Hyppää sisältöön

Utsjoen arvomaisemaa valjastetaan matkailuun – kiistelty yrittäjä sai hankkeelleen yllättävää apua kunnan sisäpiiriltä ja Metsähallitukselta

Metsähallituksen, kunnan sisäpiirin ja yrittäjä Juhani Eiramon yhteistyö herättää kysymyksiä. Eiramo on välttynyt valtakunnalliseen arvomaisemaan suunnitellun kelkkareitin ympäristövaikutusten arvioinnilta.

Video näyttää Utsjokilaaksosta paikan, jonne moottorikelkkareittiä suunnitellaan. Paikka kuvattuna kirkonkylältä yläjuoksun suuntaan syyskuussa lohen kutuaikaan. Mantokoski laskee Stuorraluoppal -nimiseen lompoloon.
Tapani Leisti

Törkeästä ympäristörikoksesta aiemmin tuomitun Juhani ”Jussi” Eiramon luksushotelli Utsjoen kirkonkylälle valmistui pari vuotta sitten. Hänen ajatuksenaan oli täydentää hotellipalveluita erilaisilla aktiviteeteilla.

Suunnitelmissa on rakentaa moottorikelkkareittiä ja venesafariväylää Utsjokilaaksoon. Eiramo on arvostellut kankeaa byrokratiaa suunnitelmien edetessä tahmeasti.

Ylen selvitys paljastaa, että Metsähallitus ja kuntajohdon sisäpiiri järjestivät matkailuyrittäjälle tilaisuuden rakentaa massiivisen moottorikelkkareitin ilman ympäristövaikutusten arviointia Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan.

Moottorikelkkabaana suunnitteilla lohen kutukosken rannalle

Eiramo esitti Metsähallitukselle pari vuotta sitten Mantojärvelle johtavan moottorikelkkareitin tekemistä Utsjoen itäpuolelle valtion maalle.

Joen itäpuolella ei ole rakennettua reittiä, vaan vanhoja moottorikelkan levyisiä ajouria tunturikoivikkoa kasvavassa rinteessä. Talvisin sinne on vedetty kansanhiihtolatu.

Utsjokelaiset ovat muinaisuudesta saakka kulkeneet – ensin poroilla ja sitten moottorikelkoilla – jokilaakson rantamaita ja jäätä pitkin sopivista paikoista.

Eiramon esittämä moottorikelkkabaana olisi kuusi metriä leveä ja runsaat neljä kilometriä pitkä. Reitti kulkisi Ailigastunturin alarinnettä joen tuntumassa Mantojärvelle kirkonkylän tasalta.

Alun perin Eiramo olisi halunnut myös kaivaa ja louhia Mantokosken alapuolisen jokilompolon (Stuorraluobbal) jyrkkään tunturin rinteeseen leveän kelkkareitin. Siihen Metsähallitus ei suostunut, vaan lompolon osuuden reitin on määrä kulkea jäällä.

Pari vuotta sitten Metsähallitus pyysi Eiramon puolesta kirjeellä Utsjoen kunnalta lausuntoa Mantokosken moottorikelkkareitistä.

Kunnanhallituksen yksimielinen lausunto hyväksyttiin kesäkuussa 2021 kokouksessa. Lausunnon mukaan reitille ei ole tarvetta.

Kunnanhallitus vaati, että jos reitti kuitenkin tehdään, niin alueella pitää suorittaa ympäristövaikutusten arviointi eli yva. Myös Lapin ely-keskus piti arvioinnin tekemistä tarpeellisena.

Kunnan sisäpiiri ottaa ohjat kelkkareittihankkeessa

Kunnan torjuvan lausunnon vuoksi Metsähallitus ilmoitti kunnalle, ettei Mantojärven moottorikelkkareittihanketta voi jatkaa.

Asia sai kuitenkin uuden käänteen, kun Utsjoen kunnanjohdon sisäpiiri alkoi tammikuussa 2022 ajaa kelkkareittihanketta uudelleen.

Metsähallituksen kiinteistökehityksen maankäyttöasiantuntijan Tuomo Kokkoniemen mukaan kunnan toivottiin perustavan virallisen reitin ja teettävän yva:n, mutta kunnanjohto ei lämmennyt asialle, vaan toivoi Metsähallituksen edistävän hanketta.

Kelkkareittihanketta ei tuotu enää kunnanhallitukseen, vaan sitä käsiteltiin kunnanjohdon sisäpiirin eli kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan sekä Metsähallituksen kesken sähköposteilla ja etäpalavereissa.

Tammikuussa 2023 Metsähallitus ilmoitti sähköpostilla kunnan sisäpiirille, että Eiramon kanssa tehdään sopimus Mantokoskelle vievästä kelkkaurasta.

Tämän jälkeen Metsähallitus teki reittialueesta Eiramon kanssa maaliskuussa sopimuksen, jonka mukaan kyse on yksityiselle vuokratusta kelkkaurasta eikä virallisesta moottorikelkkareitistä. Näin vältyttiin ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseltä.

Huhtikuussa Eiramon moottorikelkkareitille myönsi maisematyöluvan Utsjoen kunnan rakennustarkastaja Markku Porsanger.

Metsähallituksen kiinteistöpomo kiistää junailun

Metsähallituksen kiinteistökehityksen myyntipäällikkö Kari Männistö kiistää sopimuskikkailun ympäristövaikutusten arvioinnin välttämiseksi.

”Ei tässä junailusta ole kyse. Meillä ei normaalisti ole pyydetty ympäristövaikutusten arviointeja näistä reiteistä, ja sen mukaan on menty.”

Kari Männistö

Virallisille moottorikelkkareiteille ympäristövaikutusten arviointi tehdään, mutta Mantojärven kuusi metriä leveälle ja neljä kilometriä pitkälle kelkkareitille Metsähallitus ei arviointia vaatinut.

– Tässä on vain yhden yrittäjän kanssa tehty käyttöoikeussopimus, niissä ei ole vaadittu koskaan, Männistö vastaa.

Metsähallituksen ja Eiramon reittisopimuksen liitteessä kuitenkin todetaan, että kelkkauraa saavat käyttää myös muut Utsjoen matkailuyrittäjät sekä ”kyläläiset”.

Tosiasiassa kelkkareitistä tulisi siis yleinen, eikä yhtä yritystä koskeva.

Metsähallitus sivuutti yva-kysymyksen, vaikka sillä oli käytössään kesällä 2021 kirjatut Lapin ely-keskuksen ja Utsjoen kunnanhallituksen vaatimukset ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta.

Myyntipäällikkö Männistö vastaa nyt Ylelle:

– Ympäristövaikutusten arvioinnista ei ollut mitään puhetta, mutta nyt kun se on noussut esille, olemme muistuttaneet Eiramoa, että pitää olla kaikki luvat. Meiltä on myös lähdössä kysely kuntaan, että tarvitaanko sitä heidän mielestä tosissaan, että jos tarvitaan, niin se pitää sitten yrittäjän tehdä, sanoo Männistö.

Sisäpiiri piti kunnanhallituksen pimennossa

Tieto kunnan myönteisestä suhtautumisesta Mantojärven moottorikelkkareitin tekoon on yllätys Utsjoen kunnanhallituksen jäsenenä viime viime talvena olleelle Anni Ahlakorvelle (vas.).

– Kuulostaa erikoiselta, koska ei ole tullut uutta lausuntopyyntöä eikä sitä ole tuotu uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

”En ymmärrä, miten kunnan kanta asiassa olisi voinut muuttua? Se lausunto, mikä siitä on annettu, pitäisi olla voimassa.”

Anni Ahlakorpi

Ahlakorpi muistuttaa myös, että ympäristövaikutusten arviointia koskeva kunnanhallituksen vaatimus oli yksimielinen ja ehdoton. Ahlakorven mukaan kuusi metriä leveän reitin tekeminen kaivinkoneella vaikuttaa ympäristöön samalla tavalla kutsuttiinpa sitä kelkkauraksi tai kelkkareitiksi.

Kunnanjohto kiistää pimityksen: uutta käsittelyä ei tarvinnut

Utsjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttormin (kd.) mukaan kunnanhallituksen uutta päätöstä ei tarvittu, koska Mantojärven kelkkareittihanke etenee kunnanhallituksen kahden vuoden takaisen kannan mukaan.

Guttorm sanoo, ettei Utsjoen kunnanhallituksen uutta käsittelyä tarvittu, koska ”Arktisen Lapin ympäristönsuojelu” -nimisen elimen mukaan lausuntoa ei tarvita, koska kyseessä ei ole virallinen moottorikelkkareitti. Elin on Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Muonion ja Enontekiön yhteinen ympäristölautakunta.

Guttorm kiistää, että Utsjoen kunnan kantaa Mantojärven moottorikelkkareitin ja yva:n tarpeellisuuteen on muutettu sisäpiirissä.

”Ei tässä mistään piilohankkeesta ole kysymys.”

Väinö Guttorm

Kunnanhallitus on Guttormin mukaan ollut informoitu hankkeesta.

Kunnanjohtajana maaliskuusta 2022 toukokuuhun 2023 olleen Taina Pieskin mukaan kelkkareittiasiaa ei tarvinnut viedä uudestaan kunnanhallitukseen.

Pieski kiistää olleensa aktiivisessa roolissa asiassa.

Metsähallituksen mukaan Pieski kuitenkin lähetti elokuussa 2022 Metsähallitukselle sähköpostin, jossa toivoi Eiramon kelkkareitin edistämistä. Viesti meni tiedoksi myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle Väinö Guttormille ja rakennustarkastaja Markku Porsangerille.

Pieskin mukaan hänen lähettämänsä sähköposti oli vastaus Metsähallituksen tiedusteluun asiasta. Pieskin mukaan koko kunnanhallitusta on informoitu asiasta vuosina 2022–2023 eikä kukaan kunnanhallituksen jäsenistä ole puuttunut asiaan.

Kunnanhallituksessa jäsenenä kelkkareittiasian vaiheiden aikaan olleen Anni Ahlakorven mukaan Pieskin väite koko kunnanhallituksen informoimisesta ei pidä paikkansa.

Juhunjargan niemeen vievällä kannaksella on kymmenkunta pyyntikouppaa. Niemen erikoinen muoto on tarjonnut peuranpyynnille oivan paikan. Nyt sinne halutaan tehdä bussireitti luontomatkailijoille.

Kelkkareitin lisäksi suunnitelmissa safarivenesatamia ja bussiparkki

Moottorikelkkareitin lisäksi Metsähallitus auttaa Eiramoa Utsjoella hakemaan ranta-asemakaavan matkailuhankkeelle, joka alun perin näytti lomamökiltä, mutta paljastui mittavaksi safarivenesatamaksi, laajoine bussiparkkeineen.

Paikka on Juhunjárga -niminen niemi Utsjokilaakson järvilaajentumassa, muutama kilometri Mantojärveltä yläjuoksulle päin. Niemessä on myös kivikautinen asuinpaikka ja kahdentoista peurakuopan ryhmä.

Eiramo haki ja sai Museovirastolta kajoamisluvan muinaisjäännökseen vapaa-ajan asunnolle rakennettavaa tietä varten. Museovirastolle paljastui vasta jälkikäteen, että kyseessä onkin bussitie matkailurakennuskohteeseen.

Museovirasto teki kesällä peurakuopilla tutkimuksia kajoamislupaa varten. Museoviraston kajoamislupa ei ole lainvoimainen.

Metsähallituksen kiinteistökehityksen myyntipäällikkö Kari Männistön mukaan lupa valtion maa-alueen lukemiseen Eiramon Juhunjárgan kaava-hankkeen hyväksi on annettu Utsjoen kunnan pyynnöstä.

– Kunta on oikeastaan kysynyt, että voidaanko valtion maata käyttää, sanoo Männistö.

Haastattelun jälkeen Männistö vastaa sähköpostilla, että pyyntö valtion maan käytöstä asemakaavahankkeessa tulikin Eiramon palkkaamalta konsultilta Seitap Oy:ltä. Konsultin mukaan Lapin ely-keskus oli ilmoittanut, ettei Eiramon omistaman maan pinta-alan riitä asemakaavan tekemiseen.

Parissa päivässä Metsähallitus suostui pyyntöön ja sähköpostilla konsultille vastattiin: ”Metsähallituksen puolelta ei ole esteitä kaavoituksen laajentamiseen kaavassa esitetylle alueelle.”

Lupauksella Metsähallitus mahdollistaa kaavahankkeen, jonka seurauksena luonnontilaiseen niemeen Eiramo haluaisi mittavan safarivenesataman ravintoloineen, saunoineen ja suurine parkkialueineen.

Eiramo haki jo aluehallintovirastolta lupaa 15 metriä pitkälle laiturille. Avi hylkäsi hakemuksen, koska aluetta ei ole kaavoitettu matkailurakennuksille.

Eiramo on hakenut Metsähallituksen luontopalveluilta lupaa safarivenesatamalle Utsjokilaaksoon myös Kevojoen suun alueelle. Tavoitteena on ulottaa safarit Kevon luonnonpuistoon. Metsähallituksen mukaan asia vaatisi luonnonpuiston järjestyssäännön muuttamista.

Luvaton tienrakennus johti tutkintapyyntöön

Juhunjárgan safarisatamaan Eiramo aloitti luvattoman tienteon kesäkuussa. Tieltä puuttui maisematyölupa eivätkä tietoimitus ja muinaisjäännökseen kajoamislupa olleet lainvoimaisia. Rakentamisen keskeytti Metsähallitus.

Tietä tehtiin toisen yksityisen maalle. Valtion maalta ehdittiin kaataa puita. Luvaton tienteko ei Museoviraston käsityksen mukaan ehtinyt peurakuoppien alueelle.

Yksityinen taho on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Myös Metsähallitus harkitsee tutkintapyyntöä luvattomasta puunkaadosta. Heinäkuussa luvattoman tien alueella on nähty poliiseja mittanauhan kanssa.

Eiramon mukaan tienteko aloitettiin vahingossa ilman lupaa.

Eiramon maankäyttöhankkeita Utsjoella hoitava kunnan entinen rakennustarkastaja Aulis Nordberg otti asiasta syyt niskoilleen tietoimituksen jatkokokouksessa. Kokouksen pöytäkirjan mukaan ex-rakennustarkastaja kertoi luulleensa, että tielle oli maisematyölupa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 2.10. kello 23 saakka.

Suosittelemme