Hyppää sisältöön

Rovaniemen riskisijoitukset hoviin – kaupunginhallitus korotti lakifirman kustannuskaton 670 000 euroon

Kaupunginjohtajan esityksestä äänestettiin, ja se meni läpi äänin 7 - 4. Osa kaupunginhallituksen jäsenistä olisi jättänyt korotuksen tekemättä, mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Lapin käräjäoikeudessa käsitellään Rovaniemen kaupungin sijoituksia.
Rovaniemen kaupungin virkamiehiä Jussi Päkkilää (vas.) ja Heli Välikangasta (oik.) syytettiin virkarikoksista. Heille tuomittiin vahingonkorvauksia. Kuva asian oikeuskäsittelystä kesäkuulta. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle
Timo Metsäjoki,
Marjukka Talvitie
Avaa Yle-sovelluksessa

Rovaniemen kaupungin riskisijoituksiin liittyvien korvausten ja väitettyjen rikosten käsittely alkaa ensi maanantaina Rovaniemen hovioikeudessa. Rovaniemen kaupunginhallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan torstaina korottaa asianajotoimisto Castren & Snellmanille annettavaa oikeudenkäyntikulujen valtuutusta 670 000 euroon. Ylimääräisestä kokouksesta kertoi ensin Lapin Kansa.

Kaupunginjohtajan sijainen Antti Määttä esitti kaupunginhallitukselle, että valtuutusta nostetaan 100 000 eurolla. Aiemmin kaupunginhallitus oli helmikuussa päättänyt antaa 570 000 euron valtuutuksen. Castren & Snellman ajoi kaupungin asiaa myös käräjäoikeudessa.

Kaupunginlakimies vs. Hanna Haurinen ja asianajotoimiston lakimies Eveliina Tammela esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle. Haurinen perusteli valtuutuksen korotusta sillä, että aiemman kustannusarvion ja valtuutuksen jälkeen asiassa on ilmennyt useita ennalta arvaamattomia uusia seikkoja, jotka vaativat lisätoimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastusti

Lakimies Hanna Haurisen mukaan vastapuoli on esittänyt uusia väitteitä ja todisteita, joihin kaupungilla on velvollisuus reagoida. Passiivisuus hänen mukaansa kasvattaa huomattavasti riskiä, että asia ratkaistaisiin vastapuolen hyväksi hovioikeudessa. Haurinen perustelee asiaa myös sillä, että hovioikeus on vaatinut kaupungilta kannanotot uusiin seikkoihin, joten työtä ei ole voinut tältä osin jättää tekemättä.

Määttä antoi muutetun esityksen, jonka mukaan kaupunki myös vaatii hovioikeudessa vastaajilta oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Lisäksi kaupunki maksaa asianajotoimiston toimisto-, matka- ja majoituskulut.

Keskustan valtuutettu Riku Tapio esitti, ettei valtuutusta koroteta. Äänestyksessä Määtän esitys voitti äänin 7 - 4. Riku Tapion kannalla olivat puoluetoverit, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila ja Päivi Alanne-Kunnari, sekä SDP:n Maria-Riitta Mällinen.

Lisämäärärahatarve pystytään kattamaan muusta kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta säästyneistä määrärahoista.

Syyteoikeus ehti vanhentua

Lapin käräjäoikeus hylkäsi elokuun 2022 lopussa Rovaniemen sijoituksiin liittyneistä epäselvyyksistä nostetut syytteet, mutta käräjäoikeus määräsi sijoituspäätöksiä valmistelleet maksamaan tuntuvat vahingonkorvaukset.

Kaupungin konserniasiamiehenä toiminutta Heli Välikangasta syytettiin törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja kaupunginkamreerina toiminutta Jussi Päkkilää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Käräjäoikeus velvoitti Välikankaan ja Päkkilän suorittamaan kaupungille noin 114 000 euroa vahingonkorvausta yhteisvastuullisesti. Päkkilän osalta velvoite koskee kuitenkin vain kymmenesosaa vahingonkorvauksen määrästä.

Käräjäoikeuden mukaan Välikankaan menettely olisi täyttänyt virka-aseman väärinkäyttämisen tunnusmerkistön. Samoin Päkkilän menettely täytti tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Syyteoikeus näihin rikoksiin ehti kuitenkin vanhentua, koska vastaajia ei tavoitettu ajoissa.

Syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta

Syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta eikä ole mukana asian käsittelyssä hovioikeudessa.

Koska syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden päätöksestä, ajaa Rovaniemen kaupunki hovioikeudessa vahingonkorvausvaatimuksensa lisäksi myös rikosasiaa. Tämä tarkoittaa, että kaupungin tulee näyttää väitetty rikos toteen.

Heli Välikangas on valittanut hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta Rovaniemen kaupungin lisäksi. Myös Jussi Päkkilä on tehnyt vastavalituksen.

Hovioikeudessa Rovaniemen kaupunki vaatii korvauksia taloudellisesta vahingosta sekä kuluista. Lisäksi kaupunki vaatii Välikankaalle rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja Päkkilälle rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hovioikeuskäsittelyyn on varattu kahdeksan päivää ja yksi varapäivä.

Suosittelemme