Hyppää pääsisältöön

Kulttuuricocktail

Essee: Ukrainan sotaa motivoi Putinin fantasia Venäjästä, joka pysyy kaukana Euroopasta – näin kansallismielinen kulttuuripolitiikka muokkaa mieliä

Vuodelta 2022
Aurinkolaseista kuvastuu venäjän lippu ja ratsumiehiä
Kuva: Antti Ollikainen / Yle

Venäjällä kulttuuri ja taide on laitettu palvelemaan Putinin fantasiaa “venäläisestä maailmasta”. Hyökkäys Ukrainaan osoittaa, että kulttuuripolitiikalla on merkitystä, kirjoittaa toimittaja Jani Tanskanen.

Jesus Christ Superstar -rockoopperaa ei saanut esittää Venäjällä Omskin osavaltion musiikkiteatterissa vuonna 2016. Balettitanssija Rudolf Nurejevista kertova baletti peruttiin puolestaan Bolšoi-teatterissa vuonna 2017.

Esitykset kiellettiin, sillä ne eivät edusta sellaista kulttuuripolitiikkaa, jota presidentti Vladimir Putin edellyttää.

Viranomaiset pitivät Jesus Christ Superstaria rienauksena. Nurejev-baletin osalta on arvioitu, ettei balettitähden homoseksuaalisuus sovi tarinaan, jota Kremlin hallinto haluaa kertoa Venäjästä.

Kolme harmaa tähteä.

Jotta voimme ymmärtää venäläisen kulttuurielämän tilannetta, on palattava vuoteen 2014. Silloin, kolmannen presidenttikautensa alkupuolella, Putin antoi asetuksen Venäjän uudesta kulttuuripolitiikasta.

Putinin asetuksen mukaan kulttuurin tulee juurruttaa venäläisiin kansallista ylpeyttä ja isänmaallisuutta. Tällä juurrutuksella pyritään vaikuttamaan kaikkiin venäläisiin riippumatta siitä mitä poliittista vakaumusta, uskontokuntaa ja etnisyyttä nämä edustavat.

Presidentin asetus ei edusta mitään yhdentekevää juhlapuhetta kulttuurista. Se linjaa, millaista kulttuuria Venäjällä tuetaan. Samalla se tietysti linjaa sitä, mitä jätetään tukematta.

Kulttuurin siis pitäisi olla Putinin asetuksen mukaan kansallismielistä.

Suomessakin perussuomalaiset esittivät vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelmassaan, että ”kulttuuritukirahoja on ohjattava siten, että ne tukevat suomalaista identiteettiä” – mitä se suomalainen identiteetti sitten tarkoittaakaan. Näkemykset eivät edusta valtavirtaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoliittisessa strategiassa edellytetään kulttuurielämältä monimuotoisuutta ja sitä, että se kehittyy kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

Täkäläinen kulttuuripolitiikka seuraa Unescon yleiskokouksen hyväksymää yleissopimusta. Se vaatii muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Edellytyksenä on myös vähemmistöön kuuluvien henkilöiden ja alkuperäiskansojen kulttuurien yhdenvertaisuuden ja kunnioittamisen tunnustaminen.

Unescon tai ministeriön periaatteet eivät ole herättäneet erityisiä intohimoja julkisessa keskustelussa. Venäjän linjauksista on Suomessa uutisoitu niukasti.

Kulttuuripolitiikalla on kuitenkin todella merkitystä. Se osaltaan taustoittaa Venäjän aggressioita ja jopa Ukrainan sotaa.

Venäjällä nähtiin konservatiivinen käänne vuonna 2012.

Venäjä-tutkija Sanna Turoma ilmaisi huolensa Putinin kulttuuripolitiikkaa säätelevästä asetuksesta vuonna 2017 kirjoituksessaan Politiikasta.fi-sivustolla. Nykyisin Turoma toimii Tampereen yliopiston Venäjän kielen ja kulttuurin professorina.

Turoman kirjoituksen mukaan Putinin asetuksessa kannatti kiinnittää huomiota siihen, että se nosti "1800-luvulta periytyvän nationalistisen kulttuuri- ja mentaliteetti-käsitteen kulttuuripoliittisen asetustekstin keskiöön".

Erityisen merkillepantavana Turoma piti sitä, että Venäjällä kulttuuri liitettiin hallinnonalana valtion turvallisuusstrategiaan.

Turoma taustoittaa kirjoituksessaan, ettei kansallisen identiteetin ja kulttuurin yhdistämisessä sinänsä ei ole mitään uutta:

"Päinvastoin käsitys siitä, että kansakunta perustuu yhteiselle kulttuurille ja sen ilmentämälle kansanluonteelle, on ollut esillä Euroopan historiassa kansallisuusaatteen leviämisestä alkaen."

Puhe on siis nationalismista ja vielä tarkemmin kulttuurinationalismista. Se oli virkeä aate 1800-luvun Euroopassa. Ideologia vaikutti myös suomenkielisen kulttuurielämän virittämiseen ja tietoiseen edistämiseen.

Esimerkiksi Elias Lönnrotin Kalevala ja Albert Edelfeltin maalaukset ovat olleet osa sitä nationalistista projektia, jossa Suomi on kerrottu ja kuvitettu sellaiseksi, kuin minä se tunnetaan.

Piskuisen kielen puolustajat suurvallan alla herättävät sympatiaa. Sen sijaan nykyinen äärioikeistoon yhdistyvä nationalismi on usein vähemmistöjen kiusaamista.

Putinin kaltaiset nationalistit eivät puolusta pieniä isoja vastaan, vaan isoja pieniä vastaan.

Eurooppa on pyritty näyttämään Venäjältä katsottuna "toisena", jonain sellaisena, jota Venäjä ei ole.

Käytännössä Vladimir Putin edellyttää venäläiseltä taiteelta ja kulttuurilta sitä, että ne sitoutuisivat konservatiivisiin arvoihin ja euraasialaiseen mentaliteettiin. Tähän on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi kulttuuripolitiikan tutkija Tatiana Romashko, joka työskentelee nykyään Jyväskylän yliopistossa.

Euraasialaisuus merkitsee sananmukaisesti eurooppalais-aasialaisuutta, mutta Kremlin puhe euraasialaisuudesta tarkoittaa erontekoa suhteessa eurooppalaisuuden ideaan.

Romashko avaa Putinin kulttuuripolitiikkaa tutkimuksissa, joita hän on julkaissut Russian Politics -lehdessä ja arvostetun Springer-kustantamon kirjassa The Industrialization of Creativity and Its Limits.

Sota Ukrainassa tekee tutkimukset uudella tavalla ajankohtaisiksi. Ne taustoittavat sitä, miten nykytilanteeseen on tultu.

Romashko toteaa tutkimuksessaan, että Venäjällä nähtiin konservatiivinen käänne vuonna 2012. Silloin Putin nimitettiin kolmannen kerran presidentiksi.

1990-luvulla ja 2000-luvun alussa Neuvostoliiton hajottua venäläinen kulttuuripolitiikka oli Romashkon mukaan suhteellisen liberaalia ja edistyksellistä. Tuolloin Venäjä lähentyi Eurooppaa.

Vuosien 2009 ja 2012 välillä venäläistä kulttuuripolitiikkaa yritettiin jopa liberalisoida. Virallista kulttuuripolitiikkaa tahdottiin ryydittää ihmisoikeuksista ja kulttuurisista vapauksista puhumalla.

Tilanne kuitenkin muuttui Putinin kolmannella kaudella. Silloin vaalitulosta pidettiin yleisesti vilpillisenä, ja kansa järjesti isoja mielenosoituksia presidenttiään vastaan.

Enää ei koettukaan mielekkääksi edistää ihmisoikeuksia.

Alkoi tietoinen irtaantuminen Euroopasta ja vastakkainasettelun rakentaminen. Eurooppa on pyritty näyttämään Venäjältä katsottuna "toisena", jonain sellaisena, jota Venäjä ei ole.

Kolme harmaa tähteä.

Putin on siis vaatinut rajojensa sisällä, että venäläisen kulttuurin tulisi palvella kansallista ylpeyttä. Tällä vaatimuksellaan hän sulkee monia kulttuurimuotoja ja esimerkiksi erilaisia vähemmistöjä yhteiskunnan tuen ulkopuolelle.

Yleensä taiteilijoista monet haluavat vallanpitäjien myötäilemisen sijaan kyseenalaistaa ja herätellä ihmisiä taiteellaan. Putinin johtamassa yhteiskunnassa se on vaikeaa ja vaarallista.

Venäjällä on nähty myös sellaista taidetta, joka rikkoo Putinin linjaa tai jopa suoranaisesti vastustaa presidenttiä. Esimerkiksi hip hop -artisti Oxxxymiron on kritisoinut Putinia räppäämällä.

Myös feministinen punk-yhtye Pussy Riot on kohahduttanut koko maailmaa esimerkiksi lausumalla Putinia vastustavan punk-rukouksen Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa.

Putinistinen käsitys venäläisyydestä ja Venäjästä tarkoittaa siis maata, joka elää konservatiivisten arvojen mukaan – eli esimerkiksi polkee vähemmistöjen oikeuksia.

Putinin puhe kansallisesta ylpeydestä kuulostaa tällä vuosituhannella erikoiselta. Nykyään ajatellaan yleisesti, ettei ole olemassa yhtä tiettyä suomalaisuutta tai yhtä tiettyä ranskalaisuutta. Pikemminkin tällaisista kansallisista identiteeteistä on erilaisia käsityksiä. Sama koskee venäläisyyttä.

Kun Putinin Venäjällä korostetaan tiettyjä piirteitä venäläisyydestä, rakennetaan tietynlaista kuvaa venäläisyydestä ja häivytetään samalla toisia ulottuvuuksia.

On tarkennettava, että kun Putin rakentaa kuvaa venäläisyydestä, hän ei askartele vain mielikuvien tasolla, vaan hän myös pyrkii muuttamaan todellisuutta sellaiseksi, että se vastaisi hänen kuvaansa.

Millainen se Putinin kuva Venäjästä ja venäläisestä kulttuurista sitten on?

Hyvän kertauksen ja tarkempia tietoja on luettavissa vuonna 2020 ilmestyneestä tutkimuksesta Russia as Civilization - Ideological Discourses in Politics, Media and Academia. Sen ovat toimittaneet venäläiseen filosofiaan ja aatehistoriaan perehtynyt tutkija Kåre Johan Mjør ja Sanna Turoma.

Tutkimuksessa muistutetaan, että Venäjällä maa kuvataan kristillisen kulttuurin puolustajaksi. Moni länsimainen kristitty ei välttämättä näe Venäjän toimintaa erityisen kristilliseksi, mutta näin Venäjällä sanallistetaan asia.

Putinistinen käsitys venäläisyydestä ja Venäjästä tarkoittaa siis maata, joka elää konservatiivisten arvojen mukaan – eli esimerkiksi polkee vähemmistöjen oikeuksia.

Kolme harmaa tähteä.

Vladimir Putin ei ole keksinyt Venäjää koskevia käsityksiään itse, vaan putinistisen ideologian taustalla on ammattiajattelijoita. Yksi merkittävimmistä on Aleksandr Dugin, jonka filosofiaa Ylen juttu avasi vuonna 2018.

Duginin mukaan Venäjä rakentuu bysanttilaisen kulttuurin ja ortodoksisen kristinuskon varaan. Länsimaalaista liberalismia ja länsimaista vähemmistöjen asian edistämistä hän pitää vaarallisena, haitallisena ja suorastaan rappion merkkinä.

Dugin on tahtonut irrottaa Venäjän ajatuksellisesti Euroopasta. Hänelle, kuten myös Putinille, Venäjä on pikemminkin euraasialainen.

Euroopasta on puolestaan maalattu Venäjällä kuvaa rappeutuvana alueena. Venäjänkielisessä mediassa siitä on käytetty ilmausta "Gayropa", joka yhdistää homoseksuaalisuuteen viittaavan sanan "gay" nimeen "Europa".

Tutkijat sanovat Putinin hallinnon edustavan sivilisationismia eli ideologiaa, jossa Venäjän toimintaa perustellaan ja motivoidaan sen oletetulla sivilisaatioasemalla.

Venäjästä on puhuttu Venäjällä sivilisaationa 1990-luvulta lähtien. Vladimir Putin käytti sanaa vuonna 2012 kirjoituksessan sanomalehti Nezavisimaia gazetassa.

Puheessa sivilisaatioista on kaikuja amerikkalaisen politiikan tutkijan Samuel P. Huntingtonin ajatuksista. Hän spekuloi 1990-luvulla, että maailmaan muodostuisi kylmän sodan jäljiltä kahdeksan eri sivilisaatiota – ja että niiden välille syntyisi kitkaa.

Sivilisaatioista kirjoitti aikoinaan myös venäläinen filosofi Nikolai Danilevski. Häntä pidetään yhtenä putinististen ideoiden esikuvista.

Tutkijat sanovat Putinin hallinnon edustavan sivilisationismia eli ideologiaa, jossa Venäjän toimintaa perustellaan ja motivoidaan sen oletetulla sivilisaatioasemalla.

Venäjä hahmotetaan sivilisaatioksi myös lakialoitteessa, jonka Venäjän kulttuuriministeriö laittoi liikkeelle vuonna 2017. "Kulttuurista"-lain on tarkoitus korvata aiempi kulttuuria säätelevä laki vuodelta 1992.

Uusi laki kulttuurista ei ole astunut voimaan. Näin kertoo venäläistä kulttuuripolitiikkaa tutkinut Romashko sähköpostitse 3.3.2022. Laista on kuitenkin keskusteltu jo duumassa, kansalaiskamarissa ja kulttuuriministeriön järjestämissä keskusteluissa.

Tiettyjä merkittäviä kulttuurialan henkilöitä ei ole päästetty ministeriön keskusteluihin. Esimerkiksi teatterinjohtaja Konstantin Raikin, teatteriohjaaja Kirill Serebrennikov ja taiteellinen johtaja Lev Dodin saivat vuonna 2017 porttikiellon Pietarin kansainväliseen kulttuurifoorumiin, jossa näitä keskusteluita on käyty.

Kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan nämä taiteilijat edustavat Venäjän henkisten ja moraalisten arvojen syöpymistä sekä historian vääristämistä.

Asiasta on raportoitu muun muassa sananvapausjärjestö Penin kotisivuilla.

"Sivilisaatio" ja "venäläinen maailma" ovat ilmauksia muiden joukossa, mutta jos suurvallan johtaja rakentaa politiikkaansa tällaisten käsitteellistysten varaan, asia olisi voinut herättää suurempaakin kiinnostusta.

Putin on puhunut paitsi venäläisestä sivilisaatiosta myös "venäläisestä maailmasta". Sillä hän on viitannut paitsi Venäjään myös venäjänkielisiin Venäjän rajojen ulkopuolella.

Sittemmin Putin on perustellut hyökkäystä Ukrainaan sillä, että Venäjä olisi "vapauttamassa" Ukrainan venäjänkielisiä. Tästä ei tietenkään voida syyttää venäjää puhuvia Ukrainassa tai muuallakaan.

"Sivilisaatio" ja "venäläinen maailma" ovat ilmauksia muiden joukossa, mutta jos suurvallan johtaja rakentaa politiikkaansa tällaisten käsitteellistysten varaan, asia olisi voinut herättää suurempaakin kiinnostusta.

Monet humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat ovat analysoineet näitä putinistisia ajatuksia jo pitkään. Kuuntelimmeko heitä?

Kolme harmaa tähteä.

Nyt kun vuonna 2022 Putin on hyökännyt Ukrainaan, hän on "sivilisaationsa" asialla ja levittää "venäläistä kulttuuria" arvoineen.

On tietysti olemassa hyvää ja mielekästä kulttuurivientiä. Esimerkiksi Suomessa Kirjallisuuden vientikeskus FILI tukee ja edistää Suomen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä maailmalla.

Kukaan tuskin pahastuisi, jos Putin lähettäisi Fjodor Dostojevskin ja Ljudmila Ulitskajan kirjoja naapurimaihin. Tai ainakaan tästä ei olisi pahastuttu joitain kuukausia sitten. Nyt tilanne voi olla toinen.

Putin on aiheuttanut valtavan mainehaitan koko venäläiselle kulttuurille. Se on surullista, sillä venäläiseen kulttuuriin kuuluu paljon hyvää ja kaunista. Venäläinen kulttuuri on paljon muutakin kuin Putinin fantasia siitä, millainen sen pitäisi olla.

Ukrainaan hyökänneitä venäläissotilaita ja koko Venäjää on valmisteltu sotaan sellaisella kulttuurilla, joka juurruttaa isänmaallisuuteen ja kansalliseen ylpeyteen.

Koko sotaa näyttäisi motivoivan tietty ajatus siitä, millaista kulttuuria Venäjä edustaa. Euraasialaisten ja konservatiivisten arvojen asialla siinä ollaan Ukrainan venäjänkielisiä "vapauttamassa", kuten Putin asian itse ilmaisee.

Kyse on nimenomaan kulttuuria koskevista seikoista.

Lisäksi Putinin toimissa nähdään se, millainen valta sanoilla ja ideoilla on. Venäläisille on toisteltu jo pitkään, että oma valtio on sivilisaatio, jonka tulee asettua vastapooliksi Euroopalle.

Sanoilla luodaan todellisuutta. Niin hyvässä kuin pahassa.

Kolme harmaa tähteä.

Kirjoittaja on Ylen kulttuuritoimittaja ja kieleen, kulttuuriin ja mediaan erikoistunut väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa.


Lähteet

Riabova, Tatiana 2020. "Clash of Masculinities"? Gendering Russian–Western Relations in Popular Geopolitics. Teoksessa Russia as Civilization: Ideological Discourses in Politics, Media and Academia. Toimittaneet Kåre Johan Mjør ja Sanna Turoma. London: Routledge.

Romashko, Tatiana 2022. Urgent and consolidated actions needed to stop the war in Ukraine. Koneen säätiö 7.3.2022. https://koneensaatio.fi/en/stories/urgent-and-consolidated-actions-needed-to-stop-the-war-in-ukraine/

Romashko, Tatiana 2020. Production of Cultural Policy in Russia: Authority and Intellectual Leadership. Teoksessa Kiriya I., Kompatsiaris P., Mylonas Y. (toim.) The Industrialization of Creativity and Its Limits. Science, Technology and Innovation Studies. Springer, sivut 113-130.

Romashko, Tatiana 2018. Biopolitics and Hegemony in Contemporary Russian Cultural Policy. Russian Politics 3, sivut 88-113.

Turoma Sanna 2017. Kulttuurinationalismi Suomen ja Venäjän valtionjohdossa. Politiikasta.fi 31.5.2017. https://politiikasta.fi/kulttuurinationalismi-suomen-ja-venajan-valtionjohdossa/

Turoma, Sanna & Kåre Johan Mjør 2020. Introduction: Russian Civilizationism in a Global Perspective. Teoksessa Russia as Civilization: Ideological Discourses in Politics, Media and Academia. Toimittaneet Kåre Johan Mjør ja Sanna Turoma. London: Routledge.

Zvereva, Galina 2020. "Civilization" in the Russian Mediatized Public Sphere: Imperial and Regional Discourses. Teoksessa Russia as Civilization: Ideological Discourses in Politics, Media and Academia. Toimittaneet Kåre Johan Mjør ja Sanna Turoma. London: Routledge.