on luonteeltaan epäsuoraa vihapuhetta.

– Jos sanot, ettei keskitysleirejä tai kaasukammioita ollut tai ettei vainoissa oikeasti kuollut miljoonia juutalaisia, väität juutalaisia epäsuorasti valehtelijoiksi, Papadopoulou selittää.

2. Millaisia lakimuutoksia Euroopan komissio vaatii?

Euroopan komission Suomelle asettamia vaatimuksia ei ole kerrottu julkisuuteen.

Kimmo Nuotio pitää todennäköisenä, ettei holokaustin kieltämisen kriminalisointi ole ainoa komission vaatima muutos.

Ruotsissa on käynnissä vastaavanlainen menettely ja siellä hallitus on julkaissut muistion tarvittavista toimista.

– Ruotsi on paitsi kriminalisoimassa holokaustin kieltämisen myös laajentamassa kiihottamisrikosten rangaistavuutta. Lainsäädäntömme on hyvin samanlainen, joten voisin kuvitella, että Ruotsin kokemukset sopivat meille, Nuotio toteaa.

Suomi kriminalisoi holokaustin kieltämisen – rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio avaa päätöksen taustaa ja merkitystä

Lina Papadopoulou nostaa esiin yhden todennäköisen vaatimuksen.

Tällä hetkellä Suomessa voi syyllistyä kiihottamisrikokseen, jos uhkaa, solvaa tai panettelee julkisesti jotakin ryhmää – esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

– EU:n puitepäätöksen mukaan myös yksilöön kohdistuva vihapuhe tulee olla rangaistavaa. Suomen lainsäädännöstä tämä yksilöä koskeva säännös puuttuu, Papadopoulou sanoo.

Vaaleansiniseen jakkuun pukeutunut nainen seisoo yliopiston käytävällä isojen lasi-ikkunoiden vieressä.
Professori Lina Papadopoulou muistuttaa, ettei pelkkä laki riitä kitkemään vihapuhetta. Hänen kotimaassaan Kreikassa holokaustin kieltäminen on kriminalisoitu, mutta kaikkia tapauksia ei ole viety oikeuteen. Papadopoulou osallistui viime viikolla uskonnonvapauden asiantuntijoiden kokoontumiseen Joensuussa. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

3. Millaisia vaikutuksia mahdollisilla lakimuutoksilla olisi?

Millaisessa tilanteessa yhteen ihmiseen kohdistuva vihapuhe voisi olla kiihottamista kansanryhmää vastaan?

Professori Kimmo Nuotion mukaan kysymykseen vastaaminen on vaikeaa, sillä Suomessa asia on vielä uusi.

– Jos yllytetään vihaan uhkaamalla, solvaamalla tai panettelemalla yhtäkin ihmistä siten, että teko samalla kohdistuu lain tarkoittamaan ryhmään, niin tämä voisi olla kiihottamista kansanryhmää vastaan. Jos esimerkiksi yhteenkin romaniin kohdistetaan tällainen rikos sen vuoksi, että hän on romani, tämän tulisi puitepäätöksen mukaan olla kiihottamisrikos, Nuotio toteaa.

Osin kyse on myös siitä, millaisen viestin Suomi haluaa maailmalle antaa. Etenkin holokaustin kieltämisen kriminalisoinnilla on iso symbolinen arvo.

– Natsihallinnon hirmutekojen tuomitseminen ja sitoutuminen yhdenvertaisuuteen on ollut toisen maailmansodan jälkeen eurooppalaisuutta määrittävä asia. Kysymys on oikeastaan siitä, haluammeko kuulua Eurooppaan vai emme, Nuotio toteaa.

Orpo ja Purra.
Hallitukselle kiihottamisrikoksia koskevien lakien kiristäminen on vaikea kysymys, sillä perussuomalaiset ovat esittäneet pykäliin höllennyksiä. Kuva: Silja Viitala / Yle

4. Mitä tapahtuu, jos ei tehdä mitään?

Suomi ja Ruotsi eivät ole ainoita maita, jotka ovat joutuneet komission syyniin. Muun muassa Belgia, Bulgaria ja Puola joutuvat tarkentamaan lainsäädäntöään.

Rikkomuskannemenettelyssä Euroopan komissio pyytää valtioilta selvitystä, millaisiin toimiin ne ovat ryhtyneet lainsäädännön korjaamiseksi.

Mikäli vastaus ei tyydytä komissiota, valtio voi joutua vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Suomen osalta menettely on pantu alulle helmikuussa 2021, joten Suomi ei voi enää vitkutella vuosia.

– Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu saattaisi hyvin olla langettava. Viimeistään siinä vaiheessa joutuisimme tekemään lainsäädäntöön tarvittavat korjaukset, Kimmo Nuotio arvioi.

Millaisia ajatuksia uutinen herätti? Aiheesta voi keskustella 27.9. kello 23 saakka.

Suosittelemme