Hyppää pääsisältöön

Tech

Nyt katse tulevaisuuteen ja innovaatioihin

Yle Innovations logo.

Yle Areenasta keskustellaan ja se on hyvä asia suomalaiselle medialle – sekä yksityiselle että julkiselle. Erityisesti siksi, että keskustelu avaa mahdollisuuden ajatella innovaatioita ääneen yhdessä alan eri toimijoiden kanssa.

Yle Areenahan oli innovaatio perustamisvaiheessaan melko tarkalleen 14 vuotta sitten. Palvelun perustajana tiedän hyvin, mitä tällaisen uuden avauksen aikaansaaminen tarkoittaa ja vaatii käytännössä.

Olimme varhain liikkeellä. Tuossa vaiheessa ei ollut verrokkeja Suomessa, Euroopassa, maailmalla. Eri havaintojen ja analyysien pohjalta lähdimme kokeilemaan ja kehittämään uutta mahdollisuutta avata julkisen palvelun sisällöt joustavasti ja asiakaslähtöisesti kaikkien suomalaisten käyttöön. 

Tuolloin esimerkiksi mahdollisuus esittää Ylen ohjelmia Yle Areenassa 7 päivää tv- tai radioesityksen jälkeen oli kunnianhimoinen tavoite. Esitysoikeudet olivat tiukassa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä ohjelmahankinnan markkinoilla, mutta löysimme ratkaisut yhdessä oikeudenhaltijoiden kanssa. 

Etenimme kohti pidempiä ja joustavampia oikeuksia parantaaksemme palvelua asiakkaiden kannalta. Keksimme, että olisi hyvä, jos voisimme tarjota mahdollisuuden katsoa kokonainen ohjelmasarja yhdellä kertaa. Jälleen oikeudet olivat tiukassa, mutta löysimme tähänkin ratkaisut oikeudenhaltijoiden kanssa hyvän yhteistyön kautta. 

Samoihin aikoihin Netflix tuli markkinoille ja osoitti, että tämä on alan tapa laajemminkin, ei pelkästään Ylen hyvä idea. Samalla Netflix näytti, että olemme siirtyneet uudenlaiseen markkinatilanteeseen kaikin puolin.

Kun nyt keskustellaan siitä, pitäisikö Ylen mahdollisuuksia esittää ohjelmia Yle Areenassa rajata esimerkiksi niin, että ne eivät olisi yhtä joustavasti käytettävissä kuin mihin asti olemme päässeet, käännämme keskustelussa katseen vuosikausia taaksepäin. Tämä ei voi olla kenenkään etu.

Katse tulisi sen sijaan kääntää voimakkaasti eteenpäin, niihin tulevaisuuden innovatiivisiin mahdollisuuksiin, joita voimme mediatoimialalla saada aikaan, yhdessä tai erikseen. Ennakoiden kehitystä, johon kansainvälistyvä markkina suuntautuu.

Suomalaiset mediat ovat innovaatioita etsineet tähänkin asti ja olemme tehneet tätä työtä myös yhdessä. Meillä on tätä varten yhteisyrityksiäkin. Aikoinaan perustimme teevee.fi-palvelun, jossa yhdistimme Sanoman, MTV:n ja Ylen videotarjonnan yhteen ja samaan palveluun. Se ei lentänyt kovin pitkään, kuten uusille avauksille joskus käy. 

Radiot.fi-palvelu yhdessä kaupallisten radioiden ja Ylen kesken on sen sijaan osoittanut toimivuutensa ja vakiintunut markkinaan. Siinä varsinainen innovaatio on ollut ensimmäinen suomenkielinen puheohjaus, jonka uskoimme muutama vuosi sitten olevan merkittävä asia mediapalveluissa. 

Näin uskomme edelleen, ja kokeilemme sitä eri tavoin, mutta olemme myös oppineet, että markkina tämän suhteen avautuu kunnolla vasta kun isot kansainväliset toimijat, erityisesti Amazon ja Google avaavat tuen suomen kielelle puheohjauksessa omissa palveluissaan. 

Samalla tämä tuo näkyväksi sen, miten riippuvaisuutemme näistä kansainvälisistä toimijoista asteittain kasvaa. Ne omalla tavallaan johtavat innovaatioagendaa.

Kansainvälistyminen vain korostaa suomalaisten mediatalojen kiirettä etsiä ja löytää niitä uusia mahdollisuuksia, joita suomalaiset voivat rakastaa 14 vuoden päästä aivan kuten Yle Areenaa tänään. Nämä eivät välttämättä löydy enää mediatoimialan sisältä vaan erilaisesta joustavasta ja pidäkkeettömästä toimialarajat ylittävästä yhteiskehittelystä. 

Tämä näkyy jo yksityisten mediayhtiöiden rakenteestakin, ovathan ne nykyään jo paljon muuta kuin mediayhtiöitä. Ja tämä tulee korostumaan myös Ylen innovaatiotoiminnassa. Kun esimerkiksi parhaillaan tutkimme, kokeilemme ja kehitämme tekoälyn uusia mahdollisuuksia, synteettistä mediaa ja aivan uudenlaisia käyttöliittymäratkaisuja, ne eivät ole sidottuja mediatoimialaan. Parhaat ideat ja verrokit tulevat usein toimialan ulkopuolelta, esimerkiksi kiinalaisilta AI-startupeilta ja soveltajilta. 

Voi vain toivoa, että me kaikki suomalaiset mediatoimialalla toimivat firmat voimme jatkossa jatkuvasti paremmin osoittaa, että olemme ennen kaikkea innovatiivisia ja varhain liikkeellä uusia mahdollisuuksiamme etsimässä ja löytämässä. Jopa ennen kuin kansainväliset kilpalijamme niitä suomalaisille palveluissaan esittelevät. Joko yhdessä tai erikseen.