Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Yle järjestää koulutuskokonaisuuden nuorten draaman tekijöille, haku on nyt auki

Vuodelta 2022
Saaga Salonen on kärsinyt etäopiskelusta korona-aikana. Salonen kuvattuna kotonaan opiskelemassa.
Kuva: Tuomo Björksten/Yle

Yle järjestää käsikirjoituskoulutuksen tekijöille, jotka ovat kiinnostuneita 15–29-vuotiaille suunnatusta draamasta. Projekti etsii erityisesti uusia, uransa alkuvaiheessa olevia kirjoittajia.

Koulutuksen järjestää Ylen Lume Lab, joka on Ylen Luovien sisältöjen ja median tuotekehitysyksikkö. Se sparraa fiktion ja faktan kehitystyötä havainnoinnista ideointiin ja konseptoinnista julkaisuajatteluun.

Läsnäoloa vaativilla tapaamiskerroilla on paikan päällä kertomassa fiktiokerronnasta ja yksilön ja yhteiskunnan muutoksista vaihtuvia kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita.

Koulutus on jaettu kuudelle kuukaudelle (18 koko päivän tapaamiskertaa välillä syyskuu 2022–helmikuu 2023), jonka tarkoituksena on antaa uusia näkökulmia omaan ammatilliseen osaamiseen sekä antaa lisätietoa draaman tekijöille kohdeyleisöstä.

Koulutus tähtää omien konseptien pitsaukseen Yle Draaman ja Nuorten draaman vastaaville tuottajille ja tilaajille koulutuksen lopussa.

Tekijänoikeudet ovat prosessissa tekijällä itsellään. Ylellä on etuosto-oikeus konsepteihin. Jos Yle ei jatkokehitä koulutuksen jälkeen konseptia, pysyvät tekijänoikeudet tekijällä. Jos Yle lähtee jatkokehittämään konseptia, tekijänoikeuksista käydään neuvottelut kirjoittajan kanssa.

Koulutus sisältää muun muassa

 • Eri havainnointitavat ja työkalut kiinnostavan premissin rakentamisessa

 • Kohderyhmän ymmärtäminen ja taustatiedon hankkiminen kirjoittamista varten

 • Havaintomatriisi: havainnoista sarjan teemojen, henkilöiden ja maailman rakentamiseeen

 • Kirjoittaja itse tekstin raakamateriaalina

 • Miten kirjoittaja argumentoi draamassa

 • Kirjoittajaidentiteetti – miten selvitä toiveiden ja vaatimusten ristipaineessa

 • Miten sosiaalinen representaatio vaikuttaa tv-sarjoissa

 • Miten luodaan epäesineellistävä henkilöhahmo

 • Genreajattelu

 • Miten rakenne ja dramaturgia on muuttunut nuorten kohdeyleisöjen katselussa

 • Miten kirjoitan lyhyttä kerrontaa eli short formia

 • Metodeja ja malleja kasvutarinan ja draamakomedian rakenteisiin

 • Metodeja uudelleenkirjoittamiseen dialogissa ja rakenteessa

 • Yhteistyö ja kehittämisen tavat tilaajan/tilaajien kanssa

Kiinnostuitko?

Lähetä itsestäsi enintään 5000 merkin esittely, jossa kerrot aikaisemmista projekteistasi ja intohimostasi tehdä kunnianhimoista fiktiota kohdeyleisölle 15–29-vuotiaat.

Laita mukaan cv:si, jossa on linkkejä julkaistuihin tai julkaisemattomiin teoksiisi, sekä enintään viiden sivun käsikirjoitusnäyte (joko fiktioformaatissa tai treatment-muodossa Google Docsiin kirjoitettuna).

Käsikirjoitusnäytteessä tärkeää olisi tulla ilmi kohtausten eteneminen kohti tarinan kannalta oleellista käännekohtaa ja kerronnan ote. Käsikirjoitusnäytteessä olisi hyvä olla myös aukikirjoitettua dialogia (vaikka se olisikin treatment-muodossa).

Kuka voi hakea?

Tekijöillä on oleellista olla joko koulutuksellinen tai ammatillinen tausta fiktiokerronnassa (kaunokirjallisuus, sosiaalisen median fiktiokerronnan muodot, audio, sarjat/elokuvat).

Koulutusajalta maksetaan työaikakorvauksena osallistujille 200 euroa per koulutuspäivä.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen lumelab@yle.fi 5.8. mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 17.8. mennessä.