Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Yle etsii LGBTQIA+-sisältöideoita avoimella haulla

Vuodelta 2022
Pride-lippuja liehuu.
Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Ylen Luovien sisältöjen ja median kehitysosaston pilottiprojekti perustuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tehdyn kyselyn ja Ylen monimuotoisuuskehityksen tavoitteisiin.

Projekti on pilotti, jossa luodaan kontakteja free-tekijöiden sekä Ylen tuotekehityksen ja tuotantoja tekevien sisältöosastojen välille. Pilotti käynnistää sisältökehityshankkeen, jossa yhteistyöverkostojen kautta haetaan sisältöideoita erityisesti LGBTQIA+-ryhmien kokemusten näkökulmasta. Suosimme kokemustaustaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille merkittävien aiheiden käsittelyyn.

Ylellä on yhtiönä tavoite lisätä monimuotoisuutta mediasisällöissä. Projektissa pyritään painottamaan nuorten ja nuorten aikuisten mediakerrontaa sekä vahvistamaan yhdenvertaista mediakuvastoa.

Ideoiden ja tekijöiden täsmäetsintä

Projektissa haetaan mediaa tekevien toimijoiden sisältöideoita. Tekijöillä on oleellista olla joko koulutuksellinen tai ammatillinen tausta audio-, some- ja video-/elokuvakerronnassa.

Tärkeintä ehdotuksessa ovat kiinnostava havainto ja näkökulma LGBTQIA+-yhteisöön.

Lähetä ideasi 15.6.2022 mennessä osoitteeseen lumelab@yle.fi.

Alla on eriteltynä hyvän sisältöidean kriteereitä. Lähetä rohkeasti keskeneräinenkin ideasi mukaan, Ylen tuotekehitys sparraa sitä eteenpäin!

Projektin kuvaus (enintään 7000 merkkiä)

Sisältöidean on hyvä sisältää

 • Lyhyt yleiskuvaus (synopsis) projektista

 • Genre ja tekotapa

 • Muoto ja pituus

 • Maailma (benchmarkien ja moodboardin kautta)

 • Lyhyt kuvaus tärkeimmistä henkilöhahmoista, juontajista tai esiintyjistä

 • Hahmotelma rakenteesta

Katsojan/kuuntelijan/käyttäjän motiivin huomioiminen

 • Miksi tämä näkökulma on merkittävää?

 • Miksi projekti pitäisi tehdä?

 • Mihin tarpeeseen se vastaa kohdeyleisössä?

 • Kenelle tämä on tehty? (kohdeyleisö)

Tekijöiden motiivit

 • Lyhyt tekijöiden sana, josta tulee ilmi tekijöiden tavoitteet tai hypoteesit (premissit)

 • Taustaa projektille: millaisiin tietoihin, näkökulmiin tai havaintoihin projekti perustuu?

Vahvan idean kriteerit

 • Sisältöidea tuo esille LGBTQIA+-näkökulmia ja kokemuksia kiinnostavalla ja tuoreella tavalla sekä mahdollistaa uusia oivalluksia vastaanottajassa.

 • Sisältöideoissa painotetaan “meiltä meille”-periaatetta, eli sisältöä tehdään vähemmistöjen kokemuksista ja näkökulmista käsin. Sisältöidean lähtökohtien on myös tärkeä täyttää julkisen palvelun tehtävän tavoitteet (ks. Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet).

 • Sisältöidean kohderyhmässä korostuu jokin sukupolvi, vähemmistö, kulttuuri ja/tai ryhmä (havainto)

Valinnat

Valinnoista ilmoitetaan 23.6.2022 mennessä henkilökohtaisesti sähköpostilla perusteluineen. Projektin tarkka aikataulu kerrotaan ensimmäiseen vaiheeseen valituille heti päätöksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotuksista valitaan tuotekehityksen sparraukseen kesäkuussa 8–10 ideaa, joita kehitellään pitsattaviksi konsepteiksi elo–syyskuussa 2022. Tekijä/tekijät esittelee konseptinsa myöhemmässä vaiheessa syyskuun lopussa vastaaville tuottajille.

Näistä ideoista valitaan 4–5, jotka etenevät konseptin demoamiseen loka-marraskuussa 2022. Demovaiheen perusteella vastaavat tuottajat tekevät mahdollisen tuotantopäätöksen ennen joulua 2022.

Resurssit

Ideakehitysvaiheen työstä maksetaan tekijöille 4 tpv á 300 euroa, yhteensä 1200 euroa (+ tarvittaessa alv). Jatkokehitysvaiheen työstä maksetaan 7 tpv á 300 euroa, yhteensä 2100 euroa (+ tarvittaessa alv). Demoresurssit demoa kohti ovat 2000 euroa, fiktiossa jatkokehitystyö on ns. paperikehittelyä.