Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Julkisen palvelun Ylen saatavuudesta ei voi päättää kaupallisin perustein

Vuodelta 2022
Silmälasipäinen mies, Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö
Kuvateksti Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö
Kuva: Anne Hämäläinen

Liikenne- ja viestintäministeriössä arvioidaan parhaillaan siirtovelvoitteen tarpeellisuutta.

Siirtovelvoite turvaa suomalaisten mahdollisuudet vastaanottaa julkisen palvelun Ylen tv- ja radiokanavia.

Siirtovelvoite eli ns. must carry tarkoittaa kaapeli-tv-operaattoreiden velvoitetta jakaa Yleisradion radio- ja tv-kanavat veloituksetta maanpäällisen antenni-tv-verkon näkyvyysalueella. Jos siirtovelvoitteesta luovutaan, jokainen kaapelioperaattori neuvottelisi jatkossa Ylen tv- ja radiosisältöjen jakelusta erikseen.

Suomen tv-kotitalouksista yli puolet on kaapeli-tv-talouksia. Asia koskee siis lähes puoltatoista miljoonaa kotitaloutta eli noin kolmea miljoonaa suomalaista.

Nämä kotitaloudet joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos siirtovelvoitteesta luovutaan ja yksittäisen teleoperaattorit päättävät jakelusta. Erityisesti siirtovelvoitteesta luopuminen koskee perinteisten tv-kanavien yleisöjä, joilla ei ole edellytyksiä internet-vastaanottoon.

Laajakaistajakelu ei myöskään ole realistinen vaihtoehto kaikkialla Suomessa, eikä siirtovelvoitteen poistamisessa voi siksi vedota siihen, että kaikilla suomalaisilla on monia vaihtoehtoja vastaanottaa Ylen kanavia.

Ylen lakisääteisen julkisen palvelun tehtävän toteutumista ei voi jättää yksittäisten kaapeli-tv-operaattoreiden päätettäväksi. Julkisen palvelun Ylen saatavuudesta ei voi päättää kaupallisin perustein.

Ylellä on julkisen palvelun mediayhtiönä erityisasema yhteiskunnassa. Ylen on myös lain mukaan turvattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Ylen toiminta rahoitetaan verovaroilla, ja siksi jokaisen suomalaisen tulee voida käyttää kaikkia Ylen palveluita.

Tärkeä osa Ylen palveluita ovat myös tv-kanavien lisäpalvelut, esimerkiksi ohjelma- ja äänitekstitys. Siksi on merkittävää, että kaapeli-tv-operaattorit jakelevat Ylen kanavat myös lisä- ja erityispalveluineen. Siirtovelvoitteella varmistetaan myös Suomen huoltovarmuutta, sillä taataan viranomaistiedotteiden tavoittavuus.

Tv- ja radiosisältöjen käyttö internetin kautta on lisääntynyt, mutta edelleen noin 90 % tv- ja radio-ohjelmien katselusta ja kuuntelusta tapahtuu perinteisten yksisuuntaisten broadcasting-verkkojen eli antenni-tv-, ULA-radio- ja kaapeli-tv-verkkojen kautta.

Suomen tv-jakelukenttä on kaapeli-tv:n osalta varsin pirstaleinen ja kaupallisesti ohjattu. Siinä missä antenni-tv-puolella Suomessa on yksi jakeluyhtiö, kaapeli-tv-puolella yhtiöitä on paljon. Vaikka on mahdollista, että vastuulliset operaattorit olisivat halukkaita jakelemaan Ylen sisältöjä vaikka siirtovelvoite poistuisi, ei Ylen lakisääteisen julkisen palvelun tehtävän toteutumista voi jättää yksittäisen kaapeli-tv-operaattorin päätettäväksi kaupallisilla perusteilla.

Siirtovelvoitteesta luopuminen olisi valtava muutos tv- ja radiokanavien jakelussa. Se aiheuttaisi eniten haittaa kaikkein haavoittuvimmille.

Janne Yli-Äyhö

Ylen teknologiajohtaja