Hyppää sisältöön

Levillä sijaitsevan hotellityömaan jätteet laskettiin luontoon – syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta

Kiinteistölle väitetään kipatun tuhansia kuutiometrejä maata, jossa on ollut jätettä, kuten styroksia ja muovia. Jätteitä on myös poltettu ja toisella myllätyllä alueella on havaittu ulosteen hajua.

Levin keskustaa keväällä ilmasta kuvattuna.
Levi-tunturin lähellä toimivaa matkailuyrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelusta. Ilmakuva Levin keskustasta keväällä. Kuva: Antti Mikkola / Yle
Eelis Rytkönen

Kittiläläistä matkailualan yrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Syytteen mukaan yrittäjä on perustanut laittoman kaatopaikan, jonne on tuotu maata rakennustyömailta. Maa-ainesta on käytetty maanrakentamiseen matkailuyrittäjän tontilla. Maaperästä on löytynyt styroksia, muovia ja muuta rakennusjätettä.

Syytteen mukaan jätemaan vastaanotto on ollut laajaa ja suunnitelmallista. Toimintaa kuvaillaan syytekirjelmässä ”laitosmaiseksi”. Yhteensä maata olisi tuotu 7000 kuutiometriä.

– Maa-ainesten läjittämisen ja maarakentamisen osalta mittakaava on ollut merkittävä, aluesyyttäjä Kimmo Vakkala sanoo.

Syyttäjän mukaan tuodusta maa-aineksesta noin 2250 kuutiometriä on peräisin erään hotellin laajennustyömaalta.

Syytekirjelmän mukaan kiellettyä toimintaa on toistuvasti jatkettu viranomaisten kielloista piittaamatta. Epäselvyyksiä ilmeni kesällä 2018, kun Kittilän kunnan rakennustarkastaja havaitsi, että matkailuyrittäjän työntekijä kaatoi kuorma-autosta maata alueella olevaan ojaan.

Matkailuyrittäjä kiistää syytteet

Matkailuyrittäjä kiistää syytteet, kertoo tätä edustava asianajaja Timo Mella.

Yrittäjä myöntää, että yhdeltä rakennustyömaalta on tuotu maata, mutta kiistää vastuunsa ja toteaa, että maata on tuotu vähemmän kuin syytteessä väitetään. Matkailuyrittäjän mukaan maat oli ilmoitettu tutkitusti puhtaiksi.

– Lähtökohta meillä on sääntelyssä se, että rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää selvittää maa-aineksen sijoittaminen ja tutkiminen, Mella sanoo.

Syyttäjän mukaan maata vastaanottaneen matkailuyrittäjän olisi pitänyt tutkia maa-ainesta, kun ottaa huomioon, että se tuli rakennustyömaalta.

Riitaa on myös väitettyjen tekojen ajasta ja mittakaavasta. Syytteen mukaan yrittäjä olisi pilannut ympäristöä yli kymmenen vuoden ajan. Tämän matkailuyrittäjä kiistää.

Mellan mukaan kiinteistöä on käytetty noin kymmenen vuoden ajan jääkarting-alueena viranomaislupien mukaisesti sekä kesällä osin varastoalueena.

Matkailuyrittäjä on omistanut kiinteistön vuodesta 1999 lähtien. Kiinteistön omisti aiemmin matkailuyrittäjän isä.

– Päämiehelläni ei ole tietoa, kuinka paljon kenttäalueelle on tuotu maita ennen hänen omistusaikaansa, Mella kertoo.

Immeljärvi merkattuna karttaan
Levin matkailukeskus sijaitsee Sirkan kylässä Kittilässä. Syytteessä mainittu Ahvenoja laskee Immeljärveen. Kuva: Miia Anttila / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Syyte: Jätettä vesistöön ja 70 metriä leveä vesiallas

Laajan syytekirjelmän mukaan ympäristölle ja terveydelle on aiheutunut erityisen suurta vahinkoa.

Maansiirron syytetään aiheuttaneen maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Jätemaita on syytteen mukaan läjitetty läheiseen lähdelampeen, joka on osittain peittynyt.

Maa-aineksen läjittämisen syytetään aiheuttaneen myös Levin Immeljärveen laskevan Ahvenojan tulvimista, jonka takia Kittilän kunnan kuntoilu- ja virkistysreitti olisi osaksi jäänyt veden alle.

Syytteen mukaan osa maamassoista on läjitetty suolle, jonka myötä suon veteen on levinnyt jätettä ja lietettä.

Yrittäjä vastaa myös toiseen syytteeseen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Toisella omistamallaan alueella yrittäjä on syyttäjän mukaan kaivanut luonnonpuron yhteyteen suuren vesialtaan, joka on leveimmillään 70 metriä. Altaan lähistölle on rakennettu kaksi luvatonta jätevesien imeytyskenttää.

– Alueilla on ollut havaittavissa voimakas viemärin ja ulosteen haju, syytekirjelmässä todetaan.

Yrittäjää syytetään myös muun muassa jätteen polttamisesta ja öljyn käsittelystä jätelain vastaisesti. Matkailuyrittäjän oikeudellinen edustaja Timo Mella sanoo, että roskaantuminen ja pilaantuminen on ”todettu todella vähäisiksi”.

– Eli niillä ei ole jutun kannalta juurikaan merkitystä, Mella sanoo.

Yrittäjältä vaaditaan 420 000 euron korvauksia ja liiketoimintakieltoa

Matkailuyrittäjältä vaaditaan korvauksina yhteensä 420 000 euroa rikosten tuottamasta taloudellisesta hyödystä.

Hänelle vaaditaan myös kuuden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja vähintään 70 päiväsakkoa. Hänelle vaaditaan myös vähintään neljän vuoden liiketoimintakieltoa.

Lisäksi yhtä henkilöä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta ja toista ympäristön turmelemisesta. Ensimmäinen heistä on ollut syytetyn teon aikana yrittäjän alainen ja toinen heistä on yrittäjä, joka on vuokrannut yrittäjän kiinteistöä varikko- ja varastoalueeksi.

Työntekijälle vaaditaan 60 päivän ehdollista vankeutta sekä päiväsakkoja. Aluetta vuokranneelle yrittäjälle vaaditaan päiväsakkoja.

Asianomistajina tapauksessa ovat Kittilän kunta ja Lapin ely-keskus. Varsinainen oikeudenkäynti pidetään ensi vuoden puolella.

Lapissa on käyty aiemminkin oikeudenkäyntejä matkailuyritysten laiminlyönneistä. Vuonna 2019 Päivikki Palosaari sai tuomion ympäristörikoksesta ja vuonna 2020 Juhani Eiramo sai tuomion törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Suosittelemme