Hyppää pääsisältöön

Ylen näkökulmat

Katri Olmo: Luovan alan vastuullisuusmalli – sanoista tekoihin

Nainen lähikuvassa.
Kuvateksti Katri Olmo / Yle

Yle yhtenä media-alan ja luovan alan keskeisistä toimijoista, on sopinut luovan alan vastuullisuusmallista yhdessä kumppaneiden kanssa. Luovan alan vastuullisuusmalli tekee tavoitteet näkyväksi ja ohjaa omaa toimintaamme. Vastuullisuusmallin kulmakivet ovat luovan alan elinvoimassa, kestävässä kehityksessä ja hyvässä työelämässä.

Olemme Ylessä määritelleet vastuullisuuteen liitetyn strategisen tavoitteen näin: Yle on vastuullisuuden edelläkävijä luovalla alalla – edellytämme uusia ja kestäviä ratkaisuja itseltämme ja kumppaneilta.

Vastuullisuus käsitteenä on tuttu, arkipäiväinen sekä monesti hyvin pitkälle kehitetty sellaisissa yrityksissä, joiden tavoitteena on ollut hallita toimintansa haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ylen vastuullisuus on kehittynyttä, mutta hakee joiltain osin vielä muotoaan. 

Kun Ylen tehtävä ja rahoitus on kirjoitettu lakiin ja toimintaa valvotaan laajasti, tulevat vaatimukset vastuulliselle toiminnalle velvoittavina. Ylen sisällöt ja tarjonta voidaan rahoittaa verovaroin vain jos ne vastaavat kansalaisten sosiaalisiin, demokraattisiin ja kulttuuritarpeisiin. Sisältöjen tekemisen vastuullista tapaa on jo vuosikymmenet linjannut OTS: Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet. Tuotannollisessa ohjelmatyössä vastaavia linjauksia on ollut niukasti ja vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjallisessa muodossa. Myös kumppanuuksiin liittyviä toiminnan linjauksia ja periaatteita ei ole ollut nimenomaisena tai sovittuina.

Niinpä on ollut luontevaa, että Yle, yhtenä media-alan ja luovan alan keskeisistä toimijoista, on yhdessä kumppaneiden kanssa sopinut luovan alan vastuullisuusmallista

Elinvoimaa, kestävää kehitystä ja hyvää työelämää

Vastuullisuusmallin työstämisessä arvokkainta ovat olleet keskustelut yleläisten ja Ylen kumppaneiden kanssa. Työn alkuvaiheissa keskusteluissa kävi selville, että Ylen on ensin määriteltävä oma vastuullinen tapa toimia, jonka jälkeen vasta tiedetään mihin itse haluamme suunnata vastuullisuutta ja mikä näin ollen ohjaa myös niitä vaatimuksia, joita kumppaneillemme asetamme.

Luontevaa oli niin ikään lähteä siitä, että vastuullisuusmallin kulmakivet ovat luovan alan elinvoimassa, kestävässä kehityksessä ja hyvässä työelämässä.

Luovan alan elinvoiman vahvistamisella tarkoitamme sitä, että Ylen sisällöntuotanto on monipuolista, toimimme läpinäkyvästi, avoimesti sekä yhdenvertaisesti. Tärkeää on, että käymme jatkuvaa vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa suunnitelmistamme ja tavoitteistamme.

Kestävä toiminta edellyttää luonto- ja ympäristöarvojen huomioonottamista ja erityisesti toiminnan kehittämistä niin, että arvot näkyvät ja vaikuttavat toiminnassa. Yhteisesti todettu kestävän kehityksen arvojen tunnistaminen on jo synnyttänyt APFI ry:n ja keskeisten alan toimijoiden käyttöönottaman yhteisen hiilijalanjälkilaskurin, joilla voidaan mitata av-tuotantojen ympäristövaikutuksia. Hiilijalanjälkilaskurista kehittyy parhaimillaan yhteiset tavoitteet ja seuranta koko alan käyttöön. Lisäksi yhteisenä tavoitteena on luoda APFI:n toimesta alalle av-alan yhteinen kestävän kehityksen strategia, jossa tavoitteena on vastuullinen työkulttuuri ja kestävä kehitys. 

Luovan alan vastuullisuusmallissa hyvä työelämä rakentuu hyvästä johtamisesta, yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta työssä ja tekijöissä sekä turvallisesta työstä ja työympäristöstä.

Vastuullisuusmalliin sitoutuessaan Ylen sopimuskumppanit sitoutuvat toimimaan Ylen suositusten mukaisesti ja, mikä tärkeintä, haluavat käydä avointa ja vilpitöntä vuoropuhelua toiminnan jatkuvasta parantamisesta.

Saa jakaa – parhaat toimintatavat yhteiseksi hyväksi

Luovan alan vastuullisuusmalli ja siihen liittyvät keskustelut on hyvä esimerkki siitä, että vastuullisuuden herätteleminen ympäristössä voi edistää vastuullisuuden innovaatiota tai niiden käyttöönottoa myös laajemmin. Ylen ei tarvitse eikä yhtiön ole syytä tehdä kaikkea itse tai omista lähtökohdista.

Vastuullisen toiminnan malli ja erityisesti sen soveltaminen kehittyy ja paranee jatkuvasti. Mallin soveltamiseen vaikuttavat ympäristön vaatimukset, tieto ja havainnot mallin toimivuudesta ja eri toimijoiden omat vastuullisuusvaatimukset. Yhtenä tärkeänä tekijänä luovan alan vastuullisuusmallin soveltamisessa tulee olemaan Ylen oma vastuullisuusajattelu sekä siitä johdetut tavoitteet ja mittarit. Keväällä 2021 käynnistetty Ylen vastuullisuusvisiotyö tuo varmasti uutta näkökulmaa mallin soveltamiseen ja rikastaa alan vuoropuhelua. Visiotyöstä ja sen tuloksista kerromme enemmän loppuvuoden aikana.

Katri Olmo

Lakiasiainjohtaja, Yle