Hyppää pääsisältöön

Abitreenit

Englannin kuuntelukokonaisuus, osa 1: nyanssit

Vuodelta 2022
Opiskelija kädessään tabletti. Takana grafiikkana audioraita sekä volyymisymboli.
Kuva: Janika Koli / Yle

Tässä osiossa keskitytään kielen nyansseihin, eli tarkkojen yksityiskohtien ymmärtämiseen, jotka korostuvat erityisesti monivalintehtävissä. Osio sisältää eritasoisia nyansseihin keskittyviä harjoitukuuntelutehtäviä.

Yo-kokeessa on aina tehtäviä, joissa testataan tekstin tai kuullun nyansoitumista, eli tarkkaa yksityiskohtien osaamista tai ymmärtämistä. Nyanssit korostuvat tyypillisesti sanatasolla, kun kokelaan täytyy tunnistaa annetuista vaihtoehdoista synonyymeja tai muita samaa tarkoittavia ilmauksia äänitteessä kuullulle.

Nyanssien osaaminen korostuu A-englannin yo-kokeessa, jossa kokelaita on paljon ja taso kova. Eroja kokelaiden välille olisi hankala saada, mikäli kuuntelut testaisivat vain suurpiirteistä tai perusasioiden ymmärtämistä.

Pikkutarkat yksityiskohdat ovat monille yo-kokeiden vitsaus. Monivalinnoissa voi mennä helposti harhaan, jos vaihtoehdoissa on audiossa kuultua sanastoa tai sisältöä. Tyypillisessä tilanteessa kaksi vaihtoehtoa ovat niin lähellä toisiaan, että niiden väliltä valitseminen on vaikeaa.

Jos tehtävään ei löydä selkeästi yhtä oikeaa vastausta, kokelaan kannattaa ensisijaisesti miettiä, mitä vaihtoehtoja kuultu ei tue tai tukee kaikkein vähiten, jolloin jäljelle jää “eniten oikea vastaus”.

Kokeen kaikki tehtävät eivät toki vaadi tarkkaa yksityiskohtien ymmärtämistä, ja mukana on paljon myös suoraviivaisia ja selkeitä tehtäviä. Jokaisen tehtävän kohdalla ei siis kannata ryhtyä salapoliisiksi ja miettiä, mikä ansa tehtävään on piilotettu.

Kuunteluharjoitukset

Nyanssit: helpon tason harjoituskuuntelu
Nyanssit: keskitason harjoituskuuntelu
Nyanssit: haastavan tason harjoituskuuntelu

Apuja nyanssien harjoitteluun

  • Harjoittele aikaisempien yo-kokeiden kuunteluosion loppuvaiheessa olevia vaikeampia tehtäviä. Niissä korostuvat nyanssien kuuleminen ja monivalintatehtävät, jotka ovat sisällöltään ja sanastoltaan puistattavankin lähellä toisiaan.

  • Kokeile kirjoittaa kaikki kuulemasi ylös. Se antaa usein realistisen kuvan siitä, kuinka paljon kuullusta on oikeasti ymmärtänyt. Joskus aivot muodostavat käsityksiä myös ei-ymmärretyistä kohdista, mikä saattaa antaa vääristyneen kuvan omasta osaamisesta.

  • Tee sama kuunteluharjoitus kaksi kertaa peräkkäin. Näin huomaat, onnistutko toisella kuuntelukerralla hahmottamaan edellisellä kuuntelukerralla tehdyt virheet.

  • Ennen kuuntelua kannattaa tutustua huolella monivalintehtävien vaihtoehtoihin. Huomioi, että yksikin sana voi kääntää vaihtoehdon vääräksi. Erityisen tarkkana kannattaa olla sellaisten vaihtoehtojen kanssa, jotka väittävät jotain vahvasti ja kategorisesti.

  • Nyanssit eivät koske vain kokeen monivalintatehtäviä, sillä tarkat yksityiskohdat korostuvat myös kokeen avokysymyksissä. Sanallisesti vastattavissa kysymyksissä pitää vastata vain esitettyyn kysymykseen, ja vastaus kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä. Älä laita lisäpisteiden toivossa vastaukseen mitään sellaista, jota kuultu audio ei tue, sillä väärästä tiedosta rokotetaan aina pisteitä.

Jatka opiskelua

Aloitussivu: Testaa taitosi
Osa 1: Nyanssit
Osa 2: Kokonaisuuden ymmärtäminen
Osa 3: Autenttiset materiaalit ja aksentit
Osa 4: Tunnetilat ja intonaatiot

Kuuntelupaketti on tehty yhteistyössä englanninopettaja Marcus Ellosen kanssa. Kokonaisuuden on toimittanut Tiia-Mari Laitila.

Keskustelu