Hyppää pääsisältöön

Hyvin sanottu

Hyvät dialogitaidot ovat keskeinen taito aktiiviselle yhteiskunnan jäsenelle, myös partiolaisille

Sarita Murtojärvi
Kuvateksti Suomen Partiolaisten Sarita Murtojärvi.

Suomen Partiolaiset on tehnyt yhteistyötä Erätaukosäätiön kanssa virallisesti viime syksystä asti. Sitäkin ennen Erätauko-menetelmä on ollut jo lähes parin vuoden ajan käytössä partiotoiminnassa eri tasoilla, esimerkiksi koulutuksissa, kirjoittaa Suomen Partiolaisten Sarita Murtojärvi blogitekstissään.

Maailmanlaajuisen partioliikkeen päämääränä on kasvattaa aktiivisia ja itsenäisesti ajattelevia kansalaisia, jotka toiminnallaan voivat tehdä maailmasta paremman. Hyvät dialogitaidot ovat keskeinen taito aktiiviselle yhteiskunnan jäsenelle, joten olemme olleet iloisia, että saamme olla mukana tässä hankkeessa tekemässä suomalaisista maailman parhaiten keskustelevaa kansaa.

Suomessa partiotoimintaan osallistuu vuosittain yli 60 000 ihmistä. Uskomme, että opettamalla partiossa hyviä dialogitaitoja niin lapsille ja nuorille kuin aikuisille vapaaehtoisillemmekin, tällä on suuri vaikutus suomalaisten keskustelukulttuurin paranemiseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Viimeisen vajaan vuoden aikana olemme kouluttautuneet ja kouluttaneet Erätaukodialogin menetelmäohjaajia partiossa ja pitäneet monia keskusteluja kansallisella, piiri- ja jonkin verran myös paikallisjärjestötasolla. Olemme todenneet, että Erätauko-menetelmä on erinomainen tapa ottaa puheeksi vaikeampiakin aiheita omassa organisaatiossa tai sen ulkopuolella.

Suomen Partiolaisten strategian perustana on visio siitä, että partio tarjoaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Strategiamme alakohtina painotetaan esimerkiksi sitä, että partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin, partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta ja partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti ympäristöönsä ja maailmaan. Lisäksi painotuksena on, että partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. Parempi keskustelukulttuuri sopiikin siis strategisiin tavoitteisiimme ja strategian painotuskohdista puhumiseen mainiosti!

Olemme hyödyntäneet Erätauko-menetelmää uuden strategiamme edistämisessä jo useissa eri keskusteluissa. Erätaukokeskusteluja on pidetty siitä, mitä ovat 2040-luvulla onnistumiseen tarvittavat taidot ja siitä, mistä syntyy merkityksellisyyden tunne vapaaehtoistyössä.

Nämä keskustelut ovat herättäneet osallistujille uusia oivalluksia näistä teemoista ja erilaiset osallistujat ovat päässeet jakamaan näkemyksiään. Keskustelut toimivat siis oikein hyvänä pohjana näiden teemojen eteenpäin viemisessä ja toimintamme suunnittelussa eri tasoilla. Syksyllä jatkamme koko maan laajuisesti vapaaehtoistyön merkityksellisyyden pohtimista erätaukokeskustelujen avulla alueellisten partiopiirien tapahtumissa.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset olivat mukana Kansanvalistusseuran ja Erätauko-säätiön kanssa yhteistyössä Nuorten Ilmasto Erätauko-hankkeessa, jossa pohdittiin nuorten osallisuutta ilmastovaikuttamisessa ja poliittisessa päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yhteistyökumppanimme UPM:n kanssa olemme järjestäneet Erätauko-keskusteluja lähes kuukausittain metsään ja ilmastonmuutokseen liittyvistä teemoista. Järjestämme näitä keskusteluja erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisia aloja edustavien ihmisten kanssa kuitenkin niin, että mukana on aina nuoria ja/tai partiolaisia. Näissä keskusteluissa nuoret osallistujat ovat aidosti saaneet äänensä kuuluviin ja ilmasto- ja metsäkeskusteluihin on tullut uusia näkökulmia. Nämä keskustelut jatkuvat, esimerkiksi loppukesällä Lounais-Suomen Partiopiirin samoajaleirillä, jossa osallistujat ovat 15–17-vuotiaita, järjestetään seuraava metsäkeskustelu yhdessä UPM:n edustajien kanssa.

Erätauko sanana ei välttämättä tuo partiolaiselle ensimmäisenä mieleen urheiluottelun erätaukoa, vaan hetkeä vaelluksen tai retken lomassa, kun istutaan alas nuotion ääreen pitämään taukoa ja syömään eväitä.

Omien kokemusteni mukaan usein juuri tällaisina hetkinä käydään parhaimmat keskustelut ja saadaan ne tärkeimmät muistot luonnossa partioystävien kanssa. Sattuneesta syystä viime aikoina suurin osa Erätauko-dialogeista on käyty etäyhteyksien välityksellä ja olen ollut yllättynyt, miten hyvin myös etänä on mahdollista luoda rauhallinen ja kunnioittava keskusteluympäristö ja päästä syvällisesti uppoutumaan keskustelun teemaan.

Erätaukomenetelmän hienous onkin sen yksinkertaisuudessa – kun sovitaan keskustelulle selvät pelisäännöt, annetaan kaikkien puhua mielipiteensä rauhassa ja ollaan keskustelussa läsnä täysin samanarvoisina, pääsevät kaikkien mielipiteet ja näkemykset esiin, jopa etänä. Silti odotan kovasti jo keskusteluja kasvotusten, varsinkin siellä metsässä nuotion ääressä!

Sarita Murtojärvi
Vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset