Hyppää sisältöön

Janakkala on saamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta

Alueet tulevat osaksi Metso-ohjelmaa, jonka tavoite on turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä metsissä.

Rakennustyömaalta siirrettyä maa-ainesta.
Suojeltavalla Pukalinkalliolla on havaittu uhanalaista lahokaviosammalta. Kuvituskuvassa rakennustyömaalta uuteen kasvupaikkaan siirrettyä lahokaviosammalta Kotkassa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle
Petri Lassheikki
Avaa Yle-sovelluksessa

Janakkala on saamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta. Tekninen lautakunta hyväksyi tiistaina Hämeen ely-keskuksen esittämät luonnonsuojelualueiden perustamiset Luulionvuorelle, Pukalinkalliolle ja Laurinmäelle. Suojeltavien alueiden yhteisala on noin 46 hehtaaria.

Alueiden luontoarvot on kartoitettu vuonna 2020. Alueet tulevat osaksi Metso-ohjelmaa, jonka tavoite on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Luonnonsuojelualueet perustetaan, jos ympäristöministeriö myöntää valtuuden suojelukorvausten maksamiseen. Korvauksesta päätetään ely-keskuksen esityksen pohjalta. Elyn esittämä korvaussumma on yhteensä noin 265 000 euroa.

Luonnonsuojelualueiden muodostaminen lähti kunnan aloitteesta. Alueet säilyvät kunnan omistuksessa suojelun jälkeenkin. Luonnonsuojelualueille tehdään yleensä hoitosuunnitelma yhteistyössä maanomistajan, ely-keskuksen ja metsähallituksen kesken. Hoitosuunnitelmassa sovitaan tehtävät hoitotyöt ja niiden toteutus.

Juttua muokattu 17.11.2023 kello 7.16 kuvatekstiin lisätty tarkempi tieto, missä lahokaviosammal kuvattu.

Juttua muokattu 17.11.2023 kello 11.16 korjattu Pukalinkallion pinta-ala.

Suosittelemme