Hyppää sisältöön

Vuosikymmenten projekti on vihdoin valmis – kalat saavat taas vaeltaa joessa, joka oli aiemmin jopa elinkelvoton

Elinolosuhteet parantuvat Suomenlahteen laskevassa Vehkajoessa meritaimenella, siialla, nahkiaisella ja vimpalla.

Meritaimen
Vehkajoen kalakantoja on kehitetty Haminan kaupungin ja viranomaisten yhteistyönä. Kuvituskuvassa ui meritaimen. Kuva: Juha Laaksonen
Heikki Koskinen

Suomenlahteen laskevasta Haminan Vehkajoesta on poistettu viimeiset esteet velluskalojen tieltä. Tämän uskotaan parantavan meritaimenen ohella vaellussiian, nahkiaisen sekä vimpan elinolosuhteita.

Kyseessä on pitkän projektin päätepiste, jota viivytti aiemmin muun muassa kalatien ympäristöluvasta tehty valitus.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan syksyn budjettiriihessä on päätetty pysyvä rahoitus vaelluskalakantojen elvyttämisohjelmalle.

– Vehkajoen vapauttaminen vaelluskaloille on esimerkki siitä, miten useiden tahojen hyvällä yhteistyöllä saadaan merkittäviä asioita aikaan, sanoo Essayah tiedotteessa.

Kartta josta näkyy Koivuniemenkosken ja Myllykylän padot.
Karttaan on merkitty Myllykylän ja Koivuniemenkosken patojen vaellusesteet, jotka on purettu kalojen tieltä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Haminan kaupunki ja viranomaiset ovat kehittäneet Vehkajoen kalakantoja yhdessä. Viimeiset vaellusesteet poistettiin Myllykosken ja Koivuniemenkosken padoilta.

– Kaupunki on jo aiemmin toteuttanut yhteistyössä viranomaisten kanssa joen alimman nousuesteen Töytärin pohjapadon muuttamisen vaellusesteettömäksi, toteaa Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff.

Kantojen tilanne oli synkkä

Meritaimenen ja muidenkin vaelluskalojen kannalta joen tilanne on ollut pitkään huono. Kalojen luontaista elinkiertoa ovat häirinneet muun muassa uomaperkaukset ja veden heikko laatu. Nykyisin vedenlaatu on joessa jo riittävän hyvä kalojen elettäväksi.

Vehkajoessa on kunnostettu kalojen lisääntymisalueita, tehty taimenen kotiutusistutuksia sekä poistettu eliöstön liikkumisen estävät nousuesteet.

– Kahdenkymmenen vuoden ajan jatkuneen työn tuloksena joki on nyt vapaa vaellusesteistä. On mielenkiintoista jäädä seuraamaan kalaston kehitystä tulevina vuosina, toteaa tiedotteessa Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastusmestari Vesa Vanninen.

Itäiseen Suomenlahteen laskevista joista myös Vaalimaanjoessa ja Summanjoessa on tehty samanlaisia toimenpiteitä.

Suosittelemme