Hyppää pääsisältöön

Tiede

Orjatyöläisiä on tänä päivänä enemmän kuin kahleorjuuden synkimpinä vuosina – viisi tekijää, joiden avulla ihminen saadaan orjuutettua

Vuodelta 2022
Kahleorjia pakotetaan laivan ruumaan.
Kuvateksti Grafiikka vuodelta 1835 kuvaa, miten kahleorjia pakotetaan Atlantin yli lähtevän orjalaivan ruumaan.
Kuva: Wikimedia Commons / Kiira Natunen / Yle

Kahleorjuuden aika oli ihmiskunnan synkimpiä ajanjaksoja. Kahleorjia oli 12 miljoonaa, mutta tämän päivän pakkotyöläisiä on 40 miljoonaa. Nämä viisi tekijää ovat tehneet orjuuttamisen mahdolliseksi kautta aikojen.

Atlantin orjakauppa perustui Afrikassa aloitettuihin orjasotiin ja sieltä saatujen sotavankien riistämiseen. Nykypäivän orjuutta yhdistää velkaantumiseen perustuva pakkotyö.

1) Ihminen on kaukana kotoaan

Omalla maaperällään asuvia on vaikea orjuuttaa. Mutta kun ihminen on irti omasta turvaverkostaan, häntä voi helpommin hyväksikäyttää. Näin on tapahtunut jo Antiikin ja Atlantin orjakaupan aikoina, mutta myös tämän päivän marjanpoimijoiden, kasvihuone- ja ravintolatyöntekijöiden kohdalla.

Yksin on vaikea vastustaa alistavaa järjestelmää.

Amerikan valloittaneet eurooppalaiset eivät onnistuneet orjuuttamaan Amerikan alkuperäisasukkaita. Atlantin orjakauppa perustui väkivalloin juuristaan irti revittyihin afrikkalaisiin.

Piirros vuodelta 1791 kuvaa,  miten täyteen orjia laivojen ruumat saatiin mahdutettua.
Kuvateksti 12 miljoonaa afrikkalaista rahdattiin orjiksi Atlantin yli. Laivamatka kesti kaksi kuukautta, ja olot olivat epäinhimilliset. Ravinto oli heikkoa ja taudit levisivät. Miljoona ihmistä menehtyi laivamatkoilla. Piirros vuodelta 1791 kuvaa, kuinka ihmiset kannatti ruumaan sijoittaa, jotta orjalaivat saataisiin mahdollisimman täyteen.
Kuva: Great Britain Parliament House of Commons

2) Ihminen on "joku toinen"

Orjuuttamiseen liittyy myös psykologinen puoli: Kun ihminen edustaa jotakin vierasta, hänet on helpompi toiseuttaa alempiarvoiseksi, ja häntä on helpompi riistää.

Englannin orjaa tarkoittava sana "slave" pohjaa sanaan "slaavi", suomen "orja", taas sanaan "arjalainen".

Atlantin orjakauppa ei perustunut ainoastaan rasismiin, vaan orjuuttamista oikeutettiin vetoamalla orjan alempaan kasti-, sääty- tai luokka-asemaan. Orjat kuuluivat tässä hierarkisessa ajattelussa järjestelmän alimmalle tasolle, ja siellä heidän oli myös pysyttävä. Tämän katsottiin takaavan yhteiskunnallisen vakauden.

Yhdysvalloissa orjuutta puolustettiin myös liberaalina ajatuksena. Jokaisella piti olla oikeus ja vapaus omistaa orjia.

Orjahuutokaupan näyteikkuna Atlantassa, Georgiassa vuonna 1864, vain vuosi ennen orjuuden lakkauttamista.
Kuvateksti Orjahuutokauppa Atlantassa, Georgiassa vuonna 1864, vain vuosi ennen kuin orjakauppa kiellettiin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloille puuvillantuotanto oli niin tuottoisaa, että se pitkitti orjuuden aikakautta. Samalla kun muualla oltiin kieltämässä, 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa huippukautta.
Kuva: Library of Congress

3) Tarve saada ihminen tekemään raskasta ja alempiarvoista työtä

Kulttuurien taloudellisen kukoistusten taustalla on ollut lähes aina orjatyö. Orjat ovat kautta aikojen tehneet raskaat maataloustyöt tai kaivostyöt, joita paikalliset eivät ole alentuneet tekemään.

Orjuus tuli kannattavaksi vasta maatalousyhteiskuntien synnyttyä; muinaisessa Mesopotamiassa. Metsästäjä-keräilijöille ei ollut tarvetta vangita toisia ihmisiä orjikseen.

Kun eurooppalaiset valloittivat Amerikat 1500- ja 1600-luvuilla, he tarvitsivat orjia töihin plantaaseille ja kaivoksiin.

Tämän päivän orjatyötä teetetään esimerkiksi rakennuksilla, vaateteollisuudessa sekä kaakaon, kahvin ja teen tuotannossa. Suurin osa pakkotyöläisistä on kuitenkin kotiapulaisina työskenteleviä naisia ja lapsia.

Yhdysvaltoihin matkalla olevia orjia laivan kannella vuoden 1885 valokuvassa.
Kuvateksti Orjiksi vangittuja ihmisiä orjalaivan kannella vuoden 1885 valokuvassa, todennäköisesti matkalla Brasiliaan, jossa orjakauppa kiellettiin vasta vuonna 1888.
Kuva: Royal Museums Greenwich

4) Ihmisen oman tahdon alistaminen häpeällä ja väkivallalla

Yhteistä orjuudelle ja pakkotyölle on myös se, että kapinointi ja järjestäytyminen estetään uhkailemalla tai väkivallalla. Pakkotyötä tekevät eivät uskalla vaatia oikeuksiaan. Tyypillistä on, että kapinointi johtaa väkivaltaisempaan alistamiseen. Esimerkiksi vuoden 1791 Haitin orjakapinoiden jälkeen orjaisännät oikeuttivat kaikkialla Amerikoissa itselleen tiukempia kurinpitomenetelmiä.

Gordon- niminen paennut orja näyttää ruoskittua selkäänsä kameralle Lousianassa vuonna 1963.
Kuvateksti Gordon- niminen paennut orja on hakeutunut Yhdysvaltojen sisällissodan aikana vuonna 1863 orjuuteen kielteisesti suhtautuneiden Pohjoisvaltioiden Unionin leirille Baton Rougessa, Lousianassa, ja näyttää ruoskittua selkäänsä kameralle. Sisällissodan päättyessa 1865 myös orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa.
Kuva: Cowan's Auctions / Wikimedia Commons

5) Ihmisen velkaannuttaminen

Nykyään köyhistä oloista tulevia ihmisiä huijataan kauas kotoa lupaamalla heille työtä ja palkkaa, jotka eivät vastaa todellisuutta. Oman kulttuurin edustaja toimii agenttina, jolle maksetaan päätähuimaavia järjestelymaksuja, joiden vuoksi jäädään velkaorjuuteen.

Jo Antiikin Roomassa tyypillinen orjuuden muoto oli velkaorjuus. Isä saattoi pantata lapsensa tai vaimonsa velan pantiksi. Jos isä ei lyhentänyt velkaa, lapsi tai vaimo joutui esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi velkaorjaksi.

Tavallista oli, että entiset orjat jäivät orjuuden lakkauttamisen jälkeen vuokraviljelijöiksi entisen orjaisännän maille. Velkasuhde isäntään piti huolen siitä, että pakkotyöhön perustuva asema ei käytännössä muuttunut, vaikka ihmisen omistaminen olikin muuttunut laittomaksi.

Atlantin orjakauppa oli ihmiskunnan synkintä aikaa

43:18