Hyppää pääsisältöön

Pikku Kakkonen

Pikku Kakkosen saavutettavat sisällöt - lastenohjelmia viittomakielellä, kuvailutulkattuna ja eri kommunikointimenetelmin tuettuna

Vuodelta 2022
Juha-Miguel Peltomaa tervehtii heiluttamalla kättä.
Kuva: Yle / Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen haluaa huomioida sisällöillään monenlaiset median käyttäjät. Lasten Areenaan julkaistaan säännöllisesti viittomakielisiä ja viittomakielelle tulkattuja ohjelmia sekä myös ohjelmia, joissa huomioidaan monin eri tavoin kommunikoivat lapset.

Lastenohjelmia viittomakielellä

Viittomakieli on visuaalinen kieli, jonka sanoja vastaava perusyksikkö on käsillä tuotettava viittoma. Myös eleet, ilmeet ja suun liikkeet ovat tärkeä osa viittomakieltä. Viittomakielellä on oma kielioppinsa ja rakenteensa, joka poikkeaa puhutuista kielistä.

Viittomakieltä käyttävät perheet ovat moninaisia. Perheessä voi olla esimerkiksi kuurot vanhemmat ja kuuro lapsi, kuurot vanhemmat ja kuuleva lapsi tai kuulevat vanhemmat ja kuuro lapsi. Viittomakieli voi silti olla kaikissa perheissä yksi äidinkielistä. Viittomakieltä käyttävät myös huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurosokeat.

Viittomakieli ei ole kansainvälinen kieli, vaan niitä on käytössä useita, aivan kuten puhuttujakin kieliä. Kaikki viittomakielet ovat syntyneet omassa kulttuuriympäristössään. Suomessa on kaksi kansallista viittomakieltä, suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Yle on tuottanut jo pitkään lastenohjelmia viittomakielellä ja viittomakielelle tulkattuna. Pikku Kakkonen ohjelmana on kuitenkin saattanut jäädä monelle viittomakieliselle lapselle täysin vieraaksi.

Vuonna 2020 viittomakieliset lastenohjelmat saivat uutta sisältöä, kun Lasten Areenaan julkaistiin ensimmäinen Pikku Kakkonen viittomakielellä, jonka juontajana on Juha-Miguel Peltomaa. Lasten Areenasta löytyy jo 12 viittomakielistä Pikku Kakkosen jaksoa ja uusia kuvataan kevään 2022 aikana. Näiden jaksojen kautta myös viittomakieliset lapset pääsevät osaksi Pikku Kakkosen maailmaa sekä oppimaan uusia asioita ja katsomaan lastenohjelmia yhdessä tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

Juha-Miguel Peltomaa juontaa viittomakielistä Pikku Kakkosta. - Toista Yle Areenassa

Lasten Areenasta löytyy lapsille monenlaisia viittomakielisiä sarjoja. Satulaatikko-ohjelmassa Silva Belghiti kertoo satuja ystävyydestä ja toisen auttamisesta. Viitotaan Maisan ja Lauran kanssa -ohjelmassa harjoitellaan uusia taitoja, tunteiden nimeämistä ja tutustutaan viittomakieleen yhdessä leikkien. Molemmat sarjat ovat Yle Lasten ja Viittomakielisen kirjaston yhteistuotantoja.

Satulaatikko sisältää viisi erilaista tarinaa suomalaisella viittomakielellä. - Toista Yle Areenassa
Maisan ja Lauran kanssa opitaan uusia viittomia. - Toista Yle Areenassa


Lasten Areenasta löytyy ohjelmia myös suomenruotsalaisella viittomakielellä. Suomenruotsalainen viittomakieli on uhanalainen kieli, jonka kuuroja käyttäjiä on Suomessa nykyään noin 100.

BUU-klubbenin Titta en saga -ohjelmassa sukelletaan tarinoiden maailmaan suomenruotsalaisella viittomakielellä. - Toista Yle Areenassa

Tulkatuissa ohjelmissa tulkki tulkkaa kaikki ohjelman puheet ja laulut viittomakielelle. Tulkin kuva on sijoitettu alkuperäisen kuvan päälle ruudun alakulmaan, jolloin on mahdollista seurata samaan aikaan sekä tulkkausta että ohjelman kuvaa.

Bomppiduun ravintolan kommellukset kääntyvät myös viittomakielelle. - Toista Yle Areenassa
Lasten Areenasta löytyy Bärtilin jaksoja viittomakielelle tulkattuna. - Toista Yle Areenassa

Kaikki viittomakieliset lastenohjelmat on puhuttu suomeksi tai ruotsiksi.

Erilaiset kommunikointimenetelmät ymmärtämisen ja oppimisen tukena

Kaikki lapset hyötyvät kommunikoinnin tukemisesta, mutta erityisen tärkeää se on silloin, jos lapsella on jokin kehityksellinen kielihäiriö tai muuten haasteita puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Puhutun kielen tukemisesta hyötyvät myös lapset, jotka opettelevat uutta kieltä.
Pikku Kakkonen ottaa tukea tarvitsevat lapset huomioon hyödyntäen erilaisia kommunikointimenetelmiä osana ohjelmiaan. Pikku Kakkosen torstai-iltojen juontaja Susanna Volanto käyttää juonnoissaan tukiviittomia ja kuvakommunikointia.

Ohjelma ei ole enää saatavilla
Torstaisin Pikku Kakkosessa käytetään tukiviittomia. - Toista Yle Areenassa (Ohjelma ei ole enää saatavilla)

Tukiviittomat on kommunikointimenetelmä, jossa puhetta tuetaan yksittäisillä viittomilla. Tukiviittomat auttavat hahmottamaan puhuttua kieltä, ymmärtämään vaikeita sanoja ja keskittymään.
Suurin osa viittomista on lainattu viittomakielestä. Nämä sekoitetaan joskus toisiinsa, mutta kyseessä on kaksi eri asiaa. Viittomakieli on kieli ja tukiviittomat kommunikointimenetelmä.

Lasten Areenasta löytyy monenlaisia tukiviitottuja ohjelmia. Tutustu tukiviittomiin -sarjassa tarinoidaan ja runoillaan tukiviittomin. Sarjassa voi myös tutustua yksittäisiin viittomiin ja harjoitella niitä yhdessä Pikku Kakkosen Susannan kanssa. BUU med stödtecken -sarja sisältää tukiviitottuja leikkejä ja puuhia ruotsiksi yhdessä tuttujen BUU-klubbenin juontajien kanssa.

Tutustu tukiviittomiin -sarjasta löytyy tukiviitottuja satuja ja runoja. - Toista Yle Areenassa
BUU med stödtecken -sarjan leikeissä on käytössä tukiviittomat. - Toista Yle Areenassa

Kuvakommunikaatiolla tarkoitetaan viestin tukemista kuvilla. Kuvien avulla lapsen on helpompi hahmottaa ja ymmärtää puhuttua kieltä.
Pikku Kakkosen juonnoissa käytettäviä kommunikaatiokortteja on mahdollista hyödyntää myös osana omaa arkea.
Tulostettavilla kuvakorteilla voi tehdä lapselle vaikka oman viikkokalenterin. Kuvien avulla lapsi pystyy itse seuraamaan mitä päivän tai viikon aikana tapahtuu. Ennakoitavuus vähentää lapsen stressiä ja auttaa arjen sujumisessa.

Kuvailutulkkaus tekee näkyväksi

Kuvailutulkkauksella tarkoitetaan asian tai tapahtuman kuvailua sanallisesti. Kuvailutulkkauksessa tulkki kertoo tarinan kannalta oleelliset asiat ymäpäristöstä, ilmeistä, eleistä tai tapahtumista, kuvailemalla ne mahdollisimman tarkasti ja neutraalisti.

Kuvailutulkkauksen avulla myös näkövammainen pystyy seuraamaan tv-ohjelmia.

Ohjelma ei ole enää saatavilla
Muumilaakson tarinat löytyvät Yle Areenasta myös kuvailutulkattuna. - Toista Yle Areenassa (Ohjelma ei ole enää saatavilla)

Kaikki Ylen kuvailutulkatut ohjelmat löytyvät Areenasta.