Hyppää sisältöön

Hämeenlinnan valtuustomaraton tuotti myös yllätyksiä: Luolajan koulu säilyy

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto äänesti palveluverkon tilanteesta koko päivän. Solvikiin rakennetaan uusi kunnallinen päiväkoti.

Luolajan koulun koulurakennus Hämeenlinnassa.
Luolajan koulun kohtalo herätti valtuustossa vilkkaan keskustelun, puheenvuoroja käytettiin lähes parikymmentä. Kuva: Tiina Kokko / Yle
Maarit Piri-Lahti,
Riitta Tapiomäki
Avaa Yle-sovelluksessa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden tärkeimmässä, monituntisessa kokouksessaan kaupungin koulujen, päiväkotien ja kirjastojen palveluverkkoa.

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen evästi täyttä valtuustosalia ennen palveluverkkoäänestyksiä muistuttamalla faktoista. Väestö vähenee, ja lasten lukumäärä Hämeenlinnassa vähenee roimasti tulevina vuosina.

Kaupunginjohtajan mukaan Hämeenlinnalla ei ole varaa pitää seiniä pystyssä koko ajan vähenevälle lapsimäärälle.

Alvettulassa lakkautetaan päiväkoti

Kaupunginvaltuusto päätti vilkkaan keskustelun jälkeen äänin 34–16, että Alvettulan päiväkoti lakkautetaan ensi vuoden elokuun alusta. Ennen lakkautusta tulee osoittaa, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin.

Uudeksi kohdaksi pöytäkirjaan lisättiin kohta, jonka mukaan ennen Hauhon päiväkotiin siirtymistä pitää tilasuunnitelma antaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.

Aiheesta käytiin vilkas, yli puoli tuntia kestänyt keskustelu. Puheenvuoroja oli kaikkiaan 16 kappaletta. Valtaosa puheenvuoron pitäneistä vastusti päiväkodin lakkauttamista, mutta myös lakkauttamista kannatettiin.

Alvettulan koulu lakkautetaan

Alvettulan koulun jatkosta keskusteltiin huomattavasti lyhyempi aika. Noin vartin kestäneiden puheenvuorojen jälkeen äänin 46–4 päädyttiin esitykseen, jonka mukaan Alvettulan koulu lakkautetaan ja koulun oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun.

Lakkauttaminen tehdään, mikäli oppilasmäärä laskee alle 30 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä vuotena, ja kolmannenkin vuoden ennuste alittaa tuon 30 oppilaan määrän. Ennen Alvettulan koulun lakkauttamista varmistetaan Hauhon yhtenäiskoulun toimivuus oppilasmäärän kasvaessa.

Luolajan koulua ei lakkauteta

Luolajan koulun kohtalo herätti valtuustossa vilkkaan keskustelu ja puheenvuoroja käytettiin lähes parikymmentä. Puolen tunnin keskustelun päätteeksi aiheesta äänestettiin.

Äänin 29–22 valtuusto päätyi siihen, että koulua ei lakkauteta, vaan se peruskorjataan kahdessa erässä.

Luolajan koulua puolustettiin etenkin sillä, että alue on yksi harvoista joissa väestö Hämeenlinnassa kasvaa, ja jonne kaavoitetaan uutta.

Tuuloksen päiväkoti siirtyy, Miemalan koulu säilyy

Ilman keskustelua tai äänestystä hyväksyttiin Tuuloksen päiväkodin siirto Tuuloksen koulun yhteyteen elokuun 2026 alusta. Perusteena siirrolle oli kaupungin talouden tasapainotus ja alueen lasten määrän alentuminen.

Siirto tehdään, kun siirtymiseen tarvittavat valmistelut on tehty koulurakennuksessa ja koulun pihalla sekä saattoliikenteen toimivuus on turvattu.

Äänin 29–21 valtuusto päätti että Miemalan koulu jatkaa ja rakennusta ylläpidetään remonteilla.

Rengon kirjastoa ei siirretä

Pitkän ja monipolvisen keskustelun jälkeen valtuutetut päättivät äänestyksen jälkeen, että Rengon kirjastoa ei Rengon koulun ja Rengon päiväkodin yhteyteen.
Siirtoa vastustaneet pitivät nykyistä kirjaston paikkaa hyvänä, ja etenkin ikäihmisten saavutettavuuden kannalta parempana.

Rengon kirjasto pysyy entisellä paikallaan äänin 30–21.

Hätilän kirjasto lakkautetaan.

Ortelan koulu lakkautetaan, jos ehdot eivät täyty

Ortelan koulun lakkauttamisesta nousi laaja keskustelu. Valtuusto päätti lopulta, että Ortelan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun, mikäli itäisen kantakaupungin lasten määrä laskee 130 oppilaalla.

Lopullisessa äänestyksessä oli vastakkain ehdollinen lakkauttamisesitys ja asiaan uudelleen palaaminen vuonna 2025. Äänestyksessä varsinainen pohjaesitys voitti 27–4.

Tätä ennen äänestettiin, että Ortelan koulu jatkaisi entisellään ja vastaesityksessä tilannetta tarkasteltaisiin vuonna 2025 uudelleen. Äänestys päättyi 17–23.

Ennen Ortelan koulun lakkauttamisen toimeenpanoa varmistetaan Hämeenlinnan yhteiskoulun arjen toimivuus. Tämä tehdään pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi tehdään lapsivaikutusten arviointi.

Ortelan koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremontein. Perusteena on kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.

Itäpuolen koululaismäärän sijaan pidettiin keskustelussa tärkeämpänä perusteluna seurata ensin kunnolla, miten Hämeenlinnan yhteiskoulun uudet tilat tulevaisuudessa ovat toiminnallisia ja pedagogisesti onnistuneita ja pystyvätkö vastaanottomaan Ortelan erityistä apua tarvitsevia koululaisia. Keskustelussa viitattiin myös Nummen kouluun, jonka suunnittelu epäonnistui aikoinaan.

Ortelan koulussa on paljon niin sanottuja nepsy-lapsia.

Hämeenlinnalaisen Solvikin päiväkodin valot valaisevat illan hämärtyessä
Solvikin päiväkoti rakennettiin 1993. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Solvikin lastentalo tehdään uusiksi

Hämeenlinnan valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että Solvikin päiväkodille rakennetaan uudisrakennus. Hinta-arvio on noin 3 miljoonaa euroa. Päätös syntyi äänin 33–17 ja yksi tyhjä.

Solvikin päiväkodin toiminta on Hämeenlinnan kaupungin omaa varhaiskasvatustoimintaa. Keskustelussa kunnallisen päiväkodin sijaitsemista alueella pidettiin tärkeänä. Päiväkodille osoitetaan Solvikin alueelta uusi paikka Rantatieltä, koska nykyisen Solvikin päiväkodin tonttia on mahdollista kehittää rantakerrostalokohteeksi.

Esiopetus- ja alkuopetusyksikkö lakkautetaan, kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen. Toiminta siirretään Kirkonkulman koululle ja tarvittaessa hankitaan lisätilaksi moduuli Kirkonkulman koulun yhteyteen.

Valtuuston keskustelussa nousi monin kohdin esiin, että Solvikin lastentalon kunto on yhä epäselvä, joten nyös palautusta valmisteluun esitettiin. Kuitenkin äänin 33–18 keskustelu aiheesta jatkui. Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen muistutti, että kustannusarvio Solvikin remontista on vuodelta 2021, jolloin myös kuntokartoitus on tehty.

Valtuutetut keskustelivat vilkkaasti myös julkisen ja yksityisen päiväkodin merkityksestä seudun perheille.

Suosittelemme