Hyppää pääsisältöön

Ylen vastaukset

Yle vastaa: Ylen palvelut kuuluvat jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä

Julkaisemme Ylestä lehdille lähetettyjä kirjoituksia, vastauksia ja oikaisuja. Tämä kirjoitus on lähetetty Maaseudun Tulevaisuuteen 8.4.2022.

Maaseudun Tulevaisuus on kysynyt suomalaisilta saavatko he Ylen ohjelmista ja palveluista vastinetta Yle-verolleen (MT 6.4.2022).

Teemme Ylessä työtä sen eteen, että mediatarjonta on mahdollisimman monipuolista, informatiivista ja kiinnostavaa kaikille suomalaisille, kaikkialla Suomessa. Haluamme jatkuvasti kehittää ymmärrystämme suomalaisten tarpeista. Otamme myös avoimesti vastaan tietoa siitä, miten voimme palvella erilaisia yleisöryhmiä entistä paremmin.

Yle seuraa säännöllisesti myös suomalaisten tyytyväisyyttä ja ajatuksia Yle-verosta – samoin veron maksuhalukkuutta ja sen yhteyttä koettuun merkitykseen Ylen mediatarjonnasta. Ylen tilaamaa ja riippumattomalla tutkimuslaitoksella teettämää seurantatutkimusta on tehty jo useamman vuoden ajan useamman eri tutkimuskumppanin kanssa – koko väestöä edustavasti. Tulokset antavat Ylelle sangen tarkan käsityksen siitä, miten suomalaiset kokevat saavansa vastinetta Yle-verolle. Tutkimustulokset ovat avoimesti kaikkien luettavissa verkkosivuillamme.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan Yle-veroon erittäin tyytyväisten osuus on ollut kasvussa ja vastaajista 75 prosenttia on kokenut saavansa melko tai erittäin hyvin vastinetta Yle-verolle. Tämä luku on pysynyt varsin vakaana, sillä noin 10 vuotta sitten vuonna 2013 se oli sama kuin nyt, vaikka vuosien saatossa tuloksissa onkin ollut vaihtelua.

MT nostaa kuitenkin oleellisen kulman: maaseudulla asuvien ajatukset Ylestä ja Yle-verosta. MT:n ja Ylen tuloksissa näkyy tutkimustavasta riippumatta sama trendi. Pääkaupungin ja muiden kaupunkimaisten kuntien vastine Yle-verosta koettuun arvoon on korkeampi kuin maaseutumaisilla kunnilla.

Kattavammissa ja väestöä laajemmin edustavissa tutkimuksissa ero on vähäinen ja tyytyväisyys Yleen on korkealla tasolla myös maaseudulla. Seuraamme kuitenkin trendiä tarkasti ja kehitämme tarjontaamme ja aluetoimintaamme palautteen perusteella. Jos yhteys yleisöihimme heikkenee – olivatpa he vanhoja, nuoria, kaupunkilaisia tai maaseudulla asuvia – emme onnistu tehtävissämme lisätä ymmärrystä toisistamme ja maailmasta sekä vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Marit af Björkesten
Ylen strategia- ja asiakkuusjohtaja