Hyppää pääsisältöön

Lausunnot

Ylen lausunto LVM:lle televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta – kriisiaikoina koko väestön tavoittamista ei saa heikentää

Vuodelta 2022

Yle lähetti 25.3.2022 LVM:lle ehdotuksensa siirtovelvollisuustarkastelun lopulliseksi johtopäätökseksi.

Ylen sisältöjen ja palveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Siirtovelvoitteen heikentäminen rikkoo suomalaisten perusoikeutta monipuolisen viestinnän vastaanottamiseen. Nykyisessä turvallisuustilanteessa radiokanavien siirtovelvoitteella varmistetaan suomalaisten yhdenvertainen kohtelu myös poikkeustilanteissa.

  • Siirtovelvoite on edelleen tärkeä, sillä Ylen palvelu on tarkoitettu kaikille Suomessa. Tähän käytetään merkittävästi yhteisiä verovaroja. Sisältöjen mahdollisimman laaja jakelu pitää varmistaa.

  • Laaja siirtovelvoite on tärkeä median monimuotoisuuden tukemiseksi ja misinformaation torjumiseksi. Tätä tukisi siirtovelvoitteen laajentaminen myös tiedonvälityksen kannalta tärkeimpiin kaupallisiin tv-kanaviin.

  • Ei kaksinkertaisia tekijänoikeuskorvauksia. Yle on maksanut tekijänoikeuksista kaikkien suomalaisten osalta.

  • Ylen radiokanavien säilyttäminen siirtovelvollisuuden piirissä on välttämätöntä, koska ne ovat merkittävässä roolissa kaikille suomalaisille välttämättömässä vaaratiedottamisessa. Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt, ja kriisitilanteessa koko väestön tavoittava vaaratiedottaminen pelastaa ihmishenkiä.

  • Siirtovelvollisuus on ainut keino turvata Ylen radiokanavien käyttömahdollisuus niille, jotka ovat heikossa sosioekonomisessa asemassa. Haitalliset vaikutukset korostuvat näkövammaisten kohdalla, joille radio joukkotiedotusvälineenä on erityisen tärkeä.

Yle ehdottaa, että LVM säilyttää SVPL 227 §:n siirtovelvoitesäännöksen nykyisellään eli että LVM ei ryhdy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi.

Ylen lausunto LVMlle 25.3.2022: Arviomuistio televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta