Hyppää sisältöön

Kuinka paljon suomalainen opiskelija saa tukia verrattuna ruotsalaiseen, norjalaiseen ja tanskalaiseen? Selvitimme

Korkeakouluopiskelijoiden tuet poikkeavat merkittävästi toisistaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskalaisen opiskelijan saama opintoraha on suuri suhteessa lainaan.

Emmi Siljamäki,
Joonatan Reunanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Opiskelijoiden saamissa tuissa on merkittäviä eroja Pohjoismaissa.

Yle vertaili 18 vuotta täyttäneiden lapsettomien ja itsenäisesti asuvien korkeakouluopiskelijoiden asumistuen, opintorahan ja opintolainan kuukausittaisia määriä Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan.

Suomessa asumistuki on merkittävässä roolissa. Sen sijaan Norjassa vastaavaa tukea ei opiskelijoille lähtökohtaisesti makseta. Tanskassa puolestaan opiskelijat velkaantuvat vähiten.

Laskelmissa on huomioitu opintoraha ja sen vaikutus asumistukeen tulona. Opintorahan ja opintolainan vertailussa on huomioitu tyypillisesti opiskelijoille maksettavien tukien määrä ja ne on kerätty syyslukukaudelta 2022 Kelan laatimasta opintotuen pohjoismaisesta vertailusta.

Tiedot asumistuesta ovat suuntaa-antavia ja ne on kerätty vuodelta 2023.

Korkea-asteen opiskelijat rahoittavat opintonsa Norjassa pääosin lainalla. Korkeintaan 40 prosenttia opintolainasta voidaan takautuvasti muuttaa opintorahaksi, kun opiskelija on suorittanut tutkinnon tai vienyt opintonsa päätökseen. Pohjoismaiden opintotukiviranomaisten yhteistyön käyttöön laaditussa pohjoismaisessa vertailussa se lasketaan opintorahaksi.

Jo reilusti yli puolet opiskelijoista nostaa Suomessa opintolainaa

Hallitus on suunnitellut leikkauksia opiskelijoiden asumistukeen. Indeksikorotukset aiotaan jäädyttää. Indeksikorotuksella on tarkistettu vuosittain elinkustannusindeksiin sidotut etuudet, jolloin korkea inflaatio on nostanut asumistuen ja opintorahan määrää.

Korkeakouluopiskelijat ovat vastustaneet hallituksen kaavailemia leikkauksia useilla mielenilmauksilla eri puolella Suomea.

Viimeisin opintotukiuudistus tuli voimaan 2017 ja siinä opintorahan osuutta pienennettiin ja opintolainan osuutta lisättiin. Viime vuonna Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 69 prosenttia nosti opintolainaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen kertoo, ettei opintolainojen kasvaneesta määrästä ole kuitenkaan toistaiseksi koitunut merkittävää ongelmaa.

– Ei meillä mitään katastrofia tällä hetkellä ole, vaikka lainamäärät ovat kasvaneet ja lainat ovat suurempia. Jos katsotaan isoa kuvaa, niin opintovelan kanssa ongelmia on vain pienellä porukalla suhteessa opintovelallisten määrään.

Tanskan mallissa opintorahan osuus on huomattavasti Suomessa maksettavaa opintorahaa suurempi. Opintolainan osuus on taasen selvästi Suomea pienempi.

Ei meillä mitään katastrofia tällä hetkellä ole.

Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomessa opintolainasta on mahdollisuus saada opintolainavähennystä ja opintolainahyvitystä, jonka avulla Kela maksaa osan opintolainasta korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneelle opiskelijalle.

– Meillä opintoraha ei ole ollut suosiossa muun muassa sen vuoksi, että meillä on käytössä opintolainavähennys ja opintolainahyvitys. Se on ollut poliittinen linjaus, että lainan käyttökelpoisuutta on haluttu parantaa ja ja kannustaa valmistumaan määräajassa. Se on sattunut sellaiseen saumaan, että korot ovat olleet laskussa, Hiltunen sanoo.

Opintoraha kattaa tällä hetkellä Suomessa lähinnä kuukauden ruokailukustannukset. Tanskan malliin siirtyminen, jossa opintoraha on huomattavasti suurempi, ei näytä Hiltusesta kuitenkaan realistiselta.

– Tanskan malli on varmasti ideaalimalli opiskelijan näkökulmasta, mutta valtion menojen näkökulmasta se on haasteellinen, koska opintorahan nostaminen perusturvan tasolle täysi-ikäisille ja itsenäisesti asuville opiskelijoille maksaa miljardi euroa.

Haaga-Helian opiskelijat huolissaan velkaantumisesta opiskeluiden aikana

Journalismia opiskeleva Ella Launanen toivoo, että opintorahan osuus kasvaisi ja samalla paine opintolainan ottamiseen vähentyisi.

Ella Launasen mukaan asumismenoilla on suuri vaikutus siihen, pystyykö opiskelijalle maksettavilla tuilla elämään ihmisarvoista elämää.

Launanen suorittaa tällä hetkellä toista tutkintoa, joten hän ei saa opintoihinsa opintotukea vaan kattaa elämisen työllä. Hänellä on kuitenkin huoli opiskelijoiden velkaantumisesta.

– Mitä vähemmän opiskelijalla on painetta ottaa lainaa, sen parempi. Ei ole mitenkään taattua, että heti opintojen jälkeen saa hyväpalkkaisen työn, josta opintolainaa pystyy maksamaan takaisin.

Haaga-Heliassa opiskeleva Eetu Pulkkinen tekee kesät töitä ja lisäksi työskentelee satunnaisesti opintojensa ohella turvatakseen taloudellisen toimeentulon. Opintolainalla ja opintorahalla Pulkkinen on pystynyt kattamaan elämisen kustannuksia, mutta mitään ”ekstraa” sillä ei pysty maksamaan.

– Olen käynyt töissä jos olen halunnut tehdä tai ostaa jotain.

Eetu Pulkkinen toivoo, että opiskelijoiden tukia kehitettäisiin opintorahapainotteisempaan suuntaan.

Pulkkinen näkee Tanskan mallin ideaalina. Hän toivoo, että Suomessa siirryttäisiin opintorahapainotteisempaan malliin.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 30.9. kello 23:een saakka.

Kello 16.57 poistettu jutusta maininta, että grafiikan tiedot asumistuesta olisivat enimmäisasumismenojen mukaiset. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja esimerkiksi Helsingissä voi vuonna 2023 saada enimmillään 465 euroa asumistukea kuukaudessa.

9.10 kello 16.29 juttua täsmennetty, korkea-asteen opiskelijat rahoittavat opintonsa Norjassa pääosin lainalla. Korkeintaan 40 prosenttia opintolainasta voidaan takautuvasti muuttaa opintorahaksi, kun opiskelija on suorittanut tutkinnon tai vienyt opintonsa päätökseen. Pohjoismaiden opintotukiviranomaisten yhteistyön käyttöön laaditussa pohjoismaisessa vertailussa se lasketaan opintorahaksi.

Suosittelemme