Hyppää pääsisältöön

Ylen näkökulmat

Timo Huovinen: Mielipiteellinen sisältö Ylessä – sitäkin on oltava ja sen pitää erottua

Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan.

Ylen on oltava riippumaton ja luotettava. Se on lähtökohta toiminnallemme.

Ylessä tekeminen ja toimittaminen ei saa olla irrallaan ympäröivästä maailmasta. Jos näin olisi, olisi toimittamisemme elämälle vierasta, kuivakkaa ja perustuisi enemmän tiedolle kuin näkökulmien moninaisuudelle ja tunteille. Siksikin sivullemme tuotetaan myös mielipiteellistä sisältöä. Tietenkin noudatamme tässäkin julkaisemisessa vastaisuudessa Yle-lain muutoksen säännöksiä.

Journalistin ohjeissa kerrotaan, että toimittaja on vastuussa lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Osa tätä tietämistä on se, että tavallinen lukija ymmärtää mahdollisimman hyvin sen, miltä pohjalta kukin kirjoitus ponnistaa. Onko artikkeli esimerkiksi toimituksen tekemä uutinen vai jotain muuta?

Eri kynäilyn muotojen erottelua on tehty toimittamisen historian ajan. Vastuullisen median mentyä yhä enemmän tänne verkkoon yritämme erottaa lukijalle erilaisten juttujen tekijät entistä paremmin. Yle onkin sisäisesti määritellyt selvemmin tämän rajanvedon: kenen kirjoittama juttu merkitään esimerkiksi kolumniksi tai analyysiksi. Ja samalla uutisjuttu on edelleen uutisjuttu. Niin kuin aina, tähän jaotteluun kuuluu myös toimituksen itse tekemän aineiston suodattaminen toimituksen ulkopuolella tuotetusta.

Ymmärrettävästi Yle katsotaan ulkoapäin usein yhtenä möhkäleenä, mutta olemme viiden vastaavan toimittajan muodostama, erilaisia sisältöjä tuottava yhtiö. Uutis- ja ajankohtaistoiminta, luovat sisällöt, urheilu ja tapahtumat, ruotsin- sekä saamenkielinen tekeminen on erotettu omiksi yksiköikseen. Niinpä myös mielipiteellisen aineiston tuottamisessa on eroja Ylen sisällä. Samalla näiden toimitusten välillä on jatkuvaa yhteistyötä.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa toimittaminen perustuu usein enemmän tietoon ja faktoihin kuin tunteeseen. Mikäli kyse ei ole normaalista verkon uutis- tai ajankohtaisjutusta, sisältö erotetaan tavallisesta artikkelista otsikon alulla. Analyysin otsikon alussa lukee sen olevan analyysi. Näin olemme tehneet ja teemme myös muissa juttutyypeissä. Lukija näkee otsikosta, mistä on kyse.

Analyysi on Ylen toimitukseen kuuluvan toimittajan asiantuntijuuteen perustuva kirjoitus aiheesta, johon hän on hyvin perehtynyt ja joka ei sisällä toimittajan omia mielipiteitä. Tässä on yksi esimerkki Analyysi-kirjoituksesta.

Toimittajalta-kirjoituksen tarkoituksena on välittää poikkeuksellisessa tilanteessa paikalla, osallisena tai juttuprosessissa mukana olleen toimittajan kokemusta tai tapahtuman taustoja taikka avata journalistista prosessia tuossa tilanteessa. Juttumuoto sisältää alakategorioita, kuten kirjoituksia vastaavalta päätoimittajalta jne. Täältä löydät esimerkin Toimittajalta-tekstistä.

Urheilutoimittamisessa mukana on perinteisen uutisjutun lisäksi nuo edellä mainitut juttumuodot, mutta siellä toimittaja saattaa kirjoittaa myös jotakin aihetta sivuavan kommentin, tässä esimerkki siitä. Kommentti on urheilun toimittajien mielipiteellistä aineistoa sisältävä teksti. Urheilun toimittamisessa kommentilla on juttutyyppinä pitkä ja vahva traditio.

Ylen luovissa sisällöissä siirrytään uutisten ja urheilun uutisoinnillisesti tiukemmasta maailmasta vapaampaan toimittamiseen. Niinpä siellä sijaitsevassa kulttuuritoimituksessa toimittaja saattaa kirjoittaa myös esseen. Esimerkki Kulttuuricocktailin esseestä täällä. Kyseessä on toimittajan minä-muotoinen kirjoitus, jossa hän käsittelee ajassa kiinni olevaa aihetta omien kokemusten ja oman ajattelun kautta.

Kolumneja tehdään sekä uutisissa tässä Kolumnit-listaus – että luovissa sisällöissä, joista yksi esimerkki tässä.

Kolumniksi nimettyjä sisältöjä tekevät vain Ylen toimitusten ulkopuoliset henkilöt.

Uutisissa kolumnitoimituksen valitsemia kirjoittajia on kymmeniä erilaisine näkemyksineen. Kirjoittajat on valittu niin, että he edustavat monipuolisesti mielipiteitä eri asioista. Luoviin sisältöihin kolumneja tekevät toimitusten ulkopuoliset henkilöt ovat taas erikoistuneet kulttuurin eri aiheisiin.

Niin. Ja lopullisen ratkaisun journalistisen työmme laadusta ja toimintamme oikeellisuudesta teette jälleen te: lukijat, katsojat ja kuulijat.

Timo Huovinen
journalististen standardien ja etiikan päällikkö, Yle

Etiikkaa & journalismia

Keskustelu

Keskustelu sulkeutuu 4.6.2022.