Hyppää sisältöön

Pohde aikoo myllätä terveyssosiaalityön uusiksi – työntekijäjärjestön mukaan kyse on koko palvelun alasajosta, hyvinvointialueen mukaan palvelut monipuolistuvat

Terveyssosiaalityön palveluita on tarjottu pääosin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Jatkossa niitä halutaan siirtää sairaalasta alueille. Muutosten seurauksena on aloitettu yt-neuvottelut.

Oysin uuden sairaalan rakennustyömaa, jonka edessä vanha sairaalarakennus.
Terveyssosiaalityössä tuetaan sairastuneen, vammautuneen tai hänen läheisensä arkea mahdollisimman laaja-alaisesti. Nyt palvelut halutaan organisoida Pohteen alueella uudelleen. Kuva: Hanna Juopperi / Yle
Roosa Sarajärvi,
Hanna Juopperi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestelee uudelleen terveydenhuollon sosiaalityötä ja ohjausta. Työntekijäjärjestö Talentia on kritisoinut muutosta jopa terveyssosiaalityön alasajoksi.

Muutosten myötä hyvinvointialueella on aloitettu yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Uudistuksessa terveyssosiaalityön vanhat toimet lakkautetaan, mutta samalla uuden mallin mukaisia virkoja on perustettu entistä vastaava määrä. Pohteelta kerrotaan tavoitteeksi, että hyvinvointialueella terveyssosiaalityössä tällä hetkellä työskentelevät sijoittuisivat uusiin virkoihin, joita on yhteensä 23.

Terveyssosiaalityössä tuetaan sairastuneen, vammautuneen tai hänen läheisensä arkea mahdollisimman laaja-alaisesti.

Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto toteaa, että tähän asti terveyssosiaalityö on Pohjois-Pohjanmaalla sijoittunut pääasiassa yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Jatkossa Pohde aikoo tarjota palveluja laajemmin asiakkaiden ja potilaiden saataville myös alueellisesti tarpeenmukaisissa sote-keskuksissa ja yhteisissä palveluissa, joissa monialaiset tiimit työskentelevät.

Mikäli sosiaalityötä tarvitaan sairaalajakson aikana, sitä voidaan jalkauttaa sinne, tai tuottaa sairaalassa.

Pohde perustelee muutosta sillä, että nykyään asiakkaan palvelupolkuun tulee katkos, kun hänet siirretään sairaalan sosiaalityöstä sosiaalipalveluiden asiakkaaksi. Asiakkaita siirrellään työntekijältä ja yksiköstä toiseen.

Pimperi-Koiviston mukaan muutos monipuolistaa palveluita ja sujuvoittaa niiden pariin pääsemistä.

Ammattijärjestö: potilaan avunsaanti voi vaikeutua muutosten myötä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsion mielestä asia on päinvastoin, sillä nyt terveyssosiaalityön ammattilaiset tekevät työtään sairaalassa, mutta jatkossa he olisivat Pohteen päätöksen myötä jossain muualla. Potilas saattaa joutua matkaamaan eri puolelle kaupunkia saadakseen apua.

– Jos Pohde irrottaa terveyssosiaalityön terveydenhuollosta, heikentää se potilaan ja hänen perheensä mahdollisuutta saada apua viipymättä. Terveyssosiaalityöntekijä toimii tulkkina potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä, joten tämäkin sujuvuus vaarantuu, Karsio sanoo tiedotteessa.

Pimperi-Koivisto painottaa, ettei uudelleen organisoituminen vaikuta nykyisiin asiakas- ja potilassuhteisiin. Muutoksen myötä terveyssosiaalityö on saman organisaation sisällä, kun hyvinvointialueuudistus on poistanut organisaatiokuilun kunnan ja sairaanhoitopiirin väliltä.

– Muutoksella haetaan asiakas- ja potilaslähtöisyyttä sekä sujuvia palveluketjuja, ei työntekijä- tai järjestelmälähtöisyyttä. Asiat hoidetaan siellä, missä arkea eletään, jotta sairaalassa oltaisiin mahdollisimman lyhyt aika, Pimperi-Koivisto kertoo suunnitelmista keskittää neuvontapalveluja alueellisiin sote-keskuksiin.

Hän painottaa, että ohjausta ja neuvontaa ei tarvitse tehdä sosiaalityöntekijöiden toimesta erikoissairaanhoidossa, vaan se hoidetaan muulla tavalla uuden organisaation mahdollisuuksia hyödyntäen ja päällekkäistä työtä poistaen.

Talentian lähettämän tiedotteen mukaan syy terveyssosiaalityön siirtämiseen pois terveydenhuollon piiristä on henkilöstöpula. Hyvinvointialueet yrittävät ratkoa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden pulaa nipistämällä toisaalta.

Pimperi-Koivisto tunnistaa henkilöstön resurssipulan. Hän sanoo, että sen vuoksi työtehtävät on tärkeä jakaa niin, että ammattihenkilöt toimivat niissä tehtävissä, joissa heidän osaamistaan pystytään parhaiten hyödyntämään.

Seuraa mitä lähelläsi tapahtuu. Lue ja katso lisää uutisia Pohjois-Pohjanmaalta.

Suosittelemme