Hyppää sisältöön

Luonnonvarakeskus tutkii tuulivoimaloiden vaikutusta metsäeläimiin – vaikutukset voivat olla osin jopa positiivisia

Luonnonvarakeskus on aloittanut Windlife-hankkeen, jossa selvitetään tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimiin. Se kerää tietoja siitä, välttävätkö eläimet voimaloita vai saavatko ne niistä jopa hyötyä.

Luonnonvarakeskus tutkii tuulivoimaloiden vaikutusta metsäeläimiin – vaikutukset voivat olla osin jopa positiivisia
Kuuntele hankkeen koordinaattorin Ari Nikulan haastattelu asiasta. Toimittajana on Jyri Tynkkynen.
Jyri Tynkkynen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimus kerää tietoa eläinten käyttäytymisestä kiinnittämällä GPS-paikantimia eläimiin. Paikantimien antaman datan perusteella voidaan arvioida, miten tuulivoimalat vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen.

Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia suteen, metsäpeuraan, poroon ja maakotkaan. Kotkaa lukuun ottamatta tuulivoiman vaikutuksista näihin lajeihin ei ole tehty aiempia tutkimuksia Suomessa, vaikka tuulivoimaloiden haitoista on puhuttu jo vuosikausia.

Windlife-hankkeen koordinaattorin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Ari Nikulan mukaan on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, että näillä tavoilla voi olla vaikutuksia erilaisiin eläimiin.

– Tuulivoiman suurempi rakentaminen lähti käyntiin ehkä puolenkymmentä vuotta sitten, ja jo siinä vaiheessa olisi ollut hyvä lähteä tätä asiaa selvittämään. Mutta voimaloita tullaan rakentamaan jatkossakin hyvin runsaasti. Eli tälle tiedolle tulee olemaan kyllä jatkossakin käyttöä.

Vaikutukset sekä negatiivisia että positiivisia

Luken mukaan tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin.

– Selvimmät negatiiviset vaikutukset koskevat nimenomaan lentäviä eläinlajeja, lintuja ja lepakoita. Epäsuorat vaikutukset ovat erilaiset välttelyvaikutukset. Elikkä eläimet alkaa vältellä tuulivoimaloiden ääntä, valoa, varjoa ja välkettä. Tämän tyyppinen välttelyvaikutus voi ulottua useampaankin kilometriin saakka, Nikula sanoo.

Jotkut lajit puolestaan voivat hyötyä tuulivoimatuotannon aiheuttamasta elinympäristön muutoksesta esimerkiksi siten, että ravinnon saatavuus lisääntyy tai riski joutua saaliiksi vähenee. Toisaalta porot ja metsäpeurat saattavat hyötyä tuulisuuden lisääntymisestä räkkäaikaan.

– Kun tuulivoimaloita tehdään, niin siellähän syntyy reunaa tuulivoimaloiden ympärille. Näille reuna-alueille yleensä syntyy pensaskasvillisuutta ja muuta kasvillisuutta, jota esimerkiksi pienet hirvieläimet voivat hyödyntää.

Tutkimuksessa käytetään myös metsästäjien antamaa palautetta. Heiltä kysytään, miten tuulivoimaloiden rakentaminen on vaikuttanut käytännössä heidän metsästysharrastukseensa.

– Me hyödynnämme myös alueita, joissa tuulivoimalat ovat vasta suunnitteilla, ja niitä verrataan alueisiin, joissa on ollut tuulivoimaloita jo vähän pidempään. Nämä metsästäjien näkemykset pyritään ottamaan hyvin monella tavalla huomioon, Nikula sanoo.

Vuoden alussa alkanut Windlife-hanke kestää viisi vuotta. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Luke ja 14 tuulivoimayhtiötä. Mukana on myös Suomen Tuulivoimayhdistys.

Suosittelemme