Hyppää sisältöön

Akkumateriaalitehdas muutti suunnitelmiaan palautevyöryn takia – lue, miten

Suomalais-kiinalainen yhtiö CNGR Finland suunnittelee akkumateriaalitehdasta Haminan satamaan.

Oolanninpuistoa yläilmoista, oikealla Jänis-saari, taustalla Haminan suurlippu
Tehtaalle on varattu tontti Haminan satamasta. Arkistokuvassa näkyy kaupungin keskustaa mereltä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle
Ilona Pesu
Avaa Yle-sovelluksessa

Akkumateriaaliyhtiö CNGR Finland on päivittänyt tehdassuunnitelmiaan Haminassa.

Syynä ovat tehtaan ympäristö- ja vesilupahakemuksiin tulleet palautteet.

CNGR Finland suunnittelee Haminan satamaan akkumateriaalitehdasta ja haki helmikuussa lupaa laskea tehtaan puhdistetut jätevedet mereen noin viiden kilometrin päähän tehtaasta.

Yhtiön mukaan jätevedestä poistetaan esimerkiksi ammonium-muotoinen typpi ja suodatetaan metalleja, mutta esimerkiksi natriumsulfaattia ei poisteta.

Aluehallintovirasto sai lupahakemuksesta yli 400 palautetta.

Lue myös: Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristölupa poiki viranomaiselle palautteiden vyöryn

Näin suunnitelma muuttuu

Projektinkehityspäällikkö Jenni Bäck CNGR Finlandista kertoo, että tarkennetussa suunnitelmassa jäteveteen sekoitetaan merivettä jo ennen kuin jätevesi lasketaan mereen.

Näin jäteveden suolapitoisuus laskee lähelle meren luontaista suolapitoisuutta jo 50 metrin etäisyydellä jäteveden purkupisteestä.

Lisäksi jäteveden purkupisteitä tulee mereen kaksi aiemmin suunnitellun yhden sijaan. Purkupisteiden sijainti poikkeaa hieman alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta alue on sama.

– Näillä toimilla varmistamme, ettei haitallisia seurauksia pääsisi missään tilanteessa syntymään, Bäck sanoo.

Lue myös: Tehdas haluaa laskea tonnikaupalla kemikaaleja Itämereen – asukkaille iski iso huoli

Kolme yleistä huolta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan akkumateriaalitehtaan lupahakemuksesta tulleet palautteet koskivat etenkin jätevesiä.

Pyysimme Jenni Bäckiä kommentoimaan kolmea yleistä huolenaihetta, joita esimerkiksi yksityishenkilöt, yhdistykset, osakaskunnat ja yritykset nostivat esille. Viranomaislausunnot jäävät siis tämän jutun ulkopuolelle.

1. Ei jätevesiä mereen

Kommentoijien mukaan tehtaan jätevesien johtaminen mereen pitäisi kieltää. Vaihtoehto voisi olla esimerkiksi suljettu kierto.

– Suljetun kierron vaatimus on esiintynyt palautteissa monta kertaa. Sehän on järjestelmä, jossa tuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät materiaalit pyritään ottamaan talteen ja palauttamaan prosessiin niin, että päästöjä tai jätteitä syntyy mahdollisimman vähän, Bäck sanoo.

Hänen mukaansa tehdas pyrkii ottamaan tuotantonsa sivutuotteet talteen mahdollisimman hyvin, mutta vaatimus täysin suljetusta kierrosta olisi varsin kova mille tahansa toimijalle.

– Kaikesta toiminnasta aiheutuu jonkinlaisia päästöjä, hän toteaa.

2. Jätevedet pitäisi puhdistaa paremmin

Kommentoijat katsovat, että tehtaan jätevedet pitäisi käsitellä tehokkaammin esimerkiksi ennen niiden johtamista mereen.

– Prosessijätevesi johdetaan puhdistettuna mereen. Tämä on jo alkuperäisessä suunnitelmassa ja noudattaa Suomen lainsäädännön vaatimuksia jäteveden puhdistamiselle, Bäck korostaa.

3. Vaikutukset kaloihin ja kiinteistöihin

Kommentoijat esittävät huolensa tehtaan vaikutuksista kalakantoihin tai siihen, että tehtaan läsnäolo laskee kiinteistöjen arvoa.

Bäckin mukaan esimerkiksi natriumsulfaatin pitoisuus vesistössä ei juurikaan poikkea luonnontilasta, kun käyttöön otetaan uusi kahden purkupisteen malli. Myös muita päästöjä hän kuvailee luparajoihin nähden pieniksi.

– Emme näe, että vaikutuksia merialueen käyttöön tai kalastukseen olisi.

Myöskään kiinteistöjen arvon tai asuinympäristön osalta Bäck ei olisi huolissaan. Hän muistuttaa, että tehdas tuo alueelle myös työpaikkoja.

CNGR Finland on toimittanut viralliset vastineensa palautteisiin aluehallintovirastolle syyskuun loppuun mennessä.

Mökkiläinen ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus esitteli heinäkuussa paikkaa, mihin tulevan akkumateriaalitehtaan jäteveden poistoputki tulisi. Suunnitelmiin on tullut kesän jälkeen muutoksia, mutta purkupisteet olisivat suunnilleen samalla alueella.

Voit keskustella aiheesta 3.10.2023 kello 23.00 asti Yle Tunnuksella.

Juttua tarkennettu 3.10. klo 13.13: Lisätty ensimmäiseen kappaleeseen tarkentava virke siitä, mitä jätevedestä esimerkiksi poistetaan ja mitä ei.

Suosittelemme