Hyppää sisältöön

Vaaratiedote Uudellemaalle

Myrkyllistä kaasua vapautunut ilmaan, liikenne katkaistu.

Kolsantie Tuusula, 27.9.2023, klo 9:05 Suolahappoa vuotanut rekan tavaratilasta. Vaarallisen aineen höyryä leviää lähialueelle suuntaan pohjoinen. Pelastuslaitos suorittaa torjuntatoimia. Liikenne katkaistu Jokelantiellä Tolkinojantien ja Tammistontien väliseltä alueelta.

Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Vaara-alueet Tuusulassa ovat Kolsa ja Takoja. Lähialueen kouluja ja päiväkoteja informoitu tilanteesta.

Giftig gas har kommit ut i luften, trafiken är stoppad.

Kolsantie Tusby, 27.9.2023, kl. 9:05 Saltsyra läckte från lastbilens baklucka. Ångan från det farliga ämnet sprider sig i nordlig riktning i närområdet. Räddningstjänsten genomför förebyggande åtgärder. Trafiken är avstängd på Jokelantie i området mellan Tolkinojantie och Tammistontie.

Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.

Undvik att röra dig i området innan meddelande om att faran är över getts. De drabbade områdena i Tusby är Kolsa och Takoja. Skolor och dagis i närområdet har informerats om läget.

Suosittelemme