Hyppää pääsisältöön

Lapset

Pikku Kakkosen toimintatuokiot varhaiskasvattajille

Ruutu on jaettu neljään osaan, joissa on neljästä eri toimintatuokioiden osa-alueesta alaotsikko ja graafisia elementtejä.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Pikku Kakkosen sisällöt toimivat erinomaisesti osana varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvattajille-sivulle on koottu Pikku Kakkosen videoita, audioita sekä sovelluksen pelejä hyödyntäviä vinkkejä ja valmiita tuokioita varhaiskasvatukseen, mutta myös kotona toteutettavaksi. Nämä toimintatuokiot on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa, joten ne sisältävät varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita tukevaa pedagogista toimintaa. Tuokiot on jaoteltu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kuuluvien oppimisen alueiden mukaan, joiden lisäksi joulu ja mediakasvatus ovat omana teemakokonaisuutenaan.

Toimintatuokioissa voi hyödyntää musiikkia, satuja tai muuta mediaa

Varhaiskasvatuksessa toimintatuokiot ovat hetkiä, jolloin harjoitellaan erilaisia taitoja, esimerkiksi tunnetaitoja, kestävään elämäntapaan liittyviä taitoja tai motorisia taitoja. Tuokiot toteutetaan tietoisesti ja ennalta suunnitellusti, rauhallisessa tilassa sekä lapsille soveltuvin tavoin leikkien ja keskustellen. Toimintatuokioissa hyödynnetään muun muassa musiikkia, satuja, liikettä, mediaa ja mielikuvitusta. Monipuolisia työtapoja käyttämällä pyritään laaja-alaiseen osaamiseen ja laadukkaaseen pedagogiseen toimintaan sekä tarjoamaan onnistumisen kokemuksia eri tavoilla oppiville.

Pikku Kakkosen sisällöt tukevat turvallista mediankäyttöä

Pikku Kakkosen toimintatuokioissa harjoitellaan erilaisia tietoja ja taitoja tuttujen hahmojen kanssa. Tuokioiden työtavat ovat toiminnallisia ja edistävät lapsen luovuutta sekä osallisuutta ollen siten lapsille luonteva tapa oppia. Pikku Kakkonen tarjoaa varhaiskasvatukseen turvallista mediankäyttöä sekä monipuolista toimintaa, jota voi käyttää sellaisenaan tai ottaa ideoita ja vinkkejä esimerkiksi odotus- ja siirtymätilanteisiin.
Minä ja meidän yhteisömme

Kielten rikas maailma

Ilmaisun monet muodot

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

Mediakasvatus

Jouluiset toimintatuokiot