Hyppää pääsisältöön

Lapset

Perhe irti penkistä: Hyvinvointi lähtee läheltä

Päivitetty 20.09.2022 11:47.
Perhe irti penkistä: Hyvän mielen aarteen etsijät! - Toista Yle Areenassa

Lasten, nuorten ja perheiden liikkuvan arjen merkityksellisyys toi yhteen urheiluopistoverkoston ja Pikku Kakkosen. Syntyi Perhe irti penkistä -kampanja. Sen tavoitteena on synnyttää liikettä ja vähentää turhaa paikoillaan oloa.

Keväällä 2022 urheiluopistoverkosto ilmaisi valtakunnallisesti huolensa lasten ja nuorten liikkumattomuudesta. Syntyi urheiluopistoverkoston lapsiperheille luomat Kuusi askelta kohti liikkuvampaa arkea -ohjeet, joiden tarkoituksena on kannustaa erityisesti vähän liikkuvia perheitä löytämään yhteisen tekemisen kautta merkityksellisiä asioita arkeen hyvin matalalla kynnyksellä.

Urheiluopiston kuusi askelta kohti liikkuvampaa arkea
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Askelten tueksi luotiin perheen yhdessä toteutettavat viikkotehtävät, joiden suorittamisessa pääsee alkuun hyvin matalalla kynnyksellä. Viikkotehtäviä voi suorittaa annetussa järjestyksessä tai vapaavalintaisessa järjestyksessä. Viikkotehtävän suorittamisen merkiksi otetaan ryhmäkuva Kunnian kivellä, joka voi olla mikä tahansa korkea paikka tehtävän suorittamispaikalla. Kunnian kivi -kuvia voi jakaa halutessaa somessa tunnisteella #perheirtipenkistä tai #kunniankivi.

Olemalla aidosti läsnä lapselle voi löytää jotakin merkityksellistä yhdessä olemisesta ja tekemisestä.

― Nina Luukkainen

Viikkotehtävien ideana on aktivoida perheitä viettämään aikaa yhdessä ja löytämään jotakin merkityksellistä yhdessä olemisesta ja tekemisestä.

Ydinviesti on, että olemalla aidosti läsnä lapselle ja viettämällä aikaa yhdessä, perhe voi löytää lähiympäristöstä mieluisia tapoja tutkia ympäristöä ja lähteä seikkailulle, jota ohjailee lapsen mielikuvituksen maailma. Riittää, että aikuinen on läsnä ja mahdollistaa lapsen mielikuvituksen käynnistymisen sekä heittäytyy mukaan seikkailuun.

Viikkotehtävät pohjustavat ja antavat lapselle riittävän inspiraation seikkailuun lähtemiselle. Tehtävissä ei puhuta liikunnasta tai urheilusta, vaan yhdessä vietetystä ajasta, jonka sivutuotteena syntyy liikkumista ja aktiivista tekemistä. Tehtävien taustalla on urheiluopistoverkoston asiantuntijoiden vahva näkemys liikkumisen edistämisestä ja lasten motorisen kehityksen vaiheista.

Urheiluopistoverkostossa uskomme siihen, että meillä jokaisella on tarve ja toive tulla nähdyksi arvokkaana ihmisenä. Tuntea että on tärkeä osa jotain yhteisöä.

― Nina Luukkainen

"Jotta niin lapset kuin aikuisetkin voisivat tuntea toistensa läsnäolon kautta olevansa tärkeitä ja arvokkaita. Tämä on mahdollista kun rakennetaan yhteisiä hetkiä joihin kaikki voivat osallistua omien mahdollisuuksien ja kykyjensä mukaan. On tärkeää, että kaikki saavat olla mukana tekemässä yhteisiä päätöksiä. Tekemisen ohessa muistetaan kannustaa toisiamme ja tehdä näkyväksi se, miten arvokasta on jokaisen osallistuminen ja yrittäminen", kertoo Nina Luukkainen, urheiluopistoverkoston pääsihteeri.

Hyvän mielen aarteen etsijät löytävät hyvinvoinnin läheltä. - Toista Yle Areenassa

Ensimmäinen askel lähemmäksi liikkuvampaa arkea: Hyvinvointi lähtee läheltä

Tärkeät asiat tapahtuvat lähellä. Tehdään yhdessä merkityksellisiä asioita, joiden aloittaminen on helppoa ja hauskaa. Liikkumisen tulisi olla osa normaalia arkea.

― Heikki Kiili

Hyvinvointi lähtee läheltä tarkoittaa sitä, että tartutaan arjessa niihin tilaisuuksiin liikkua, jotka lähiympäristö mahdollistaa. Mitä lähempänä ja helpompana asiat tehdään, sen useammin ne tapahtuvat. Tämän kaltainen tekeminen kehittää lapsen kykyä ideoida ja samalla saadaan arkeen onnistumisen kokemuksia.

“Kun lapsi saa käyttää omaa kekseliäisyyttään seuraa siitä vahvempi sitoutuminen tekemiseen ja kyvykkyyden tunne nousee esiin. Oma kyvykkyyden tunne, mahdollisuus vaikuttaa ja tekemisen jakaminen toisten kanssa lisäävät myönteisten kokemusten määrää. Myönteiset kokemukset tilanteista taas lisäävät halua toistaa koettua, mikä on tärkeää rakennettaessa liikunnallista elämäntapaa”, sanoo liikunnanohjaaja Heikki Kiili.

Mitä vähemmän tekemisessä on esteitä, sitä helpommin ja useammin ne toteutuvat arjessa. Aikaa säästyy tekemiseen ja siirtyminen paikanpäälle tapahtuu omatoimisesti. Kodin lähellä sijaitsevat paikat ovat myös tunnearvoltaan tärkeämpiä lapselle.

"Kodin lähellä liikkumisessa on myös se hyöty, että paikoilla on lapselle tunnearvoa. Lapsilla on sisäsyntyinen kiinnostus tutkia ja kokea ympäristöään. Tilat ja tilanteet, joissa lapsella on vapaammat kädet vaikuttaa omaan tekemiseen, ovat aktiivisempia ja tekemisessä myös viihdytään kauemmin. Ratkaisevaa onkin, että lapsi saa mahdollisuuden etsiä, kokeilla ja keksiä erilaisia tapoja liikkua, hallita kehoaan sekä ilmaista itseään", kertoo Heikki Kiili.

Åsa kertoo mikä saa liikkumaan silloinkin, kun liikkeelle lähtö tuntuu hankalalta. - Toista Yle Areenassa

On tärkeää, että perheelle luodaan yhteisiä päivittäisiä liikunnallisia rutiineja. Se voi olla yhteisiä säännöllisiä retkiä luontoon, majan rakentamista, käpyjen heittelyä, kivillä ja kannoilla hyppelyä tai mukava eväspaikan etsimistä. Pääasia, että päästään alkuun niin tekeminen kyllä kehittyy siitä. Lapsilla on kyky keksiä asioita ja tekemistä jos hänen mielikuvitukselle annetaan mahdollisuus ja tila toteuttaa ne.

Liikkumisen tulisi olla osa normaalia arkea.

― Heikki Kiili

Omaa arkista ympäristöä kannattaakin tutkia siltä kantilta, että missä lapsi voi liikkua ilman sen suurempia rajoituksia mahdollisimman omatoimisesti. Sellaisissa paikoissa lapselle jää tilaa kekseliäisyydelle ja itsensä ilmaisulle. Paikan ei tarvitse sisältää mitään valmiiksi rakennettua. Tavalliset, fyysisesti aktiiviset leikit ovat juuri oikeanlaista liikuntaa. Viheralueet ovat usein parhaita aktivoimaan mielikuvitusta, mutta tärkeintä on riittävä tila liikkua.

"Meidän perhe tekee yhdessä eniten semmoista ulkona olemista, jossa ei suoraan ole sitä mitä se on. Talvella se on pulkkamäkeä tai käydään luistelemaan, jos siihen on mahdollisuus. Kesäisin ja keväisin mennään ulos ja sitä ei suunnitella mitä siellä tapahtuu. Saattaa olla, että mennään syömään mustikoita ja sitten siellä syödään minuutti mustikoita ja sitten tapahtuu jotain. Aina jotain sitten tapahtuu", toteaa Heikki Kiili.

Heikki haluaa jättää arkeen tilaa yllätyksille. - Toista Yle Areenassa

Jokainen vanhempi haluaisi varmasti kokea tilanteen, jossa lapsen silmistä näkyy innostus omaa tekemistään kohtaan. Lapsi on silminnähden onnellinen kyvystään onnistua ja keksiä asioita. Vanhemmalla on mahdollisuus liittyä mukaan yhteiseen hetkeen. Se, jos mikä kannustaa lasta ja vahvistaa hetken merkitystä. Kyseinen hetki voi tapahtua koska ja missä tahansa arjessa, jos annamme sille mahdollisuuden. Tartutaan siis tilaisuuteen, jonka arkinen lähiympäristö voi mahdollistaa. Mitä lähempänä ja helpompana asiat tehdään, sen useammin ne tapahtuvat.

Hyvän mielen aarteen etsintä!

Perhe irti penkistä -kampanja ensimmäisessä viikkotehtävässä etsitään ja löydetään. Jokainen perheenjäsen kirjoittaa tai piirtää kirjeen toiselle perheenjäsenelle, niin että kukin saa oman kirjeen. Kirjeessä kerrotaan jokin kiva asia toisesta.

Kirjeen kirjoittamisen jälkeen ne piilotetaan lähiympäristöön, ulos tai sisälle. Lopuksi kirjeitä etsitään ympäristöstä yhdessä kuumenee-kylmenee -vihjeiden avulla. Innokkaimmat aarteenjahtaajat voivat piirtää kartan etsijöiden avuksi.

Kun kaikki kirjeet on löydetty, luetaan jokainen kirje ääneen Kunnian kivellä ja otetaan ryhmäkuva merkiksi onnistuneesta tehtävän suorittamisesta. Kunnian kivi voi olla mikä tahansa normaalista korkeampi paikka, jonka päälle voi kiivetä ja ottaa ryhmäkuvan. Se voi olla esimerkiksi kivi, kumpu, mattoteline, sohva, portaikko, kanto tai puu. Lähetä meille oma Kunnian kivi -kuvasi!

Muista!

Liikkeelle lähtemisen tai toiminnan aloittamisen helppous on ratkaisevaa. Sen tulisi olla osa arkista tekemistä. Kun kitkaa muodostuu vähemmän, on tekeminen helpompi aloittaa. Tilanteita ei tarvitse osata suunnitella valmiiksi, vaan annetaan lapsen mielikuvitukselle tilaa. Tärkeää on tehdä yhdessä ja avata ovi sille, mitä arkinen lähiympäristö synnyttää.

Hyvinvointi lähtee läheltä - Toista Yle Areenassa

Muokattu 20.9. Vaihdettu yhtä sanamuotoa.